Logo AIVD
Vzdělávací kurz

Vzdělávací kurz: Finanční řízení firmy v praktických příkladech

Dejte svým znalostem finančního účetnictví nový rozměr v praktických souvislostech

Termín: 6. 10. 2015 - 13. 11. 2015

Efektivní finanční řízení je zárukou plynulého provozu firmy, dostatku hotovostních prostředků, efektivní práce se zdroji krytí majetku a bezpečně vynaložených investic, které umožní firmě růst. Zároveň nesmí chybět kontrolní mechanismy a opatření, které je nutné balancovat tak, aby snižovaly riziko, ale nebrzdily firemní procesy.

17 490 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl vzdělávacího programu:

  • Rozpoznáme dostatečně včas signály svědčící o zhoršujícím se finančním zdraví naší firmy?
  • Umíme správně identifikovat příčiny takového stavu a zvrátit negativní trend?
  • Řešíme v dostatečné míře ziskovost produktů či středisek?
  • Řídíme likviditu a ziskovost firmy správně?

Pokud se podílíte na finančním řízení firmy a  hledáte odpovědi na tyto otázky, potom právě Vám je určený náš vzdělávací program, jehož cílem je poskytnout praktické rady, postupy a návody na řešení konkrétních situací a problémů reálné praxe finančního řízení. Místo komplikované teorie Vás provedeme všemi zákoutími firemních financí, poskytneme Vám informace, s kterými získáte nadhled a kontrolu nad finančním zdravím Vaší společnosti.

Program je rozdělen do pěti na sebe navazujících modulů tak, aby zastřešil všechny oblasti finančního řízení. Lektorem vzdělávacího programu je renomovaný odborník se zkušenostmi z praxe, který zaručuje správnost a aktuálnost poskytovaných podkladů. Poutavé semináře jsou vedeny interaktivním způsobem prostřednictvím konkrétních příkladů z praxe a případových studií.

 

Klikněte zde pro detailní Program vzdělávacího kurzu.

Každý účastník vzdělávacího programu navíc získává publikaci „Finanční management“.

Komu je vzdělávací program určen:

Vzdělávací program Finanční řízení firmy v praktických příkladech je určen účetním metodikům, ekonomům a všem pracovníkům, zabývajícím se ekonomikou chodu zejména středních a malých podniků. Vstupním předpokladem je, že posluchači disponují základními ekonomickými a účetními znalostmi, které si potřebují prohloubit s přihlédnutím k problematice, kterou řeší ve své každodenní praxi.

Další informace:

Jako účastník vzdělávacího programu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi obou webinářů) a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

Modul č. 1 (celodenní seminář 6. 10. 2015, 9:00 – 15:30) 
Analýza finančního zdraví firmy 

1.      Vertikální a horizontální rozbor finančních výkazů firmy (rozvahy, výsledovky)

2.      Ziskovost (rentabilita) – hlavní účel podnikání

3.      Likvidita firmy – nezbytná podmínka krátkodobého přežití firmy

4.      Výkaz peněžních toků (cash flow)

5.      Obratovost pracovního kapitálu a její vliv na likviditu a ziskovost

6.      Otázky dlouhodobého finančního zdraví firmy – investice, zadluženost, financování

7.      Oborové a mezipodnikové srovnání

8.      Fiktivní firma a zadání úkolu č. 1 
 
Modul č. 2 (webinář 13. 10. 2015, 10:00 – 11:30)

Vyhodnocení finančního zdraví fiktivní firmy + zpětná vazba k úkolu č. 1

 

Modul č. 3 (celodenní seminář 20. 10. 2015, 9:00 – 15:30)
Řízení likvidity a ziskovosti celé firmy
1.      Řízení likvidity

         1.1.   Řízení pohledávek (fakturační, cenová a inkasní politika, faktoring)

         1.2.   Řízení zásob (ABC analýza, optimalizace výrobního procesu, objednávání)

         1.3.   Řízení krátkodobých závazků (struktura, skonta, měny, …)

2.      Řízení nákladů jako základ řízení ziskovosti firmy

         2.1.   Určení variabilní, fixní složky nákladů

         2.2.   Úloha kalkulace přímých nákladů a ceny produktů

         2.3.   Rozpočty režijních nákladů středisek

3.      Hlavní firemní rozpočet (Master Budget)

         3.1.   Rozpočtová výsledovka

         3.2.   Rozpočet peněžních toků a vazba na platební kalendáře

         3.3.   Rozpočet investiční a dlouhodobého financování

         3.4.   Rozpočtová rozvaha

4.      Zadání úkolu č. 2

         4.1.   Představení hlavního rozpočtu fiktivní firmy

         4.2.   Zadání úkolu č. 2 – Vyhodnocení úspěšnosti finančního řízení fiktivní firmy

 

Modul č. 4 (celodenní seminář 27. 10. 2015, 9:00 – 15:30)
Řízení vnitřní ekonomiky firmy

1.      Zpětná vazba k úkolu č. 2

2.      Řízení ziskovosti produktů

         2.1.   Kalkulace nákladů a základní kalkulační vzorce

         2.2.   Rozbor příspěvku na pokrytí fixních nákladů

         2.3.   Segmentace zákazníků podle ziskovosti

3.      Řízení ziskovosti vnitropodnikových útvarů (středisek)

         3.1.   Standardy jako nástroj stanovení ekonomických veličin předem

         3.2.   Sledování skutečných nákladů

         3.3.   Kontrola plnění zisku metodou standardních nákladů

         3.4.   Řízení pomocí odchylek od standardů

4.      Zadání úkolu č. 3

         4.1.   Představení struktury středisek fiktivní firmy a pravidel jejich řízení

         4.2.   Zadání úkolu č. 3 – Výpočet a vyhodnocení plnění úkolu vybranými středisky fiktivní firmy

 

Modul č. 5 (webinář 3. 11. 2015, 10:00 – 11:30)
1.      Zpětná vazba k zadanému úkolu č. 3

2.      Zodpovídání dotazů

3.      Příprava na závěrečný test

 

Závěrečný online test s výběrem odpovědí

Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. vystudoval obory Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. vystudoval obory Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po studiích působil pět let jako daňový poradce v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, kde se soustředil na oblast účetnictví a daně z příjmů právnických osob. V rámci daňových auditů u klientů měl příležitost nahlédnout do souvislostí vnitřního chodu jejich organizací. Doktorská studia absolvoval na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde dodnes působí na katedře podnikového hospodářství jako vyučující předmětů controlling a manažerské účetnictví. Zároveň je odborným asistentem na katedře manažerského účetnictví VŠE v Praze. Pravidelně vystupuje na tuzemských i mezinárodních konferencích. Současně působí jako zkušební komisař Institutu certifikace účetních pro předmět Manažerské finance. Odborně se zaměřuje zejména na problematiku měření výkonnosti podniků, řízení likvidity a nehmotných aktiv.