Logo AIVD
Živé vysílání

Živé vysílání: Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky

Opční právo - Změna smlouvy - vícepráce a méněpráce

Termín: 25. 7. 2024
Místo konání: Online – živý přenos

Jste zadavatel a potřebujete dělat změny ve smlouvě na veřejné zakázky? Nebo jste dodavatel veřejných zakázek a řešíte, co dělat, když se Vám v průběhu zakázky výrazně navýší ceny? Jak ve smlouvě správně formulovat předem vyhrazené změny závazku? A jak nastavit indexaci cen, aby Vás chránila před jejich nárůstem? Na školení Vám místopředseda výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky, Mgr. Jan Slezák, vše objasní na příkladech z praxe firem i rozhodnutích ÚOHS.

4 990 

bez DPH


Cíl živého vysílání

Cílem živého vysílání je podrobně seznámit zadavatele i dodavatele veřejných zakázek, jak si ošetřit růst inflace a cen ve smlouvě na veřejné zakázky. V průběhu semináře se dozvíte, jak můžete realizovat změny smluvních závazků již uzavřených v předchozím zadávacím řízení v režimu zákona, jak se na takové změny připravit i jak reagovat na aktuální potřeby a podmínky, které mohly i nemohly být předvídány.

Prohlédněte si detailní program.

Komu je živé vysílání určeno

Seminář je určen všem zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně školení jsou také elektronické podkladové materiály a záznam živého vysílání, který bude k dispozici po dobu jednoho měsíce.

Program semináře (9,0013,00 hod.)

 • zásady zákona č. 134/2016 Sb. ve vztahu ke smluvním závazkům,
 • vymezení zadávacích podmínek zaměřené na smluvní podmínky,
 • jak správně formulovat předem vyhrazené změny závazku,
 • varianty cenové indexace a jejich omezení
 • inflace, vstupní náklady, odvětvové a komoditní doložky
 • sdílení rizika s dodavatelem
 • příklady vyhrazených změn z praxe – smlouva o dílo, smlouva kupní, smlouva o poskytování služeb,
 • právní úprava změn závazku ze smlouvy,
 • generální klauzule,
 • režim de minimis, počítání změn v penězích,
 • režim změny závazku pro nemožnost změny dodavatele,
 • vícepráce / méněpráce, problematika vzájemného zápočtu,
 • výhrada změny dodavatele – riziková i efektivní,
 • ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,
 • uveřejňovací povinnosti,
 • diskuse a dotazy.

Mgr. Jan Slezák

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, dříve pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v poradenské společnosti OTIDEA a téměř deset let v manažerských pozicích pražských městských společností. V současnosti působí jako poradce v advokátní kanceláři KGS legal. Za svou dosavadní kariéru prošel všechny tři hlavní větve zakázkové praxe – dohledovou, poradenskou i zadavatelskou. Ve své nynější činnosti se specializuje na zajištění externí právní služby veřejným i sektorovým zadavatelům pro všechny oblasti nákupu i investic. Je místopředsedou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky a členem redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi.

Online – živý přenos

Místo konání:

Živé vysílání je interaktivní online seminář, jehož přenos budete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu - pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. Budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.


Také doporučujeme