Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Odbornému školení se věnuje více jak 12 let. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Pracuje jako jednatelka společnosti KLM Group SE a taktéž je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů. Účastníkům internetových seminářů může tedy předat jak své bohaté teoretické, tak i praktické zkušenosti.

Další autoři

JUDr. Jiří Beran

Jiří Beran působí v odboru Legislativy finančního trhu na Ministerstvu financí ČR.Je vedoucím oddělení Bankovnictví a úvěry. Podílel se na tvorbě zákona o ochraně spotřebitele.

Ing. Tomáš Sklenář

Spoluautor stavebního zákona v části územní plánování, jeho novel a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. Působil jako ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj.V současné době je poradcem ministryně pro místní rozvoj, je zkušebním komisařem pro udělování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování, je členem předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, členem Společnosti pro stavební právo a přednáší na třech VŠ. Jako lektor působí 26 let. Od druhé poloviny 90. let je spoluautorem řady komentářů stavebního zákona a odborných článků.

Ing. Štěpán Chalupa

Štěpán Chalupa je odborným asistentem katedry marketingu VŠH. Jeho výklad se zaměřuje na elektronické podnikání, hotelový marketing, informační a komunikační technologie a také revenue management. Na základě praktických zkušeností v oblasti hotelového marketingu, distribuce a cenotvorby je jeho výklad stavěn prakticky bez zbytečných teoretických definic.

Ing. Jan Thorovský

Jarmila Zahornadská, Ph.D.

Jarmila Zahorandská, zkušená lektorka v jednotlivých oblastech životního prostředí, včetně zavádění manažerských environmentálních systémů, působí jako odborný poradce při zabezpečení souladu podniků s legislativními požadavky.Jako osoba odborně způsobilá pro nakládání s chemickými látkami a přípravky, vodohospodář a odpadový hospodář prakticky vede podniky při plnění legislativních požadavků a odborně je zastupuje při jednání s kontrolními orgány a státní správou.

PhDr. Miroslava Schöffelová