Logo AIVD
Multimediální publikace

Soubor nástrojů k prevenci trestní odpovědnosti firmy

Nastavení Compliance programu v návodech a vzorech

Podle zákona o trestní odpovědnosti firem může i sebemenší případ selhání zaměstnance znamenat ohrožení pro celou obchodní společnost. Fatálním důsledkům se lze vyhnout, pokud budete mít správně nastavená preventivní opatření. Nepodceňte zcela zásadní rizika a vyhněte se sankcím, které podle zákona hrozí všem firmám! Ochránit vaše podnikání vám pomůže praktická publikace.

3 490 

bez DPH a expedičních nákladů.


Popis produktu

Cílem publikace je výrazně snížit rizika, která hrozí při pochybení zaměstnanců a hlavně pojistit, že i v případě pochybení se sankce nedotknou celé společnosti. Získáte odborné návody, komentáře právní úpravy, vzory dokumentů a kontrolní seznamy, které vám pomůžou správně nastavit systém preventivních opatření ve vaší firmě, tzv. Compliance program.

Díky správně nastavenému Compliance programu splníte požadavky dané zákonem a budete si jisti, že chyby jednotlivců nemůžou ohrozit celé vaše podnikání. Ujistit se, že jste učinili vše, co bylo ve vašich silách, se vyplatí – při zanedbání povinností vám hrozí vysoké sankce a dokonce zrušení firmy!

Soubor nástrojů k prevenci trestní odpovědnosti firmy vám umožní zavést účinná zajišťovací opatření, vyhnout se postihům vyplývajícím ze zpřísněného zákona a ochránit tak váš byznys. Předejděte vysokým pokutám a ujistěte se, že vaše firma ani její důvěryhodnost nemůže být ohrožena.

Seznamte se s podrobným obsahem složky.

Výhody

Díky odborným návodům, vzorům dokumentů a komentářům získáte podklady, které vám umožní:

 • důsledně plnit povinnosti vyplývající z legislativních předpisů a předejít tak sankcím a vysokým pokutám
 • získat informace o povinnostech daných zákonem v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob
 • obeznámit se s postupy při vytváření jednotlivých dokumentů, které jsou nezbytnou součástí správně nastaveného Compliance programu
 • získat informace o formálních náležitostech, bez nichž se Compliance program neobejde
 • udělat si jasno v tom, na koho konkrétně se zákon vztahuje a za jakých podmínek právnická osoba odpovídá za trestné činy a přestupky
 • seznámit se s vhodnými a účinnými prostředky obrany právnické osoby
 • znát přesné postupy, jak nastavit systém vnitřních předpisů pro prevenci rizik, jak správně sepsat etický kodex ad.

Získejte přehledné, systematické a strukturované informace na míru, abyste měli praktická řešení každodenních otázek v oblasti Compliance vždy po ruce. Díky našemu produktu uspoříte čas i peníze – všechny informace získáte prakticky na jednom místě bez nutnosti dalšího vyhledávání. Kontrolní složka a doprovodná privátní stránka jsou zároveň navrženy tak, aby bylo možné všechny dokumenty editovat a přizpůsobit je k okamžitému použití.

Komu je produkt určen

Produkt Soubor nástrojů k prevenci trestní odpovědnosti firmy je určen všem obchodním společnostem, jelikož zákon se týká všech firem bez výjimky. Ocení ji nejen výkonný management a vedoucí zaměstnanci, ale také firemní právníci, HR specialisté a pracovníci zodpovědní za firemní kulturu a etiku.

Specifikace

Multimediální produkt Soubor nástrojů k prevenci trestní odpovědnosti firmy obsahuje šanon (formátu A4, 100 stran) a privátní webovou stránku se vzory smluv a dokumentů, šablonami, formuláři a dalšími užitečnými materiály, které využijete ve své praxi.

Příručka zahrnuje informace, praktické návody a checklisty z následujících klíčových oblastí Compliance programů: 

1) Trestní odpovědnost právnických osob v České republice.

2) Aktuální novela zákona.

3) Pravidla v oblasti trestní odpovědnosti firem a protikorupčního jednání.

 1. Zásada přiměřenosti postupů.
 2. Angažovanost (podpora) ze strany vedení společnosti.
 3. Vyhodnocení rizik a opatření pro jejich odstranění či snížení
 4. Due diligence.
 5. Školení a komunikace.
 6. Monitorování a hodnocení zaměstnanců.

4) Systém vnitřních předpisů ve firmě a jejich optimální nastavení.

5) Poskytování právní podpory.

6) Compliance jako součást řídicího a kontrolního systému firmy a kontrolní mechanismy.

7) Personální politika.

8) Pravidla dodržování hospodářské soutěže.

Privátní webová stránka obsahuje vzory dokumentů, editovatelných formulářů a návodů, které vám usnadní dobré nastavení ochrany proti trestnímu stíhání, mj. etický kodex, organizační řád, správné nastavení pravidel pro jednání s klienty, etická linka ad. Všechny dokumenty jsou vhodné k okamžitému použití a adaptovatelné k potřebám konkrétního zaměstnavatele. Dokumenty lze použít v elektronické podobě či vytisknout.