Seminář: Jak účtovat dotace ve veřejné správě v roce 2021

Seminář: Jak účtovat dotace ve veřejné správě v roce 2021

Novinky a změny - Návodné postupy - Časté chyby

Termín: 23. 6. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Jste příjemcem dotace, nebo ji někomu poskytujete z rozpočtu? Víte, jakými pokyny se letos nově řídit? Jaké změny v účtování musíte zohlednit? Jak si poradit s vratkami dotací? Co dělat, když se v průběhu změní podmínky čerpání a kdy dotaci časově rozlišovat? Odpovíme na semináři!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl online semináře

Seminář Jak účtovat dotace ve veřejné správě v roce 2021 se zaměří na celý proces účtování dotací, jejich specifika a novinky, které mění dosavadní postupy. Dozvíte se například, jaký je vývoj procesu promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně i nové pokyny GFŘ pro tento rok. Lektorka se zaměří také na kontroly transferů z FÚ, nejčastěji zjištěná pochybení a upozorní na zjištěné trestné činy. 

Komu je seminář určen

Seminář je určen účetním, finančním a ekonomickým pracovníkům organizací veřené správy.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě i nahrávka kompletního školení.

PROGRAM ONLINE SEMINÁŘE (9:00-13:00)

 • Aktuální legislativa, novinky a nové pokyny GFŘ v roce 2021
 • Podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
 • Kontroly transferů z FÚ a zjištěná pochybění
 • Správně nastavený vnitřní kontrolní systém
 • Podmínky získání dotace, rozpočty dotací a jejich soulad s účetními předpisy
 • Povinnosti a odpovědnost poskytovatelů příspěvků z rozpočtu obcí a krajů
 • Změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování + příklady
 • Dotace a DPH
 • Průběžné čerpání dotací a změny podmínek v průběhu dotace
 • Prokazování oprávněných nákladů
 • Účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací a dohadné položky
 • Transferový podíl a jeho výpočet
 • Výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku
 • Co si pohlídat před obdržením/poskytnutím dotace:
  • Podmínky výběru dodavatele, zákon o veřejných zakázkách, nabídkové řízení, dokumentace průběhu výběrového řízení, kontrola shody obsahu nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem
 • Co si pohlídat během a po skončení dotace:
  • Udržitelnost projektu, kontroly oprávněnosti čerpání dotací, zákon o kontrole, porušení rozpočtové kázně a její důsledky, odvody dotací, sankce, možnosti prominutí odvodů i sankcí, příklady procesu kontrol dotačních projektů, judikáty týkající se sporných výsledků kontrol správcem daně
 • Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací

Ing. Hana Juráňová

Hana Juráňová je daňovou poradkyní a auditorkou.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.