Veřejné zakázky v praxi

Veřejné zakázky v praxi

Nejčtenější časopis pro zadavatele a dodavatele s komplexním online servisem

Časopis Veřejné zakázky v praxi je již 9. rokem neocenitelným pomocníkem pro zadavatele a dodavatele veřejných zakázek. Stále se něco děje a je třeba být v obraze – po letošní lednové a červnové novelizaci ZZVZ nás čeká ještě další, zásadnější. Praktický průvodce proto objasňuje legislativu, uvádí konkrétní příklady a nabízí návody pro řešení problémů. Předplatné zahrnuje přístup k webové stránce s elektronickou podobou časopisu, nonstop poradnou a bonusy.

3 990 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů

Vstup pro předplatitele

Prolistujte si ukázku aktuálního čísla

O časopisu

Časopis Veřejné zakázky v praxi poskytuje přehlednou formou nejdůležitější informace z oblasti veřejných zakázek z pohledu zadavatelů i dodavatelů. Je souhrnným užitečným rádcem a nezávislou tribunou všech hlasů. Autory jsou ti nejpovolanější odborníci, zástupci MMR, zadavatelů, administrátorů, dále advokáti, zkušení dodavatelé či reprezentanti prestižních institucí, asociací a sdružení. S časopisem spolupracuje exkluzivní redakční rada složená z renomovaných expertů (viz níže).

Titul nabízí odpovědi na problematické otázky, včas upozorňuje na povinnosti vyplývající z legislativy, přináší řešení situací z praxe demonstrované na příkladech a varování před častými chybami, které mohou vést k sankcím a finančním ztrátám. Aktuálně se věnuje především novým výkladům zákona o zadávání veřejných zakázek, rozhodovací praxi i novelizacím ZZVZ 2021. Sledujeme pro vás všechny novinky a poskytujeme exkluzivní praktické informace s předstihem.

Součástí komplexního servisu v rámci předplatného časopisu jsou:

 • tištěný časopis
 • privátní webová stránka, která zahrnuje:
  • časopis v elektronické podobě
  • elektronický archiv
  • nonstop poradnu
  • slevy na školení a konference + přednostní pozvánky
  • bonusové a doplňkové materiály
  • webináře s relevantní tematikou v hodnotě min. 5 tis. korun ročně zdarma

Výběr z témat pro aktuální číslo naleznete v záložce s označením Obsah.

Výhody časopisu

 • Přináší již 9. rokem vždy aktuální servis – co se děje, co se mění, co se připravuje 
 • Konfrontuje názory – sporné body z pohledu zadavatelů, dodavatelů i administrátorů
 • Nestranně poukazuje na nedostatky a chyby – ať se vyvarujte zbytečných postihů 
 • Předává zkušenosti – názory, připomínky a potřeby ze strany zadavatelů a účastníků ZŘ
 • Odpovídá na dotazy čtenářů – týkající se nejen zákona o zadávání veřejných zakázek

Redakční rada

 • Mgr. Romana Derková, právní expertka v oblasti veřejných zakázek
 • Mgr. Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR
 • Mgr. David Dvořák, LL.M., člen představenstva České společnosti pro stavební právo
 • JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, ředitel Odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR
 • Ing. Eva Chvalkovská, expert pro odpovědné veřejné zadávání, MPSV
 • Ing. Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky
 • Dr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA, expert na stavební smluvní právo
 • Mgr. Tomáš Kruták, člen řídícího výboru Asociace pro rozvoj infrastruktury
 • Mgr. Tomáš Machurek, předseda Asociace pro veřejné zakázky
 • David Ondráčka, M.A., konzultant
 • JUDr. David Raus, Ph.D., předseda senátu Krajského soudu v Brně

Komu je časopis určen

Časopis Veřejné zakázky v praxi je určen zadavatelům, dodavatelům a administrátorům veřejných zakázek a širší odborné veřejnosti.

Specifikace

Předplatné zahrnuje tištěný časopis formátu A4, celobarevný, 64 stran – vydávaný jako dvouměsíčník, a dále přístup k webové stránce s časopisem v elektronické podobě, elektronickým archivem s možností fulltextového vyhledávání, nonstop poradnou, doplňkovými materiály, webináři a slevami na školení.

Výběr z témat pro aktuální číslo

 • TÉMA MĚSÍCE: Jak pandemie ovlivní veřejné zakázky do budoucna?
 • Předseda ÚOHS Petr Mlsna exkluzivně: Klíč k hladkému zadávání drží v rukou sami zadavatelé
 • K možnostem a limitům ekoznačky v zadávacím řízení
 • Změna dodavatele v důsledku korporátní transakce
 • Ohlédnutí za 10. ročníkem konference VZ v souvislostech
 • Aktuality z rozhodovací praxe českých soudů a ÚOHS 
 • Optimální nákup: Jak inovativně poptat komplexní řešení?
 • Kdy je a není nutné po výběru dodavatele spěchat?
 • Obnovení způsobilosti aneb self-cleaning v rozhodovací praxi
 • Český smluvní standard pro stavební zakázky přináší průlom
 • Odpovědné veřejné zadávání vede ke změně myšlení
 • Jak (ne)vypadají cirkulární veřejné zakázky
 • Různé pohledy: Etický kodex dodavatele veřejné správy

Pravidelné rubriky

Exkluzivní host: Rozhovory s osobnostmi, které hýbou světem veřejných zakázek.

Co se děje: Pozvánky na akce a novinky ze světa veřejných zakázek.

Zkušenosti z praxe: Pravidla při zadávání veřejných zakázek demonstrované na konkrétních příkladech z praxe, návody pro uchazeče a postupy při plnění zakázky.

Optimální nákup: Veřejné zakázky optikou hospodárného nakupování.

Kontrola ve veřejném zadávání: Pravidla kontroly, nejzajímavější revizní postupy a správní delikty.

Dotace z prostředků EU: Specifika financování projektů dotovaných z EU.

Místní samospráva: Konkrétní problémy měst a obcí a jejich řešení.

Z legislativy: Čerstvé informace o přijatých a připravovaných změnách.

Novinky v judikatuře: Anotace a výklady rozhodnutí relevantních soudů.

Aréna názorů: Několik odborníků, různé názory na veřejné zakázky.

3 990 Kč
roční předplatné bez DPH a expedičních nákladů