Logo AIVD
In-house

Jak zvládnout krizovou komunikaci s problémovými pedagogy, rodiči a žáky? (AKREDITOVANÉ)

Jak najít shodu i v těch nejobtížnějších situacích

Také stále dokola řešíte problémové chování žáka či učitele? Zažili jste situaci, kdy se rodič ve škole choval nepříjemně a vy jste nevěděli co udělat? Náš praktický výcvik vám poradí, jak řešit krizové situace ve škole s chladnou hlavou.

Školení má akreditaci MŠMT: MSMT- 34802/2022-2-124.

Školení lze hradit prostřednictvím šablon OP JAK.

bez DPH a expedičních nákladů.

  Poptávka


  Obsah školení lze přizpůsobit potřebám objednatele. Po celou dobu trvání školení bude prostor pro vaše dotazy, výměnu zkušeností a diskusi.

  Školení má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 34802/2022-2-124. 

  Orientační obsah školení na míru:

  1. Nastavení pravidel a podmínek pro úspěšnou komunikaci a spolupráci
   Co funguje a co se vyplácí a co naopak generuje problémy a nedorozumění
  2. Komplikované postavení učitele – jakých zásad se držet?
   Klientský přístup, který je rodiči stále více vyžadován – jak jej pro školu optimálně nastavit a aktivně řídit?
  3. Nastavení komunikačních pravidel v rámci učitelského sboru
   Vzájemný respekt, komunikační pravidla a meze
  4. Postup pedagoga při slovním napadání ze strany žáka
   Jak reagovat v rámci třídního kolektivu, jak s žákem dále pracovat
  5. Role a úkoly školy, zřizovatele i rodičů – na čem trvat a nepolevovat?
   Jak vymezit kompetence a jak určit optimální nastavení
  6. Typologie rodičů – jak vytipovat postupy komunikace?
   Odlišnosti v jejich přístupu, požadavcích a očekáváních. Odlišnosti ve formách komunikace ze strany školy
  7. Konfliktní situace a konfliktní rodiče – jak se bránit?
   Předcházení problémům i ochranné systémy školy
  8. Sebezkušenostní cvičení – kdo je připraven, není překvapen!
   Modelová situace – nácvik řešení
  9. Agrese a agresivita
   Emoce, které jsou silnější než my. Jsou vůbec normální?
  10. Neverbální komunikace
   Co vlastně hraje skutečnou roli v rozhovoru? Mohu to ovlivnit?
  11. Emoce versus rozum
   Proč nefunguje zachovat klid, když jsem v panice?