Bc. Kateřina Nechanická, DiS.

Kateřina Nechanická je personalistka, podnikatelka a profesionální koučka s akreditací MŠMT ČR a ICF.

Poskytuje konzultace v oblasti kariérního poradenství a aktivně se věnuje koučování. Spolupracuje s několika společnostmi jako externí HR konzultantka a věnuje se přednáškám a školení soft skills. 

Další autoři

Ing. Marek Laurenčík, MBA

Ing. Marek Laurenčík, MBA, od roku 1999 stojí v čele vzdělávací společnosti JUBELA, kterou založil.Vystudoval ekonomii řízení podniku na CVUT. Od roku 1997 je vyhledávaným a zkušeným lektorem s dlouhodobou praxí pro oblast pokročilých kurzů IT, podnikových analýz a manažerských kurzů. Vedle toho publikoval řadu odborných textů a knih u předních českých nakladatelství odborné literatury, zejména se zaměřením na MS Excel a datové analýzy.

Martina Šumavská

Martina Šumavská působí jako advokátka v advokátní kanceláři GT Legal. Specializuje se především na pracovní a cizinecké právo nebo i správní, obchodní a korporátní právo.

Ing. Zdeněk Jelínek

Zdeněk Jelínek je prezidentem Komory správců majetku a likvidátorů, soudním znalcem, licitátorem na veřejných dražbách a emeritním konkurzním správcem.Vyučuje likvidace na Rašínově vysoké škole - škole krizového řízení a Západomoravské vysoké škole v Třebíči. Zabývá se aktivně likvidacemi subjektů: výrobních podniků, družstev (zejména bytových), obecně prospěšných společností i podnikajících občanských sdružení zapsaných u Ministerstva vnitra ČR. V rámci Komory správců majetku vede poradnu pro oblast likvidací.

Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

Ladislav Tyll působí od roku 2005 v obchodní a konzultační firmě TYLLCO s.r.o.Ladislav Tyll působí od roku 2005 v obchodní a konzultační firmě TYLLCO s.r.o. s orientací na podnikání v Ruské federaci. V rámci consultingu se zaměřuje mimo jiné na optimalizaci podnikových procesů, finanční plánování a transferové ceny. Současně přednáší na českých a zahraničních universitách (VŠE Praha, CMI-ESMA Barcelona, State University of Karaganda, Kazachstán).

PaedDr. Jana Havlová

Jana Havlová řadu let pracovala jako učitelka MŠ.Je autorkou projektu Svobodná Komenského škola a spoluautorkou Kurikula podpory zdraví v MŠ. Zastávala funkci ředitelky Církevní ZŠ a MŠ Archa v Petroupimi a nyní působí jako odborná asistentka katedry primární pedagogiky PedF UK.

PhDr. Jana Konečná

PhDr.Jana Konečná je vedoucí oddělení nelegálního zaměstnávání při Oblastním inspektorátu práce pro hlavní město Prahu.