JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek

Jindřich Kalíšek se specializuje na právo ICT a na ochranu osobních údajů.

Další autoři

JUDr. Iva Kuckirová

V roce 2012 absolvovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Cca rok působila jako vedoucí pracovník personálního oddělení. Od roku 2013 nastoupila jako koncipientka do advokátní kanceláře JUDr. Jaroslavy Kalendové. V roce 2015 úspěšně absolvovala rigorózní zkoušku z oblasti pracovního práva. Od roku 2016 působí jako advokátka.

MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

Ing. Renata Novotná

Má více než 10letou praxi v korporátních firmách na manažerských pozicích s vedením lokálních a mezinárodních týmů. Od roku 2015 pracuje s malými firmami jako externí konzultant a pomáhá jim vylepšovat systém práce, postavit skvělý tým a udržet si ho. Tak, aby majitel mohl v klidu odjet na dovolenou s jistotu, že vše šlape i bez něj.

Petr Koc

Petr Koc pracuje ve společnosti Grant Consulting jako obchodní analytik v oblasti strukturálních fondů EU.Specializuje se na problematiku informačních a komunikačních technologií, zpracovatelský a výrobní průmysl, vzdělávání a rozvoj venkova.

Mgr. Michaela Machálková

Je advokátkou v advokátní kanceláři PORTOS, advokátní kancelář s.r.o., kde se zaměřuje především na právo veřejných zakázek včetně dotačních programů. Zkušenosti s právem veřejných zakázek získala na Státním fondu životního prostředí, které následně zúročila během svého působení v Českém rozhlase. Je jedním z právníků, kteří zpracovávají rozhodnutí do aplikace Lexikon Veřejných Zakázek. Dále je autorkou řady odborných článků, akreditovaného vzdělávacího kurzu Veřejné zakázky pro začátečníky a Veřejné zakázky malého rozsahu (vše Lexikon Veřejných zakázek), jakož i spoluautorkou komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Mgr. Slavomír Trnkócy

Slavomír Trnkócy pôsobí na katedre ústavného práva PF TU v Trnave od roku 2001.Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa venuje najmä problematike Ústavného práva a jeho vzťahu s ostatnými odvetviami právneho poriadku, vzťahu práva a morálky a zabezpečuje výučbu predmetov Ústavné právo Slovenskej republiky I. a II. Rozhodovacia činnosť ústavných súdov I. a II. a Ústavný súd Slovenskej republiky a význam jeho rozhodovacej činnosti I. a II..