Logo AIVD
Seminář

Seminář v Praze: Ekologické povinnosti firem v roce 2022

Aktuální přehled změn ekologických povinností v praxi

Termín: 6. 6. 2022
Místo konání: Online – živý přenos

Legislativa životního prostředí se opět dočkala dalších změn – velká novela zákona o ovzduší či změny zákona o vodách. A to podnikové ekology čeká další kolo hlášení do IRZ či hlášení v ISPOP. Náš seminář vás přehledně seznámí nejen se všemi povinnostmi i změnami platnými od roku 2022 a očekávanými v roce 2023, ale přiblíží vám také nejčastější pochybení v oblasti ekologie, kterých se musíte vyvarovat.

5 690 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl semináře

Na semináři Ekologické povinnosti firem v roce 2022 si přehledně a uceleně představíme aktuální ekologickou problematiku, platnou legislativu životního prostředí a z ní vyplývající povinnosti a jejich řešení v roce 2022.

Zaměříme se na hlavní problémy objevující se v praxi. Dozvíte se, jaké požadavky se na vás vztahují a jak se s nimi nejlépe vypořádat, abyste předešli všem sankcím ze strany kontrolních orgánů v případě jejich nesplnění.

Představíme Vám také nejčastější nedostatky v ekologických povinnostech z praxe. Seznámíme vás s jejich možnými následky a doporučíme způsoby, jak jim lze účinně předcházet.

Více informací naleznete v obsahu semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Ekologické povinnosti firem v roce 2022 je určen pracovníkům odpovědným za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění, zavádění, udržování a auditování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001. Dále je vhodný k získání přehledu pro statutární zástupce společností, majitele firem a vrcholové vedení.

Další informace

Jako účastník semináře obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě, teplý oběd, občerstvení na semináři a záznam celého semináře po dobu 3 měsíců. Obchodní podmínky jsou k dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00–15,00 hod.)
 

 • Připravovaná legislativa – nový zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Chemické látky na pracovišti (REACH, CLP)
 • Prevence závažných havárií, protokoly o nezařazení
 • Zákon o odpadech a odpadové hospodářství
 • Obaly a ohlašování jejich uvádění na trh
 • Využití a ochrana vod, emisní limity pro vypouštění
 • Ochrana ovzduší
 • Regulované látky – kontroly a evidence zařízení, označování, GWP
 • Integrovaná prevence
 • Integrovaný registr znečišťování – aktuální změny
 • ISPOP – plnění ohlašovacích povinností
 • Ekologická újma a hodnocení rizik – důvody pro aktualizaci

Ing. Zdeněk Fildán

Zdeněk Fildán, lektor kurzů legislativy životního prostředí a podnikové ekologie, je jednatelem firmy ENVI GROUP s.r.o., která se zabývá poradenskými službami a vydavatelskou činností v oblasti průmyslové a podnikové ekologie. Působí v řadě firem jako externí podnikový ekolog a odborný poradce při zabezpečení souladu podniků s legislativními požadavky a při zavádění systémů řízení podle ISO 14001. Mezi stěžejní projekty, které Zdeněk Fildán řídí, patří tvorba a vydávání odborných publikací pro oblast podnikové ekologie. Publikace se zaměřují na všechny hlavní oblasti průmyslové ekologie: chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, chemické látky a přípravky na pracovištích, odpadové hospodářství, využívání a ochrana vod, problematika obalů, ochrana ovzduší, integrovaná prevence, integrovaný registr znečišťování a další oblasti.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.