Ing. Milan Bortel

Ing. Milan Bortel je zkušený odborník v oblasti Microsoft Office a posledních 16 let se živí jako lektor a konzultant.

Milan Bortel své první školení vedl již v roce 2004. Jeho zaměření je Microsoft Office, Microsoft Project nebo MS SharePoint Server.

Další autoři

JUDr. Samuel Král

Samuel Král je seniorním advokátem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL a ve své více jak 7 leté praxi se zaměřuje zejména na právní poradenství v oblasti práva IT, kybernetické bezpečnosti, duševního vlastnictví, a uzavírání smluv. Jeho klienti jsou české a mezinárodní společnosti ze sektorů IT, on-line služeb, finančních služeb a výrobního průmyslu.

Mgr. Pavel Kroupa

Mgr.Pavel Kroupa je advokátem specializujícím se na zadávání veřejných zakázek a na smluvní právo, spoluautorem prvního e-learningového kurzu v ČR o smlouvách a veřejných zakázkách a příležitostným přispěvatelem časopisu Veřejné zakázky v praxi.

MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

PaedDr. Ivana Dufková

Ivana Dufková se zaměřuje na projekty v oblasti veřejné správy. Od roku 2013 působí v Transparency International Česká republika, podílí se na projektech na Ukrajině, v Srbsku a Egyptě a projektu Evropské komise „Lifting the Lid on Lobbying“. Hovoří anglicky a rusky. Má za sebou 20 let praxe ve státní správě.Lektorskou činnost v oblasti etiky, korupce a ochrany lidských práv vykonává v České republice i v zahraničí. Je autorkou a spoluautorkou učebnic a multimediálních výukových programů (etika, domácí násilí, komunikační dovednosti).

Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.

Působí na předních českých veřejných vysokých školách, jako Vysoká škola ekonomická v Praze a České vysoké učení technické.Svou pedagogickou, vědeckovýzkumnou a publikační činnost zaměřuje na korporátní finance, využití dat pro řízení podniku a oceňování podniku. Je autorkou téměř dvou desítek článků publikovaných v renomovaných zahraničních vědeckých časopisech nebo uveřejněných v rámci mezinárodních konferencí, které jsou součástí uznávaných citačních indexů (ISI, SCOPUS).

Ing. Ladislav Procházka

Ladislav Procházka působil v letech 2002 – 2005 v české inkasní a informační společnosti mezinárodní skupiny Coface.V roce 2005 založil společnost DC GROUP, která dnes poskytuje své služby ve 149 zemích a řeší téměř 50 tisíc pohledávek ročně.