Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Odbornému školení se věnuje více jak 12 let. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala Fakultu informatiky a statistiky. V roce 1996 získala Dekret auditora, následovně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie-odvětví účetní evidence (2001). Daněmi a účetnictvím se zabývá celou svou profesní dráhu. Pracuje jako jednatelka společnosti KLM Group SE a taktéž je členkou Komory daňových poradců a Komory auditorů. Účastníkům internetových seminářů může tedy předat jak své bohaté teoretické, tak i praktické zkušenosti.

Další autoři

Mgr. Michaela Micková

Lektorka působí v advokátní kanceláři AD LEGES specializující se zejména na oblast práva obchodních společností.Kancelář je zaměřena jak na poradenství právní, tak i daňové, což přináší ucelený pohled na často kladené otázky, které jsou v současnosti podnikatelé nuceni řešit v souvislosti s fungováním svých společností.

Bc. Zdeňka Salačová

Zdeňka Salačová je vedoucí oddělení kontroly při Okresní správě sociálního zabezpečení.

Ing. Radovan Mužík, MBA

Problematikou fleet managementu se zabývá 19 let na lokální i mezinárodní úrovni.V letech 2000-2010 působil jako Partner pro automobilový trh v globální analytické a poradenské firmě. V roce 2011 založil společnost Fleet Partners, která pomáhá českým firmám v optimalizaci nákladů na jejich mobilitu. Je autorem projektu AutaProFirmy, který přibližuje důležité know-how fleet managementu i středním a menším firmám. Soustředí se na problematiku TCO (řízení mobility podle celkových nákladů). Radovan studoval na FJFI ČVUT, obor jaderné inženýrství. V roce 2003 absolvoval studium MBA na Sheffield Hallam University.

Ing. Robert Piffl

Robert Piffl vystudoval ČVUT FEL - katedru kybernetiky. Od roku 1992 se zabývá problematikou elektronických forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů a s tím související technologickými a legislativními aspekty. V současné době na Ministerstvu vnitra působí v týmu připravujícím nové právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby.

JUDr. Adam Furek

JUDr. Adam Furek je vedoucí pracovník legislativně-právního oddělení odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na Ministerstvu vnitraSpecializuje se na poskytování informací o činnosti obcí v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím a je autorem řady odborných publikací.

JUDr. Jozef Záhora, Ph.D.