Logo AIVD
Živé vysílání

Spisová a archivní služba – uchovávání a vyřazování dokumentů v roce 2024

Uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi

Termín: 20. 6. 2024
Místo konání: Online – živý přenos

Víte, jak nově musíte označovat dokumenty určené k archivaci? Jak postupovat při evidenci, vyřazení nebo skartaci? Co přesně musí obsahovat záznam o jednotlivých krocích? Jaký je rozdíl mezi typovým a kontejnerovým spisem? A splňuje Vaše interní směrnice opravdu všechny potřebné náležitosti? Přihlaste se na seminář se zkušenou metodičkou ze Státního oblastního archivu v Praze a zjistěte, jak na vedení evidence, archivaci i vyřazování dokumentů.

5 690 

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl živého vysílání

Cílem živého vysílání je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Webinář je určen veřejnoprávním původcům dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy a školská zařízení (s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování), zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce a další.

Prohlédněte si program semináře.

Komu je živé vysílání určeno

Živé vysílání je určeno územním samosprávným celkům a jimi založeným nebo zřízeným organizačním složkám a právnickým osobám, organizačním složkám státu, státním příspěvkovým organizacím, státním podnikům, školám a zdravotnickým zařízením, kteří řeší otázku, jak zpracovat a zabezpečit své dokumenty (včetně elektronických) v souladu s požadavky kladenými zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně  jsou elektronické podkladové materiály a nahrávka ze školení, kterou budete mít k dispozici po dobu jednoho měsíce.

OBSAH SEMINÁŘE ( od 9:00 – 13:00)

  • Legislativa – právní předpisy a jejich výklad
  • Elektronická spisová služba
  • Specifické typy dokumentů a nakládání s nimi
  • Interní předpisy pro oblast spisové služby
  • Průběh a varianty skartačního řízení, předávání archiválií do archivů.
  • Možné přestupky proti archivnímu zákonu, kontroly a sankce.
  • Upozornění na nejčastější chyby, řešení dotazů z praxe účastníků a diskuze

Mgr. Anna Vašíčková

Anna Vašíčková pracuje ve Státním oblastním archivu v Praze v Oddělení fondů hospodářských subjektů. Zajišťuje metodickou podporu veřejnoprávních i soukromoprávních původců v oblasti předarchivní péče a spisové služby, včetně elektronických skartačních řízení

Online – živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.