Živé vysílání

Živé vysílání: Největší problémy statutárů po novele ZOK od 1. 7.

Jak zvládnout nové povinnosti nejen novely ZOK i zákona o evidenci skutečného majitele

Termín: 21. 8. 2023
Místo konání: Online – živý přenos

Živé vysílání: Největší problémy statutárů po novele ZOK od 1. 7.

Člen statutárního orgánu obchodní společnosti má řadu různorodých povinností. Od 1. 7. navíc platí dílčí novela ZOK, která zpřísňuje nejen podmínky, kdy statutár nemůže vykonávat svou funkci. Jak se nedostat na seznam osob, co nemohou vykonávat funkci statutárního zástupce? Oblíbený seminář pomáhá statutárům zorientovat se v korporátní džungli, díky čemuž se vyhnou hlavním pastem, do nichž podle zkušeností z praxe často padají.

6 490 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl živého vysílání

Cílem živého vysílání je pomoci členům statutárních orgánů plnit jejich každodenní povinnosti v souladu s aktuální právní úpravou. V rámci semináře se zaměřujeme na obvyklé klíčové body jejich činností, tj. na jejich postavení a zastupování společnosti, podmínky jejich práce a obchodní vedení společnosti, rozdělení zisku a jeho aspekty nebo na pravidelné každoroční povinnosti.

Účastníkům zároveň pomůžeme zorientovat se v palčivých otázkách souběhu funkcí, ručení za dluhy, podvodného ovládnutí firmy, střetu zájmů či ukládání relevantních listin do sbírky listin a vůbec vkládání informací do obchodního rejstříku. Na základě poznatků z praxe se seminář zabývá spornými otázkami, jež se v těchto oblastech obvykle vyskytují. 

Stranou nezůstanou ani informace o možných následcích porušení takových povinností jak pro statutára, tak pro celou společnost. Probereme také dílčí novelu ZOK, která na statutární zástupce dopadne již od 1. července 2023.

Prohlédněte si detailní program.

Komu je živé vysílání určeno

Živé vysílání je určeno primárně jednatelům společností s ručením omezeným a členům představenstev akciových společností, kteří se dennodenně setkávají s nejistotou ohledně některých aspektů své činnosti.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou také elektronické podkladové materiály a záznam živého vysílání, který vám bude přístupný po dobu jednoho měsíce.

Program semináře (9,0015,00 hod.)

 1. Role člena statutárního orgánu a její úskalí
  • Postavení člena statutárního orgánu
  • Zastupování společnosti v různých situacích
  • Střet zájmů a zákaz konkurence
  • Pojem obchodního vedení a problémy s jeho vymezením
  • Novela ZOK a nová pravidla i hrozby statutárních zástupců
 1. Problémy smlouvy o výkonu funkce a souběhu funkcí
  • Souběh funkcí – vymezení problému a dosavadní vývoj
  • Souběh funkcí – jak se vyvarovat a jak jej řešit
  • Požadavky na formu a obsah smlouvy o výkonu funkce
  • Schválení smlouvy o výkonu funkce 
 1. Rozdělení zisku a jeho záludnosti
  • Podmínky a náležitosti výplaty podílu na zisku u s.r.o. a a.s.
  • Test insolvence
  • Nepeněžitá dividenda
  • Důsledky negativního hospodářského výsledku 
 1. Problematické body pravidelných každoročních povinností statutárů a společností
  • Zpráva o vztazích
  • Schvalování účetních závěrek
  • Evidence skutečných majitelů
  • Změny společenské smlouvy
  • Sbírka listin a co v ní často chybí 
 1. Porušení povinností – nebezpečí odpovědnosti statutára a společnosti
  • Vyloučení statutára z výkonu funkce
  • Ručení statutára
  • Trestní odpovědnost člena statutárního orgánu
  • Trestní i jiná odpovědnost společnosti – časté problémy

+ Prostor pro dotazy

Mgr. David Flutka

David Flutka je spolupracujícím advokátem kanceláře Legal Partners. Ve své advokátní praxi se zabývá zejména korporátním právem a v jeho rámci především fúzemi a akvizicemi, převody majetkových účastí ve společnostech a restrukturalizacemi. Kromě toho se David zabývá i právem občanským, pracovním a mezinárodním právem soukromým.Cíl živého vysílání Cílem živého vysílání je pomoci členům statutárních orgánů plnit jejich každodenní povinnosti v souladu s aktuální právní úpravou. V rámci semináře se zaměřujeme na obvyklé klíčové body jejich činností, tj. na jejich postavení a zastupování společnosti, podmínky jejich práce a obchodní vedení společnosti, rozdělení zisku a jeho aspekty nebo na pravidelné každoroční povinnosti. Účastníkům zároveň pomůžeme zorientovat se v palčivých otázkách souběhu funkcí, ručení za dluhy, podvodného ovládnutí firmy, střetu zájmů či ukládání relevantních listin do sbírky listin a vůbec vkládání informací do obchodního rejstříku. Na základě poznatků z praxe se seminář zabývá spornými otázkami, jež se v těchto oblastech obvykle vyskytují.  Stranou nezůstanou ani informace o možných následcích porušení takových povinností jak pro statutára, tak pro celou společnost. Probereme také dílčí novelu ZOK, která na statutární zástupce dopadne již od 1. července 2023. Prohlédněte si detailní program. Komu je živé vysílání určeno Živé vysílání je určeno primárně jednatelům společností s ručením omezeným a členům představenstev akciových společností, kteří se dennodenně setkávají s nejistotou ohledně některých aspektů své činnosti. Další informace: Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou také elektronické podkladové materiály a záznam živého vysílání, který vám bude přístupný po dobu jednoho měsíce.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.


Také doporučujeme