Antonín Šefčík

V uplynulých dvaceti letech se podílel na zavádění opatření v oblastech managementu bezpečnosti informací, ohodnocení aktiv, klasifikace dokumentů a informací, řízení fyzické bezpečnosti a bezpečnosti prostředí, bezpečnosti lidských zdrojů, řízení právních vztahů z hlediska bezpečnosti a krizového a havarijního plánování.

V posledních patnácti letech projektově řídí projekty zavádění ISMS a implementaci bezpečnosti v informačních a komunikačních systémech. Je držitelem certifikátů Lead auditor ISMS dle ISO/IEC 27001, Lead auditor SMS dle ISO/IEC 20000 a je držitelem certifikátu PRINCE2 pro oblast projektového řízení.

Další autoři

Mikuláš Němec

Je marketingový specialista na onlinovou reklamu a eventový manažer. Za svou pestrou kariéru v oblasti B2B, B2C a eventového marketingu má zkušenosti jak s nadnárodními giganty obchodního světa, tak se zaměřením na menší místní podnikySvé zkušenosti získal díky letitým spojením například se značkami jako jsou Samsung, eBay, Let It Roll, Monster, Johnson & Johnson, v agenturách Mustard a Aqua Digital a spoluprací s aktuálními klienty, se kterými je v kontaktu na denní bázi. Mimo prodejní a brandawareness kampaně se zaměřuje na komunikaci s fanoušky, influencerů a pořádání velkých hudebních akcí po ČR.

Ing. Dagmar Fitříková

Dagmar Fitříková byla 10 let zaměstnána na Finančním ředitelství v Ostravě, v současnosti působí jako daňový expert ve společnosti ABC.TAXES.Od roku 1997 se soustavně věnuje lektorské činnosti zaměřené na oblast DPH. Je renomovanou autorkou četných publikací s daňovou tématikou, např. Uplatňování DPH - v EU a třetích zemích, Uplatňování DPH - v tuzemsku. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické poradenství ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

JUDr. Lenka Příkazská

JUDr. Lenka Příkazská je jedním ze tří společníků advokátní kanceláře HSP & Partners.Lenka Příkazská řídí pracovní tým, který se věnuje zejména právu duševního a průmyslového vlastnictví, veřejných zakázek a problematice nemovitostí. Zabývá se litigacemi zvláště při vymáhání nároků souvisejících s porušením práva duševního vlastnictví, se zaměřením na ochranu průmyslových práv. V rámci veřejného práva zastupuje klienty kanceláře zejména v oblasti veřejných zakázek, včetně zastupování klientů v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. S oblastí veřejných zakázek úzce souvisí také další oblast, které se JUDr. Příkazská věnuje, a sice oblast hospodářské soutěže, včetně práva nekalosoutěžního. Další oblastí, které se věnuje, je pracovní právo, zejména právní zastoupení klientů před soudy v pracovně-právních sporech. Je zapsána jako advokátka také ve Slovenské advokátní komoře. Věnuje se také publikační a školící činnosti. V loňském roce zabodovala v prestižním žebříčku měsíčníku Právní rádce, který ji zařadil do seznamu významných právniček, tedy úspěšných žen s velkým vlivem na obor a své okolí.

Bc. Štěpán Javorčák

Štěpán Javorčák pracuje ve společnosti ALSENTA s.r.o.Velkou část své předchozí profesní dráhy prožil ve firmě ŠKODA Ostrov, s.r.o., kde zastával pozice vedoucí outsourcingu, konstruktér – projektant a analytik nákupu. Zde se začal věnovat reorganizaci nákupu a své zkušenosti dále rozšiřoval ve společnostech MSA, a.s. a Česká Zbrojovka a.s. V roce 2004-2007 podnikl cestu kolem světa. Po svém návratu se začlenil do společnosti KOMPASS Czech Republic, s.r.o. kde zastával pozici projektového manažera v oblasti outsourcing nákupu a nástroje pro nákup.

JUDr. Marie Salačová

Marie Salačová je uznávanou specialistkou na problematiku poskytování cestovních výdajů. Je autorkou řady odborných článků a publikací. V průběhu své profesní kariéry působila na Ministerstvu financí, Ministerstvu práce a sociálních věcí a na Úřadu důchodového zabezpečení.

Mgr. Vladimír Petráček

Vladimír Petráček působí od roku 2010 v kanceláři Weinhold Legal, kde se zaměřuje na soutěžní právo, právo informačních technologií a duševního vlastnictví (TMT), včetně poradenství start-upům.V rámci své praxe se dále specializuje na všechny aspekty fúzí a akvizic a asistuje klientům s právními prověrkami a kompletním procesem prodeje či koupě obchodních společností, případně při vzniku joint ventures a nastavení právních vztahů mezi společníky. Taktéž asistoval klientům kanceláře s řešením sporů a zastupoval je v řadě soudních i rozhodčích řízení, jakož i při mimosoudním narovnání sporných právních vztahů.