Vzdělávací kurz: Manažer výroby

Vzdělávací kurz: Manažer výroby

Jak na optimální dílenské řízení, plánování kapacit a zavedení LEAN

Termín: 3. 11. 2021 – 1. 12. 2021
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Unikátní vzdělávací kurz pro všechny, kteří se podílejí na řízení výroby, a mají tedy bytostný zájem na eliminaci problémů a konfliktů na pracovišti. Kurz reaguje na aktuální problémy ve výrobních firmách – nízkou motivovanost a aktivitu zaměstnanců, neochotu cokoliv zlepšovat, špatnou komunikaci napříč firmou, neplnění plánů a úkolů a další.

Opakování úspěšného kurzu!

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

19 990 Kč
bez DPH

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčních seminářů z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o svůj kurz nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorovi. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“.

Cíl kurzu

Misí vzdělávacího kurzu je pomoci účastníkům objevit a zneškodnit zdroje plýtvání časem (prostoje, čekání na dodání materiálu, práci apod.), plýtvání materiálem (opravy a přepracování, zbytečně velké zásoby, nadbytečná výroba) i plýtvání lidskými zdroji (nevyužitá kreativita zaměstnanců).

Mistři a předáci získají praktické rady, jak zvýšit svou flexibilitu, dodržovat i ambicióznější termíny, stmelit individualistické pracovní kolektivy, pozitivně ovlivnit míru nasazení, spolupráce a komunikace na výrobním úseku a díky tomu ustát neustálý tlak na zvyšování efektivity výroby a snižování výrobních nákladů.

Výhody kurzu pro účastníky:

  • Naučí se rozpoznat a kvantifikovat primární příčiny plýtvání ve výrobním procesu
  • Seznámí se s účinnými metodami a nástroji z oblasti štíhlé výroby, které jim pomohou zvýšit flexibilitu produkce a omezí plýtvání zdroji
  • Získají unikátní praktické zkušenosti s plánováním, řízením a optimalizací výrobních procesů
  • Budou mít příležitost otevřeně diskutovat své nejpalčivější provozní problémy s odborníky
  • Budou inspirováni konkrétními příkladovými studiemi realizace doporučených postupů v prostředí českých firem
  • Naučí se správně vést a motivovat své podřízené ke zlepšování jak výrobních procesů, tak komunikace a řešení problémů uvnitř pracovního kolektivu

Více informací naleznete v obsahu kurzu.

Komu je kurz určen

Kurz je určen předákům, mistrům, vedoucím dělnických kolektivů, manažerům výroby i vedoucím pracovníkům odpovědným za výsledky výrobního oddělení jako celku.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi všech webinářů) a vyhodnocení závěrečné případové studie. V rámci prezenčních seminářů je v ceně občerstvení. K získání osvědčení je třeba vypracovat závěrečnou případovou studii.

Vzdělávací kurz proběhne v souladu s aktuálními podmínkami vládního nařízení pro pořádání vzdělávacích akcí. Zaručujeme vám dodržení nejvyšších hygienických standardů, takže se nemusíte ničeho obávat. Můžete využít také přímého přenosu.

Obsahová struktura kurzu

1. MODUL:  Seminář 3. 11. 2021 (9:00–15:00)
Štíhlé výrobní procesy

1. Stavební kameny štíhlého podniku (LEAN)
2. Role mistra/předáka ve štíhlé výrobě
3. Manažerské techniky vedoucí k vyšší efektivitě
4. Možnosti využití time managementu, standardizace práce a vizualizace
5. Zadání domácího úkolu č. 1: Návrh zavedení procesů LEAN do podnikové praxe účastníků

 

2. MODUL: Webinář 11. 11. 2021 (10:00–11:30)

1. Vyhodnocení domácího úkolu č. 1
2. Prezentace vzorového řešení
3. Zodpovídání dotazů a diskuse s účastníky

 

3. MODUL: Seminář 19. 11. 2021 (9:00–15:00)
Shop Floor Management

1. Metody plánování výroby a nastavování výrobních cílů
2. Best practices v problematice strategického a dílenského řízení
3. Jednotlivé úrovně a praktické aplikace řízení výroby
4. Využití nástrojů Balanced Scorecard v managementu výroby
5. Moderace konfliktů na pracovišti
6. Implementace prvků Shop Floor Managementu: vizualizace, osobní prezence, rozvíjení schopností podřízených, řešení problémů
7. Případová studie
8. Zadání domácího úkolu č. 2: Identifikace kořenové příčiny a návrh procesu eliminace nejpalčivějšího provozního problému na pracovišti

 

4. MODUL: Webinář 25. 11. 2021 (10:00–11:30)

Vyhodnocení domácího úkolu č. 2
Prezentace vzorového řešení
Zodpovídání dotazů a diskuse s účastníky

 

5. MODUL: Seminář 1. 12. 2021 (9:00–15:00)
Zlepšování a Kaizen – ukázky zlepšovacích návrhů

1. Případová studie (od zlepšovatelství k inovacím)
2. Jak nastavit funkční systém zlepšování
3. Čím podpořit zlepšovatelství
4. Ukázka zlepšovacích nápadů
5. Best practices v Kaizenu
6. Zlepšovací týmy

 

6. MODUL: Závěrečná případová studie do 20. 12. 2021

Martin Hradský

Martin Hradský

Martin Hradský se dlouhodobě věnuje systémům zlepšování. Vede a podílí se na optimalizačních projektech ve firmách jak v České republice, tak i na Slovensku. Specializuje se na rozvojové vzdělávání týmů a jednotlivců. Ukazuje cestu, jak budovat inovativní podniky díky zapojení zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury. Externě nejčastěji pracuje ve výrobních podnicích, interně působí jako výkonný ředitel firmy VEIT Electronics, s. r. o.

Praha/online

Praha/online

Je na vás, zda si vyberete prezenční seminář, nebo online formu.

Prezenčně, nebo online? Je to na vás!

Pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit prezenčního semináře z důvodu nařízení zaměstnavatele, karantény apod., o nic nepřijdete! Zprostředkujeme vám přímý přenos, který si jednoduše pustíte na svém PC, notebooku či telefonu. Nepřijdete ani o možnost pokládat dotazy lektorce. Pokud už teď víte, že využijete možnosti přímého přenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „přímý přenos“. V případě, že z důvodu aktuálních vládních nařízení nebude možné organizovat semináře v prezenční formě, proběhne školení ve formě živého vysílání.

19 990 Kč
bez DPH