Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

Jiří Tilhon se v rámci své činnosti specializuje na vzdělávání, analýzy a prognózy v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace. Rovněž je v rámci spolupráce s odborným pracovištěm Ministerstva životního prostředí posuzovatelem dokumentace prevence závažných havárií. Ing. Tilhon, Ph.D. je také vítězem národní soutěže Profesionál BOZP.

Další autoři

Mgr. Luboslava Kočibálová

Ľuboslava Kočibálová ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde jej bol v roku 2008 udelený titul Mgr.Je členka Slovenskej advokátskej komory. Popri štúdiu na vysokej škole pracovala ako právna asistentka v advokátskej kancelárii v Bratislave. Na pozíciu právnik do advokátskej kancelárie CLServices, s.r.o. nastúpila v roku 2009. V advokátskej kancelárii sa Ľuboslava venuje najmä oblasti korporátneho práva,  konkurznému právu, zmluvnému právu a procesnému zastupovaniu.

PhDr. Miroslava Schöffelová

Ing. Ondřej Salák CISM

Ondřej Salák v současnosti pracuje jako konzultant bezpečnosti informací ve společnosti NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS s.r.o.Ondřej Salák v současnosti pracuje jako konzultant bezpečnosti informací ve společnosti NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS s.r.o. V uplynulých dvanácti letech se podílel na projektech implementace nástrojů kybernetické bezpečnosti, návrhu a dodávky informačních systémů a hardware pro datová centra, migrace dat mezi datovými sklady, zavádění ISMS spolu se zaváděním opatření v oblastech managementu bezpečnosti informací, řízení fyzické bezpečnosti a bezpečnosti prostředí a projektech zabývajících se vysokou dostupností. V posledních dvou letech projektově řídil zavádění ISMS a implementaci bezpečnosti v informačních a komunikačních systémech. V posledních šesti letech se podílí na projektech zavádění a úpravy systémů řízení bezpečnosti v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a navazující vyhláškou NBÚ.

JUDr. Iva Kuckirová

V roce 2012 absolvovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Cca rok působila jako vedoucí pracovník personálního oddělení. Od roku 2013 nastoupila jako koncipientka do advokátní kanceláře JUDr. Jaroslavy Kalendové. V roce 2015 úspěšně absolvovala rigorózní zkoušku z oblasti pracovního práva. Od roku 2016 působí jako advokátka.

Ing. Robert Němeček

Ing. Robert Němeček se pohybuje v obchodě už od roku 2003.Ing. Robert Němeček se pohybuje v obchodě už od roku 2003. Získal řadu zkušeností nejprve jako řadový obchodník a následně jako manažer obchodního týmu. Z pozice manažera vedl mezinárodní obchodní tým a takřka dennodenně řešil otázku motivace a odměňování svého týmu. Díky tomu je schopen nabídnout konkrétní příklady z praxe, jak se k dané problematice postavit.

JUDr. Svatopluk Galočík