Bc. Kateřina Nechanická, DiS.

Kateřina Nechanická je personalistka, podnikatelka a profesionální koučka s akreditací MŠMT ČR a ICF.

Poskytuje konzultace v oblasti kariérního poradenství a aktivně se věnuje koučování. Spolupracuje s několika společnostmi jako externí HR konzultantka a věnuje se přednáškám a školení soft skills. 

Další autoři

Lenka Hlaváčová Charvátová

Lenka Hlaváčová Charvátová působí jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a požární ochraně. Vede odborná školení o bezpečnosti dětí, žáků a studentů a zároveň působí jako odborný konzultant pro řadu škol.Pracovala jako požární technik Dopravní podnik Praha – Metro, od roku 1996 jako OSVČ, od roku 2005 je majitelkou společnosti.  BOZP a PO zajišťuje především v menších organizacích a školách.  Učila na Vyšší odborné škole předmět BOZP. Jako lektor vede semináře o bezpečnosti dětí, žáků a studentů, BOZP dospělých kde využívá  zkušeností  ze své dlouholeté praxe.

Ing. Dušan Šídlo, Ph.D.

RNDr. Igor Němec

Pracuje jako poradce a konzultant v oblasti ochrany osobních údajů jako je problematika GDPR a DPO.V letech 2005 až 2015 působil jako předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů a v letech 2007 až 2013 byl místopředsedou pracovní skupiny pro ochranu údajů WP 29. V současné době je předsedou dozorčí rady GDPR Solutions a.s.

Mgr. Karel Matuška

Karel Matuška absolvoval studium oboru archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.V roce 1996 nastoupil do tehdejšího 3. oddělení Státního oblastního archivu v Třeboni na pozici archivář – instruktor pro podnikové archivy. Od roku 2004 je vedoucím oddělení předarchivní péče a metodiky třeboňského oblastního archivu. Od roku 1997 se na území Jihočeského kraje pravidelně zabývá lektorskou činností v oblasti spisové služby. Od roku 2007 je externím spolupracovníkem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích při výuce spisové služby a archivnictví.

Ing. Dagmar Zindulková

Od roku 1994 působí jako lektorka, poradkyně a auditorka managementu kvality.Je auditorem ISO/TS 16949 a EOQ TQM Assessor. Působí rovněž jako členka redakční rady časopisu Kvalita.

Mgr. Blanka Hanzelová

Blanka Hanzelová je právnička se zaměřením na obce, lektorka a pověřenec pro ochranu osobních údajů.Více než 20 let se zabývá právním poradenstvím. Pracuje pro obce, města, fyzické osoby a neziskové organizace jako externí právník. Školí dospělé v tématech spojených s občanským zákoníkem: odpovědnost za škodu, zpracovávání osobních údajů, smlouvy (veřejnoprávní, pracovní). Vždy do vzdělávací akce zahrnuje příklady z praxe, návody na řešení zapeklitých situací, jejichž řešení zákon jednoznačně neuvádí a odpovědi na všechny dotazy k danému tématu.