Seminář: Finanční kontrola ve veřejné správě

Seminář: Finanční kontrola ve veřejné správě

Hlavní principy vnitřního řízení a finanční kontroly v praxi podle aktuální legislativy

Termín: 23. 9. 2015
Přednáší:

Nastavení účinného systému kontrol u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu ÚSC i ze státního rozpočtu je základní povinností každé organizace veřejné správy. Získejte přehled nejen o aktuálních právních předpisech po změnách v letošním roce, ale také o skutečném rozsahu pravomocí a odpovědností zaměstnanců při rozhodování o nakládání s veřejnými prostředky.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Nastavení systému kontrol správného použití dotací je z pohledu příjemce i poskytovatele dotace dlouhodobě nedostatečné, a proto dochází v současné době k postupné úpravě právních předpisů. Také systém kontrol hospodaření příspěvkových organizací jejich zřizovateli bývá v některých případech pouze formální. Na semináři vám poradíme, jak upravit systém veřejnosprávních kontrol podle právě platného znění zákona i jak významné změny se připravují. 

Značné problémy mají velké účetní jednotky i malé obce nebo příspěvkové organizace se správným nastavením vnitřního kontrolního systému, a to zejména s jednoznačným určením odpovědnosti za schvalování připravovaných nebo probíhajících operací. Seznamte se s konkrétními povinnostmi příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního i s důsledky zjištěných nedostatků a s případnou trestní odpovědností.

Cílem semináře Finanční kontrola ve veřejné správě je představit vám také oficiální kritiku současného stavu legislativy a připravované změny.

Dalším častým problémem v praxi je kontrola přiměřenosti a účinnosti nastavení vnitřního kontrolního systému. Vysvětlíme si, jak správně nastavit oddělené a nezávislé vyhodnocování kontrolního systému v současných podmínkách a jaké významné změny nás čekají v budoucnu.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správěje určen vedoucím orgánům veřejné správy, kteří jsou ze zákona zodpovědní za zavedení všech povinností nastavených zákonem o finanční kontrole, dále všem vedoucím i ostatním pracovníkům veřejného sektoru (ÚSC, p. o., o. s. s), pracujícím na všech úrovních:

 • v oblasti rozhodování o přijetí nebo poskytnutí dotací
 • v oblasti zajištění systému kontrol žadatelů i příjemců u poskytovaných dotací
 • v oblasti zajištění systému vnitřních kontrol plnění všech podmínek nastavených poskytovatelem u přijatých dotací
 • v oblasti kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací
 • v oblasti zavádění vnitřního kontrolního systému – tvorba směrnic, metodických pokynů aj.
 • jako příkazci operace
 • jako správci rozpočtu
 • jako hlavní účetní
 • kteří připravují podklady pro nákupy a prodeje, smlouvy, objednávky atd.
 • kteří připravují systém kontrol přiměřenosti vnitřního kontrolního systému a kontrol jeho dodržování.

Přínosný bude také pro auditory nebo jiné osoby zabývajícími se kontrolami v oblasti veřejné správy.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v tištěné i elektronické podobě, občerstvení v průběhu semináře a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,0015,30 hod.)

1.    Legislativní rámec
 • zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole
 • prováděcí vyhláška č. 416/2004
 • pokyny MFČR typu CHJ, informace MVČR
2.    Stručné informace o stavu změn právních předpisů – nový zákon o vnitřní kontrole
 • předpokládaná účinnost
 • délka přechodného období pro zavedení změn
 • základní předpokládané změny v pojetí kontrol – včetně úlohy finančních úřadů u kontrol dotací
3.    Zákon o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.
 • vymezení pojmů, obecná formulace finanční kontroly, cíle finanční kontroly, organizační zajištění finanční kontroly
 • veřejnosprávní kontrola, zákon o kontrole (nahrazující zákon o státní kontrole), veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, důležité změny v návaznosti na legislativu roku 2015, VSK u zřízených p.o.
 • vnitřní kontrolní systém, povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců, předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola, záznam o kontrole
4.    Prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb.

praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky, příklad řídící kontroly u výdajů, příklad řídící kontroly u příjmů, systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic na základě změn legislativy od 1. 1. 2015, Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost

5.      Shrnutí. Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole, workshop, závěr

Ing. Hana Juráňová

Hana Juráňová je daňovou poradkyní a auditorkou.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout