Logo AIVD
In-house

Hvězdná sborovna: Jak vybudovat silný pedagogický tým

Každý učitel je osobnost. Ne každý však dokáže respektovat odlišný přístup svého kolegy. Ředitel či vedoucí pracovník proto musí čelit a předcházet jak drobnému skřípání, tak výbuchu velkého konfliktu mezi kolegy. Rozvrácené vztahy se obtížně urovnávají. Osvojte si metody, jak podobným situacím předcházet a jak je vhodně řešit ve prospěch všech stran.

Tento program vzdělávání na míru můžete hradit z nových šablon OP JAK.

bez DPH a expedičních nákladů.

  Poptávka


  Obsah školení lze přizpůsobit potřebám objednatele. Po celou dobu trvání školení bude prostor pro vaše dotazy, výměnu zkušeností a diskusi.

  Tento program vzdělávání na míru můžete hradit z nových šablon OP JAK.

  Orientační obsah školení na míru:

  • Specifika komunikace v pedagogickém sboru a nastavení komunikačních pravidel
  • Skupinová dynamika v týmu
  • Týmové role a podoby vztahů v týmu
  • Dopad odlišných hodnot a pedagogického přístupu učitele na týmovou spolupráci
  • Praktické nácviky komunikace a trénink interakcí
  • Role pedagoga a jeho profesionální přístup
  • Zásady efektivního řešení konfliktů mezi kolegy