Tomáš Bezouška

Tomáš Bezouška je presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřeného na rozvoj a propagaci dobrých postupů spisové služby a správy dokumentů předevšm v organizacích veřejné správy. Jako zástupce Institutu se podílí na úpravách spisovenské legislativy v pracovní skupině Ministerstva vnitra, je spoluautorem Metodického návodu pro kontrolu eSSL, publikuje a přednáší k tématům spisové služby, eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti. Působní rovněž jako hlavní metodik poradenské společnosti INADVISORS.

Další autoři

Mgr. Ing. Marcel Janíček

Marcel Janíček působí v advokátní kanceláři Švehlík & Mikuláš advokáti s.r. o. Ve své praxi se zaměřuje na oblast bankovnictví, financí a regulace finančních trhů.

Tomáš Protiva

Ing. Jeanne Bočková, MBA

Jeanne Bočková je ředitelkou  Centra pro talentovanou mládež, z.s.(CTM). CTM nabízí individualizovanou výuku v online kurzech pro talentované a motivované žáky a studenty od 11 do 18 let. Kurzy jsou vedeny v angličtině našim mezinárodním týmem instruktorů či instruktory partnerských univerzit a organizací. CTM dále nabízí přípravu na SAT zkoušku absolvováním testů PSAT, přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky Advanced Placement (AP exam).  Ve spolupráci s The College Board organizuje zkoušky Advanced Placement na českých a slovenských gymnáziích. Pro děti a studenty od 5 do 14 let organizuje víkendový program Objevitelské soboty a Letní program CTM. Jeanne Bočková zodpovídá za rozvoj programu zejména v České republice, rozšiřuje povědomost o programu, motivuje další studenty, školy, rodiče a učitele k zapojení do programu CTM. Má dlouholeté manažerské a poradenské zkušenosti se strategickým poradenstvím pro různé typy organizací včetně neziskovek. Věnuje se rozvoji programu a nabídky vzdělávání pro talentované studenty, vytvořila  a organizuje program Objevitelské soboty podle vzoru CTY Ireland pro zvídavé a nadané žáky od 5 do 14 let.

Michaela Kučerová, MCS., MA

Michaela Kučerová pracuje jako metodička služby "Podpora vzdělávání v rodinách" v sekci Programy sociální integrace Člověka v tísni.V téže organizaci působila několik let jako doučovatelka sociálně znevýhodněných dětí a koordinátorka vzdělávacích programů v Praze. Vystudovala sociální politiku na London School of Economics.

JUDr. Karel A. Kodeda

Karel A. Kodeda působí od roku 1984 v sektoru IT a energetiky.Jako podnikový právník se podílel na tvorbě a implementaci vnitřních předpisů a procesů v obchodních společnostech. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a výukové programy na University College London, World Bank-USAID-USEA a projekt EUROPEUM. V současnosti spolupracuje s Central European Advisory Group jako externí konzultant.

Jan Topinka

Jan Topinka je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.Specializuje se na oblast bankovnictví, financí a kapitálových trhů, nakládání s pohledávkami a dále na akvizice a prodeje společností. Před nástupem do advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners v roce 2004 pracoval Jan Topinka pět let na různých právních pozicích v Komisi pro cenné papíry (dozorový úřad pro oblast kapitálového trhu, nyní jeho funkce plní ČNB), naposledy jako ředitel metodicko-analytického odboru, kde například koordinoval a vedl projekt přípravy Komise pro cenné papíry na vstup do EU a podílel se na tvorbě řady koncepčních a metodických dokumentů v oblasti regulace finančního trhu.