Živé vysílání

Živé vysílání: Zápisy a usnesení z jednání obcí v praxi

Jak na správné formulování vůle kolektivního orgánu

Termín: 6. 12. 2022
Místo konání: Online – živý přenos

Živé vysílání: Zápisy a usnesení z jednání obcí v praxi

Každá obec je povinna z jednání svých kolektivních orgánů (primárně zastupitelstva a rady) pořizovat zápisy, přičemž nejdůležitější pasáží jsou vždy usnesení stvrzující vůli těchto orgánů. Při nedokonalé formulaci či nedodržení základních podmínek přitom hrozí neplatnost smluv či dokonce trestní odpovědnost zástupců lidu. Jaké náležitosti musí zápisy splňovat? Jak je správně zveřejnit?

4 990 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl živého vysílání

Cílem živého vysílání je seznámit účastníky s povinnostmi při pořizování zápisů a formulování usnesení z jednání měst a obcí. Pozornost bude věnována rovněž správnému časovému sledu jednotlivých kroků při uzavírání majetkoprávních jednání. Stranou nezůstane ani formální stránka pořizování dokumentů (hlavičkový papír, správné používání razítek, zveřejňování zápisů  a usnesení atd.). Praktické poznatky budou demonstrovány na konkrétních příkladech.

Klikněte pro detailní program živého vysílání.

Komu je živé vysílání určeno

Živé vysílání Zápisy a usnesení v praxi obcí aneb jak na správné formulování vůle kolektivního orgánu a vyhotovování jednoho z nejdůležitějších dokumentů v každé obci je určen především těm, co pořizují zápisy z jednání zastupitelstev a rad obcí a měst, ale též těm, kteří připravují podklady pro jednání těchto orgánů a zpracovávají návrhy usnesení. 

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou také elektronické podkladové materiály a záznam živého vysílání.

 

PROGRAM ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ (8:0012:00 hod.)

 1. Zápisy
  • Pozvánka (jak má vypadat, kdy ji nejpozději zveřejnit)
  • Obsahové náležitosti zápisu
  • Nejčastější chyby
 2. Usnesení
  • Podstatné náležitosti
  • Příklady dobré a špatné praxe při formulování návrhů usnesení
 3. Související aspekty
  • Hlavičkový papír (§ 111 zákona o obcích v praxi)
  • Podepisování dokumentů
  • Správné používání razítek
  • Formát zveřejňování dokumentů (původní, otevřený, strojově čitelný, anonymizace osobních údajů technicky)
 4. Vybrané aspekty související s nakládáním
  • Záměry disponovat hmotným nemovitým majetkem
  • Předběžná řídicí kontrola

JUDr. Jan Horník, Ph.D.

je tajemníkem úřadu obce s rozšířenou působností a v minulosti býval mj. vedoucím oddělení kontroly odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, kde se specializoval na výklad zákona o obcích a kontroly výkonu samostatné působnosti orgány obcí. V současné době zastává pozici tajemníka městského úřadu obce s rozšířenou působností a věnuje se souběžně lektorské činnosti.Cíl živého vysílání Cílem živého vysílání je seznámit účastníky s povinnostmi při pořizování zápisů a formulování usnesení z jednání měst a obcí. Pozornost bude věnována rovněž správnému časovému sledu jednotlivých kroků při uzavírání majetkoprávních jednání. Stranou nezůstane ani formální stránka pořizování dokumentů (hlavičkový papír, správné používání razítek, zveřejňování zápisů  a usnesení atd.). Praktické poznatky budou demonstrovány na konkrétních příkladech. Klikněte pro detailní program živého vysílání. Komu je živé vysílání určeno Živé vysílání Zápisy a usnesení v praxi obcí aneb jak na správné formulování vůle kolektivního orgánu a vyhotovování jednoho z nejdůležitějších dokumentů v každé obci je určen především těm, co pořizují zápisy z jednání zastupitelstev a rad obcí a měst, ale též těm, kteří připravují podklady pro jednání těchto orgánů a zpracovávají návrhy usnesení.  Další informace Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou také elektronické podkladové materiály a záznam živého vysílání.  

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.


Také doporučujeme