In-house

Akreditované školení na míru: Formativní hodnocení – jak jej zavést a používat v praxi

Jak pracovat s nejefektivnějším nástrojem zpětné vazby

Akreditované školení na míru: Formativní hodnocení – jak jej zavést a používat v praxi

Zanedbávání formativního hodnocení patří podle ČŠI k největším neřestem škol. Jak jej zavést do výuky a přesvědčit rodiče, zvyklé na známky, o jeho výhodách? Co a jak můžeme hodnotit? Jak správně podat zpětnou vazbu, která pomáhá žákům růst?

Školení má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 34802/2022-2-124. Lze jej hradit prostřednictvím šablon OP JAK

bez DPH a expedičních nákladů.

  Poptávka


  Obsah školení lze přizpůsobit potřebám objednatele. Po celou dobu trvání školení bude prostor pro vaše dotazy, výměnu zkušeností a diskusi.

  Školení má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 34802/2022-2-124. 

  Orientační obsah školení na míru:

  Jaký je rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocení

  Výhody a nevýhody známkování

  Hodnocení v transmisivní a konstruktivistické škole

  Jak na žákovská portfólia

  Cíle a kritéria hodnocení

  Efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení