In-house

Školení na míru: Třídnické hodiny a techniky práce se skupinou

Školení na míru: Třídnické hodiny a techniky práce se skupinou

Na realizaci třídnických hodin a jejich zařazení do běžné výuky je kladen velký důraz. V praxi se však nezřídka stává, že si pedagogové nejsou jisti, jak by měla taková hodina probíhat. Často její pojetí sklouzne k řešení administrativy a práce se třídou na podporu příznivého třídního klimatu tak zůstává zcela nevyužita. Náš seminář na míru vám objasní základní zákonitosti, témata a techniky, jak lze se třídou efektivně a systematicky pracovat a předcházet tak nežádoucím jevům a výchovným problémům.

bez DPH a expedičních nákladů.

  Poptávka


  Cílem školení je objasnit účastníkům význam pravidelných třídnických hodin, které by měly být vnímány jako důležitý stavební článek pro předcházení, ale také řešení rizikových situací v rámci třídního kolektivu. Dozvíte se, jak sestavit třídnickou hodinu, na co ji zaměřit, na co si dát pozor, jak postupovat v případě řešení konkrétních problematických situací. Osvojíte si také techniky práce se skupinou, které můžete využívat v rámci svých třídnických hodin.

  Obsah školení lze přizpůsobit potřebám objednatele. Po celou dobu trvání školení bude prostor pro vaše dotazy, výměnu zkušeností a diskusi.

  Tento program vzdělávání na míru můžete hradit z nových šablon OP JAK.

  Orientační obsah školení na míru:

  • Co je a co není třídnická hodina a čemu slouží;
  • Způsoby vedení třídnických hodin a využití komunitního kruhu;
  • Struktura a témata třídnických hodin (sled témat během školního roku);
  • Krizové situace při realizaci třídnických hodin a možné reakce na ně;
  • Práce s pravidly nejen v třídnických hodinách (jak je formulovat; podporovat jejich fungování; kdy je měnit a přidávat další; jak pracovat při jejich porušování);
  • Práce s interaktivními psychosociálními technikami (co je interaktivní psychosociální technika; výběr techniky; práce s technikou v jednotlivých fázích: instrukce, průběh, reflexe);
  • Ukázky práce s psychosociálními technikami zaměřenými na aktivizaci skupiny (aktivizují skupinu, nalaďují jednotlivce na spolupráci, mění atmosféru ve skupině): výběr 2–3 technik podle preference účastníků;
  • Ukázky práce s psychosociálními technikami zaměřenými na podporu spolupráce a komunikace ve skupině (simulují zátěžovou situaci, kterou musí skupina řešit za spolupráce všech členů skupiny nebo určených herních skupin): výběr 1–2 technik podle preference účastníků;
  • Ukázky práce s psychosociálními technikami zaměřenými na uzavření, reflexi a zpětnou vazbu: výběr 1–2 technik podle preference účastníků.