Mgr. Martina Kastnerová

Martina Kastnerová je psycholožkou, psychoterapeutkou integrované psy- choterapie a koučkou. Působila jako klinická psycholožka v nemocnici na dětském oddělení, dobrovolnice v sociálně-preventivním programu 5P a konzultantka na Lince bezpečí. Pracuje v pedagogicko-psychologické poradně a v centru psychologicko-sociálního poradenství. Má desetiletou zkušenost v roli školní psycholožky na velké škole. Příležitostně přednáší, pořádá besedy u kávy, vede psychoterapeutickou skupinu pro teens. Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců ČR a České asociace pro psychoterapii.

Další autoři

Ing. Lucie Urbanová

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Antonín Jančařík vystudoval MFF UK v Praze, kde také získal titul Ph.D.v oboru algebra. Od roku 2004 působí na katedře matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK, kde se věnuje především využití her a výpočetní techniky ve výuce matematiky.

Patrik Khudhur

Patrik Khudhur má několikaletou novinářskou praxi z oboru ICT (Informačních a komunikačních technologií).Vystudoval střední školu se zaměřením na IT ve Švédsku. V roce 2006 stal členem redakce časopisu ComputerWorld. Dva roky poté přešel do časopisu Business World, který je rovněž vydáván pod hlavičkou renomovaného vydavatelství IDG Czech. Aktuálně má Patrik Khudhur pod svým patronátem web časopisu Business World, pracuje jako mediální konzultant, recenzuje herní tituly a hardware, píše pro pestrou škálu, převážně IT a ekonomických, titulů.

Mgr. Jakub Hornek

Jakub Hornek je interním doktorandem a přednášejícím na Katedře politologie IPS FSV UK. Od května 2019 působí v Legislativně-právní sekci Svazu měst a obcí ČR. Odborně se zaměřuje na oblast komunální politiky, a to především na problematiku malých obcí. Pravidelně publikuje v odborných periodikách. Byl řešitelem grantového projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy „Zhroucené obce v České republice“.

Mgr. Michael Koliha

Michael Koliha je advokát a specialista na farmaceutické a zdravotnické právo.Během své kariéry zastupoval klienty v řízeních před Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ale i před soudy ve sporech o náhradu škody na zdraví. Svým klientům také radí v oblasti reklamy na léčiva a farmaceutické produkty.

Mgr. Barbora Suchá

Barbora Suchá spolupracuje s advokátní kanceláří Weinhold Legal.Po absolvování studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy působila v advokátní kanceláři PRK Partners a poté v Randl Partners.