Mgr. Bc. Jan Hebnar, MBA

Jan Hebnar, bývalý obchodní diplomat působící v Pekingu v letech 2009 až 2012, vystudoval právo a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně a MBA na Peking University. Zabývá se Asií, asijskou ekonomikou, společností a kulturou, přednáší na vysokých školách v ČR a Šanghaji interkulturní management, strategický management a mezinárodní vyjednávání. Je členem dozorčí rady European Chamber in China a šéfredaktorem komunitního občasníku o podnikání v Číně Šanghaj Plus, vydávaného Generálním konzulátem České republiky v Šanghaji. V současné době vede konzultační a obchodní společnost SINOVIA, která se obchodem s Čínou zabývá.

Další autoři

PhDr. Ing. Jiří Kruliš

Jiří Kruliš absolvoval Fakultu strojního inženýrství na ĆVUT v Praze a také psychologii na Filozofické fakultě UK.Mezi lety 1970–1994 pracoval ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze, spoluzaložil a později vedl oddělení ergonomie a centrum pro prevenci průmyslových havárií. Od roku 1994 působí v poradenské agentuře PREP PRAHA, má zkušenosti z pracovních pobytů a stáží v Anglii a v Německu. Je autorem a spoluautorem několika knih, vysokoškolských učebnic a desítek odborných článků.

Radka Chudárková

Radka Chudárková je konzultant, lektor, certifikovaný kouč ICF, certifikovaný facilitátor a Points of You© Certified Practitioner.. Již 15 let se věnuje jednotlivcům, týmům a firmám v jejich rozvoji. V tom, aby byli lepší. Ve firmách napříč obory pomáhá řešit strategie, zaměstnavatelskou značku, výrobu, logistiku nebo HR procesy či spolupráci týmů.

Ing. Dalibor Kačmář, Ph.D.

Dalibor Kačmář pracuje ve společnosti Microsoft na pozici ředitele serverové divize a má mimo jiné na starosti transformaci stávajícího IT do prostředí cloudu.Než přišel do společnosti Microsoft, vyučoval informatiku na mnoha univerzitách v České republice, USA a ve Finsku a externě pracoval jako regionální ředitel programu Microsoft Developer Network. V současnosti je také IT Committee Chairmen v Americké obchodní komoře.

Doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D.

Leonora Marková je odborníkem s dlouhodobou zkušeností v oblasti nákladů a oceňování ve stavebnictví.V současné době působí na Ústavu stavební ekonomiky a řízení na VUT v Brně, Fakultě stavební. Je autorem vysokoškolských učebnic a článků v odborných časopisech a na konferencích, je spoluřešitelem výzkumných záměrů. Je soudní znalkyně v oboru ekonomika a v oboru stavebnictví se specializací na náklady, ceny a kalkulace. Je zpracovatelkou řady znaleckých posudků pro soudy a pro mimosoudní řízení, odborných posudků a expertíz. 

Mgr. Martin Kaplán

Martin Kaplán vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako právník Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a kromě toho působí jako lektor se zaměřením na pracovní právo v regionálním školství.

Mgr. Zbyněk Lakomý