Ing. Ivan Macháček

Ivan Macháček se věnuje ekonomickým otázkám národního hospodářství jednak v rámci činností u podnikatelských firem a jednak jako lektor na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Od roku 1993 je rovněž daňovým poradcem se zaměřením na daň z příjmů.

Dosud  publikoval  více  než 1 100 odborných článků k daňové problematice, prezentovaných v renomovaných nakladatelstvích. Je rovněž autorem více než 15 publikací k daňové problematice.

Další autoři

Vladimír Vaněk

Řadu let se potkávám s majiteli a vrcholovým managementem firem, ale i se zaměstnanci na různých pracovních pozicích a hledám s nimi odpovědi na zdánlivě banální otázku: Jak to zařídit, aby se lidé ve firmě cítili lépe, aby bylo minimum střetů, abychom na své klienty a partnery působili jako efektivní firma, na kterou se dá vždy spolehnout a se kterou je radost spolupracovat.Jednou z odpovědí je nastavení skutečně funkční firemní kultury a trvalá péče o ní. Koneckonců prosperita firmy je přímo závislá na spokojenosti lidí v ní a dobrá firemní kultura je její podmínkou.

Mgr. Ondřej Pečený

Specializuje se na psychologické poradenství, koučink, facilitaci, mediaci a lektorskou činnost v oblasti měkkých dovedností.Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, absolvoval psychoterapeutický výcvik akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR, neustále se odborně vzdělává. V současnosti kromě psychologického poradenství, koučování a lektorské činnosti participuje na projektu Slunce občanského sdružení Tilia o.s., které připravuje programy pro děti z dětských domovů. www.ondrej-peceny.cz

Ing. Pavel Koška

Ing. Pavel Koška se ve firmě Variant plus zabývá více než 10 let kamerovými systémy na pozicích produktového manažera a projektového manažera. Variant plus je specializovaný dovozce a distributor v oblasti bezpečnostních slaboproudých systémů.

Mgr. Lukáš Pruška

Lukáš Pruška vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své profesní praxe se věnuje již od roku 2009 zejména problematice veřejných zakázek, veřejnému investování, včetně financování z dotačních titulů.Již od dob studií působil v advokacii, nejprve jako právní praktikant, poté jako advokátní koncipient a od roku 2016 jako advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Problematice veřejných zakázek, veřejnému investování, včetně financování z dotačních titulů, se věnuje prakticky od začátku své profesní praxe v roce 2009. V poslední době se zaměřuje zejména na veřejné zakázky, závazky a právo ve stavebnictví, včetně problematiky obchodních standardů FIDIC. V rámci své specializace publikuje a věnuje se vzdělávací a přednáškové činnosti. Během své praxe se podílel na administraci několika set veřejných zakázek a výběrových řízení, z části spolufinancovaných z evropských fondů. Ve společnosti se věnuje zejména zadávání veřejných zakázek, vzdělávání a školícím aktivitám.

Ing. Ivan Macháček

Ivan Macháček se věnuje ekonomickým otázkám národního hospodářství jednak v rámci činností u podnikatelských firem a jednak jako lektor na Univerzitě Palackého v Olomouci.Od roku 1993 je rovněž daňovým poradcem se zaměřením na daň z příjmů. Dosud  publikoval  více  než 1 100 odborných článků k daňové problematice, prezentovaných v renomovaných nakladatelstvích. Je rovněž autorem více než 15 publikací k daňové problematice.

JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LL.M.