Živé vysílání: Jak obstát v horkém křesle inspekce práce

Živé vysílání: Jak obstát v horkém křesle inspekce práce

Předcházejte účinně sankcím

Termín: 17. 3. 2022
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

I nyní orgány inspekce práce kontrolují ve velkém. Nechcete dostat vysokou pokutu? Co u vás určitě zkontrolují? Jaké dokumenty si připravit? A na čem si inspekce práce nejčastěji smlsne? Připravte se na možnou kontrolu prostřednictvím našeho živého vysílání, které vás seznámí s pravidly provádění kontrol, vašimi právy a povinnostmi. Nedejte úřadům inspekce práce šanci, aby našly nějaké chyby!

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

5 190 Kč
bez DPH

 

Cíl online semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s s průběhem kontroly inspekce práce a případným navazujícím řízením a uložením sankcí. Seznámíme vás s procesními pravidly, jimiž se řídí činnost a rozhodování inspekce práce. V některých případech jsou totiž rozhodnutí inspektorátů práce oprávněná, jindy však minimálně sporná. Je tedy nezbytné, aby zaměstnavatelé znali jaká práva  a povinnosti v průběhu kontroly mají a jak mohou uplatnit své námitky.

Upozorníme vás především na povinnosti, na které se inspektoři zaměřují nejčastěji. Seznámíte se také s možnostmi uplatnění opravných prostředků pro případ, že by kontrolující inspektor shledal při kontrole nedostatky a došlo k uložení pokuty.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je online seminář určen:

Seminář je určen především personalistům, specialistům v oblasti práce a mezd, podnikovým právníkům a manažerům lidských zdrojů ze soukromého i veřejného sektoru.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě i záznam celého vysílání. Nepřicházíte ani o možnost pokládat své dotazy v reálném čase. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.  

Program semináře (9:00-12:00 hod.):

 1. Jak probíhá kontrola na pracovišti

 • Oprávnění inspektora při kontrole;
 • Povinnosti i práva kontrolované osoby;
 • Opatření k nápravě a zpráva o jejich přijetí.

2.   Udělení pokuty, jak se můžete odvolat a jaké lhůty musíte splnit

 • Protokol o výsledku kontroly a námitky proti němu ze strany zaměstnavatele;
 • Práva zaměstnavatele v řízení;
 • Rozhodnutí o uložení pokuty;
 • Průběh ústního jednání, svědecké výpovědi a obhajoba zaměstnavatele.

3.    Kde se dělají nejčastější chyby a co musíte mít v pořádku na úseku:

 • rovného zacházení
 • pracovního poměru a dohod
 • pracovní doby a odměňování
 • dovolené a pracovních podmínek
 • spolupráce s OSVČ
 • agenturní zaměstnávání aj.

Mgr. Daniel Vejsada

Daniel Vejsada vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je odborníkem na pracovní právo a v současné době působí v advokátní kanceláři PRK Partners.

Online - živý přenos

Online - živý přenos

Živé vysílání probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve Vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu emailem.

5 190 Kč
bez DPH