In-house

Akreditované školení na míru: Jak nastavit spolupráci s asistenty pedagoga

Akreditované školení na míru: Jak nastavit spolupráci s asistenty pedagoga

Asistenti pedagoga působí téměř na každé škole. Jejich zaměstnávání a práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i spolupráci s pedagogy v jednotlivých třídách upravuje celá řada legislativně závazných pravidel, ale také doporučení vyplývající z příkladů dobré praxe. Seznamte se podrobně se vším, co potřebujete k tomu, aby spolupráce fungovala ve prospěch žáků, asistentů i pedagogů.
Školení má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 34802/2022-2-124. Lze jej hradit prostřednictvím šablon OP JAK.

bez DPH a expedičních nákladů.

  Poptávka


  Obsah školení lze přizpůsobit potřebám objednatele. Po celou dobu trvání školení bude prostor pro vaše dotazy, výměnu zkušeností a diskusi.

  Školení má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 34802/2022-2-124. 

  Akreditovaný obsah školení na míru:

  • Asistent pedagoga v související legislativě
  • Asistent pedagoga jako podpůrné opatření a jako zaměstnanec
  • Náplně práce asistenta pedagoga
  • Kompetence asistenta pedagoga
  • Hodnocení a motivace asistenta pedagoga (stress management, time management)
  • Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
  • Spolupráce mezi asistentem pedagoga, žákem a učitelem
  • Nejčastější chyby a problémy v praxi škol