JUDr. Bořivoj Šubrt

Bořivoj Šubrt je nezávislý odborný poradce v oblasti pracovního práva je zároveň předsedou Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.

Je uznávaným autorem řady odborných publikací a členem redakční rady časopisů Práce a mzda a Mzdová účetní. Účastní se jako člen expertního týmu jmenovaného ministrem práce a sociálních věcí přípravy velké koncepční novely zákoníku práce.

Další autoři

JUDr. Lukáš Slanina

Advokát specializovaný na právní podporu realitních kanceláří a makléřů při jejich práci. Jeho tým v advokátní kanceláři ARROWS zpracoval přes 5000 realitních obchodů a řešil téměř 100 sporů mezi realitními zprostředkovateli a klienty. Je vedoucím autorského kolektivu připravovaného komentáře realitního zákona pro nakladatelství Leges. Pravidelně školí právo pro realitní makléře. Vedle toho vede seminář na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a působí jako zkoušející u advokátních zkoušek.

Ing. Jaroslav Šafránek, CSc

Je specialistou v oboru tepelné ochrany budov. Celý svůj profesní život pracoval ve Výzkumném ústavu pozemních staveb, nyní pracuje v Centru stavebního inženýrství.Je členem správní rady Asociace energetických auditorů a energetických specialistů, V ČKAIT je místopředsedou Autorizační rady a členem pracovní skupiny pro výstavbu nízkoenergetických budov.

Mgr. Martina Bolčáková

Martina Bolčáková je právničkou AK AZ Legal.

Ing. Milan Bortel

Ing. Milan Bortel je zkušený odborník v oblasti Microsoft Office a posledních 16 let se živí jako lektor a konzultant.Milan Bortel své první školení vedl již v roce 2004. Jeho zaměření je Microsoft Office, Microsoft Project nebo MS SharePoint Server.

Mgr. Roman Pečenka

Roman Pečenka získal magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, rovněž studoval právo na univerzitě v Toulouse ve Francii.Od roku 2005 je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Před nástupem do PRK Partners v lednu 2011, pracoval více než 9 let v pražské pobočce přední mezinárodní advokátní kanceláře se sídlem v Paříži Gide Loyrette Nouel. Vedle své rodné češtiny mluví plynně anglicky a francouzsky. Ve své advokátní praxi se Roman dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb zahraničním subjektům v ČR a na zastupování českých subjektů v zahraničí. Specializuje se na problematiku práv k nemovitostem, korporátního práva a akvizicí, smluvním vztahům a vybraným aspektům energetického práva. Aktivně se též věnuje přednáškové činnosti v oblastech své specializace.

Ing. Štěpána Těžká

Štěpána Těžká absolvovala magisterský program Mezinárodní studia na VŠE (vedlejší specializace Regionální studia a Evropská unie) a je projektovou manažerkou v Evropské rozvojové agentuře, s.r.o.Má na starosti především management mezinárodních dotačních projektů v rámci programu Erasmus+ a zprostředkování projektů mezinárodní spolupráce klientům z veřejné i soukromé sféry.