Ing. Jan Thorovský

Další autoři

Ing. Bc. Alena Paukrtová

Alena Paukrtová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a krátce po jejím absolvování pracovala v podnikové sféře.Poté přešla na Odborový svaz KOVO, nejdříve jako specialista poradenského střediska pro Prahu a Středočeský kraj. Od roku 2005 pracuje centrále OS KOVO, konkrétně na úseku odborové politiky, kde působí jako specialista pro kolektivní vyjednávání a mzdy s přesahem do oblasti pracovního a sociálního práva. V roce 2010 absolvovala bakalářské studium na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze, obor Právo sociálního zabezpečení. Spolupracovala na několika odborových publikacích s tématikou kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu. Průběžně publikuje odborné články v odborovém tisku, především na téma odměňování, kolektivní vyjednávání, sociální dialog a sociální politika. Přednáší v rámci OS KOVO a ČMKOS, nejčastěji na téma odměňování.

Ing. Eliška Hryzláková

Eliška Hryzláková se zabývá odborným účetním poradenstvím v příspěvkových organizacích. Po celou dobu podnikání pracovala jako účetní poradce příspěvkových organizací, zřízených ÚSC, a spolupracovala s úřady při kontrolách hospodaření jejich příspěvkových organizací. Pracovala například v mateřských školách, v základních školách, na stadionech, v muzeích, v divadlech, v kulturních domech, v nemocnicích, v domovech důchodců a také na úřadech. V současné době spolupracuje s účetními při řešení jejich problémů.Po absolvování VŠB v Ostravě pracovala 12 let na ekonomickém oddělení v podniku Vítkovice, a. s., a dalších několik let pracovala jako účetní v různých organizacích. Po dobu 10 let pak byla zaměstnaná jako finanční kontrolor na Odboru kontroly Statutárního města Ostravy, Městský Obvod Ostrava – Jih, a na Odboru interního auditu a kontroly Statutárního města Ostravy.

JUDr. Karel Voldřich

JUDr. Karel Voldřich je odborníkem v oblasti školského práva. V rámci své advokátní kanceláře AK Voldřich&Nekvasilová poskytuje stovkám mateřských a základních škol právní servis a poradenství.

PhDr. Miroslava Schöffelová

Mgr. Michaela Konečná

Marie Konečná v současnosti působí v advokátní kanceláři Škára & Partners, kde se specializuje především na oblast pracovního práva.

JUDr. Helena Úlehlová