Seminář: Jak správně pracovat s žáky se SVP

Seminář: Jak správně pracovat s žáky se SVP

Legislativa, podpůrná opatření, upravená výuka

Termín: 22. 11. 2018
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Máte ve škole žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? DYS poruchy, ADHD, lehká mentální retardace – s tím vším se můžete ve třídě setkat. Víte, jak jim přizpůsobit výuku? Praktický seminář shrne vše: Jak si s žákem s SVP poradit jako učitel, jak ho začlenit do kolektivu a jak vše financovat.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Cílem semináře je nabídnout pomocnou ruku při přímé práci s žáky s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb. Kromě stručného legislativního přehledu se kurz především zabývá zejména řešením konkrétních situací (např. funkční využívání individuálního vzdělávacího plánu, práce s dalšími podpůrnými opatřeními, uzpůsobení výuky žákům s konkrétními typy handicapů, tvorba výukových materiálů apod.

Seminář posílí kompetence pedagogů v oblasti přímé práce s žáky s SVP. Účastníci kurzu odejdou vybavení důležitými informacemi o jednotlivých typech zdravotního postižení a znevýhodnění, jejich možných projevech ve školním prostředí a dostanou tipy a návrhy k řešení konkrétních situací. Budou jim též poskytnuty inspirace pro úpravu testů a dalších didaktických materiálů (cvičení, diktátů, příkladů) uzpůsobených pro žáky s SVP.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář je určen pedagogům, kteří se ve své praxi setkávají se žáky s SVP nebo se na jejich vzdělávání připravují, dále výchovným poradcům, asistentům pedagoga, školním asistentům, případně vedoucím pracovníkům ve školství, které problematika zajímá.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě, občerstvení v průběhu semináře.

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9.00–15.00)

  • Aktuální legislativní povinnosti a plánované změny
  • Nejčastější druhy SVP v běžných školách
  • Přímá práce s žáky se SVP
  • Podpůrná opatření: Jak o ně zažádat a jak s nimi pracovat
  • Tipy pro úpravu výuky inkluzivních žáků
  • Doporučené didaktické a metodické materiály
  • Praktické cvičení simulující praxi

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Veronika Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu.

Nakladatelství FORUM, Praha 8

Nakladatelství FORUM, Praha 8

Střelničná 1861/8a, Praha 8 182 00

Zasedací místnost přímo v prostorách Nakladatelství FORUMMísto konání je bezbariérově přístupné.

 

Kudy?

a) autem - z centra Prahy směr Teplice, Troja, Kobylisy

b) metrem

    • trasa C Kobylisy - lze dojít pěšky nebo 1 zastávka tram č. 10 - zastávka Střelničná

c) tramvají č. 3, 10, 17 či 24- zastávka Kobylisy

d) autobusem č. 177, 152 - zastávka Kobylisy 

 

Parkování

Doporučujeme k cestě do Nakladatelství využít MHD!

Zaparkovat zde lze v přilehlých ulicích, kde jsou parkovací automaty.

Galerie