Seminář: Jak účtovat dotace ve veřejné správě v roce 2022

Seminář: Jak účtovat dotace ve veřejné správě v roce 2022

Novinky a změny – Návodné postupy – Časté chyby

Termín: 22. 2. 2022
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Jste příjemcem dotace, nebo ji někomu poskytujete z rozpočtu? Víte, jakými pokyny se letos nově řídit? Jaké změny v účtování musíte zohlednit? Jak si poradit s vratkami dotací? Co dělat, když se v průběhu změní podmínky čerpání a kdy dotaci časově rozlišovat? Odpovíme na semináři!

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

5 490 Kč
bez DPH

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního kurzu z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o svůj seminář nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“.

Cíl semináře

Seminář Jak účtovat dotace ve veřejné správě v roce 2022 se zaměří na celý proces účtování dotací, jejich specifika a novinky, které mění dosavadní postupy. Dozvíte se například, jaký je vývoj procesu promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně i nové pokyny GFŘ pro tento rok. Lektorka se zaměří také na kontroly transferů z FÚ, nejčastěji zjištěná pochybení a upozorní na zjištěné trestné činy. 

Komu je seminář určen

Seminář je určen účetním, finančním a ekonomickým pracovníkům organizací veřejné správy.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě, občerstvení v průběhu semináře, teplý oběd i nahrávka kompletního školení.

PROGRAM SEMINÁŘE (9:00-15:00)

 • Aktuální legislativa, novinky a nové pokyny GFŘ v roce 2022
 • Podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
 • Kontroly transferů z FÚ a zjištěná pochybění
 • Správně nastavený vnitřní kontrolní systém
 • Podmínky získání dotace, rozpočty dotací a jejich soulad s účetními předpisy
 • Povinnosti a odpovědnost poskytovatelů příspěvků z rozpočtu obcí a krajů
 • Změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování + příklady
 • Dotace a DPH
 • Průběžné čerpání dotací a změny podmínek v průběhu dotace
 • Prokazování oprávněných nákladů
 • Účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací a dohadné položky
 • Transferový podíl a jeho výpočet
 • Výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku
 • Co si pohlídat před obdržením/poskytnutím dotace:
  • Podmínky výběru dodavatele, zákon o veřejných zakázkách, nabídkové řízení, dokumentace průběhu výběrového řízení, kontrola shody obsahu nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem
 • Co si pohlídat během a po skončení dotace:
  • Udržitelnost projektu, kontroly oprávněnosti čerpání dotací, zákon o kontrole, porušení rozpočtové kázně a její důsledky, odvody dotací, sankce, možnosti prominutí odvodů i sankcí, příklady procesu kontrol dotačních projektů, judikáty týkající se sporných výsledků kontrol správcem daně
 • Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací

Ing. Simona Pacáková

Ing. Simona Pacáková působí ve firmě ADU.CZ. Je auditorkou, daňovou poradkyní, soudní znalkyní v oboru ekonomika a dlouholetou lektorkou v oblasti účetnictví a daní.

Praha/online

Praha/online

Je na vás, zda si vyberete prezenční seminář, nebo online formu.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o nic nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“. V případě, že z důvodu aktuálních vládních nařízení nebude možné organizovat semináře v prezenční formě, proběhne školení ve formě živého vysílání.

5 490 Kč
bez DPH