Ing. Petr Symanek

Petr Symanek vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině.

Po ukončení studia pracoval krátce v OKD a poté nastoupil k celní správě České republiky. Zkušenosti získané na pohraničních i vnitrozemských celních úřadech poté zúročil během svého více než šestnáctiletém působení ve společnostech tzv. „velké poradenské čtyřky“. Nyní pracuje ve své vlastní společnosti s názvem Celní poradenství s.r.o.

Jeho specializací jsou kromě celní problematiky rovněž spotřební a ekologické daně. Svým klientům ze sféry výrobních, distribučních a logistických společností asistoval při prověrkách a nastavení systému dovozu a vývozu zboží, při projednávání povolení celních režimů a zjednodušených postupů a při úspěšných projektech zaměřených na vrácení cla.

Společnostem, které se setkávají se spotřebními daněmi, pomáhal především řešit složité problémy vyplývající z nejednoznačné interpretace předpisů a eliminovat tak rizika, která jsou v této oblasti obzvlášť závažná.

Další autoři

Ing. Roman Dvořák, Ph.D.

Trader a partner CzechWealth. Je držitelem doktorátu z ekonomie se zaměřením na investiční strategie.Živí se obchodováním, investicemi a poradenstvím pro správu portfolií a kapitálu. Používá metodu Market Profile pro analýzu svých dlouhodobých i krátkodobých příležitostí. Obchoduje akcie, měnové páry, futures i opce. Prakticky u všech dlouhodobějších obchodů vyhledává kvalitní fundament, zajímavé úrovně technické analýzy a celkový profil daného trhu.

JUDr. Jiří Gorčík

JUDr. Jiří Gorčík se jako advokát a právník dlouhodobě pohybuje v oblasti pracovněprávních vztahů. Má bohaté zkušenosti s veřejnou správou, personální a mzdovou problematikou, usiluje o minimalizaci sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.Kromě pracovního práva se specializuje na správní právo, zejména pak na správní řízení, agendu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a řízení ve věcech podjatostí. Dále se specializuje na občanské právo a řešení sporů. Poskytuje také právní poradenství církevním organizacím.

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, členka Komory daňových poradců a Komory auditorů.V oboru pracuje již 25 let. Vystudovala Fakultu informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1996 získala Dekret auditora, následně Osvědčení daňového poradce (1997) a poté Osvědčení znalce oboru ekonomie v odvětví účetní evidence (2001). Pracuje jako jednatelka společnosti KLM Group SE.

Jan Kotala

Jednatel společnosti EKP Advisory. Je členem sekce správy daní a sekce daně z přidané hodnoty Komory daňových poradců ČR. Specializací Jana Kotaly jsou zejména daňové spory a daň z přidané hodnoty. Jan Kotala vystudoval Vysokou školu ekonomickou a již během studií pracoval v reklamní agentuře na ekonomické pozici. Po studiích působil v předních poradenských společnostech, kde se rozvíjel zejména v oblasti korporátního zdanění se specializací na daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Jan Kotala se stal certifikovaným daňovým poradcem již v závěru studií na vysoké škole. Mezi projekty, kterým se úspěšně věnoval, patřila například restrukturalizace dluhu velkého sportovního zařízení v ČR nebo množství daňových sporů s Finanční správou ČR. Jan Kotala také patří mezi zakladatele konference Tax Forum, které se pravidelně účastní odborníci z Generálního finančního ředitelství a finančních úřadů.

Ing. Lucie Hrušová

Od roku 2001 se pohybuje ve světě marketingu a obchodu. Pracovala pro nadnárodní společnosti i malé firmy. Stála u zrodu 1. komunitní zahrady v Liberci a festivalu dětských hraček a designu Juchů. Je mentorem neziskových projektů Nadace Via. Od roku 2015 je na volné noze a věnuje se marketingu malých a středních firem.Firmám pomáhá jako externí marketingový manažer. O jejich marketing pečuje od A do Z, nebo se stará o jednotlivé projekty. Její specializací je propojení marketingu s obchodem a efektivní komunikace. Více informací na www.luciehrusova.cz nebo https://www.linkedin.com/in/luciehrusova/.

Věrka Koukalová

Věrka Koukalová pracuje jako happiness managerka ve Fragile Media.Bohaté zkušenosti načerpala ze svého působení ve společnosti Google, kde zastávala pozici manažerky Google Partners programu a následně konzultantky projektu Digitální garáže. Má za sebou více než osm let praxe v online marketingu na vedoucích pozicích a dlouhodobě se zajímá o téma firemní kultury. Jejím úkolem happiness managerky je celý soubor rolí vedoucích k budování a udržování týmů v souladu s hodnotami firmy, udržování dobré nálady na pracovišti a posuzování osobnosti kandidátů a jejich ztotožnění s firemní kulturou.