Logo AIVD
Multimediální publikace

Kontrolní složka o revizích VTZ od 1. 7. 2022

Převratné změny v postupech i lhůtách

Povinností majitele či správce budovy se v rámci VTZ zásadně změnily 1. 7. 2022, kdy začal platit po 40 letech nový zákon. Součástí každé budovy je totiž komín, hromosvod či výtah a zaměstnanci dennodenně manipulují s nejrůznějšími elektrickými spotřebiči a pracovními stroji. Revize technických zařízení je nutné provádět v nových intervalech a vykazovat jinak dokumentací, jejíž vedení je povinné. Tato kontrolní složka vám umožní splnit všechny legislativní povinnosti jednoduše a bez rizika sankcí.

3 990 

bez DPH a expedičních nákladů.


Popis produktu

Cílem kontrolní složky je poskytnout přehlednou formou změn revizí, lhůt a kontrol VTZ od 1. 7. 2022. Přináší nezbytnou orientaci v problematice zajištění nových povinností v rámci technických zařízení a seznámení s povinnostmi při zajištění bezpečného stavu budov a pracovišť. Kontrolní složka o revizích VTZ od 1. 7. 2022 je zcela unikátní produkt na českém trhu, který Vám pomůže dostát nových legislativním nárokům při zajištění pravidelných kontrol a revizí. Seznamte se s obsahem složky.

Výhody

Díky odborným návodům, šablonám, formulářům a kontrolním seznamům získají zaměstnavatelé podklady, které jim umožní:

 • obeznámit se s pravidelnými a mimořádnými kontrolami technického stavu zařízení,
 • důsledně plnit povinnosti vyplývající z legislativních předpisů,
 • získat informace o bezpečnostních rizicích a především možnostech zabezpečení jednotlivých zařízení,
 • vést a vykazovat povinnou dokumentaci,
 • předejít případným sankcím a vyvarovat se vysokých pokut.

Kontrolní složka a vzory, formuláře a šablony jsou zároveň navrženy tak, aby bylo možné všechny dokumenty editovat a přizpůsobit je. Všechny dokumenty jsou vhodné k okamžitému použití a adaptovatelné k potřebám konkrétní firmy či organizace. Prohlédněte si detailní obsah kontrolní složky.

Kontrolní složka vám poslouží jako

 • pomocník při pravidelných i mimořádných kontrolách technických zařízení,
 • průvodce vašimi povinnostmi,
 • společník každého bezpečnostního technika.

Komu je produkt určen

Produkt Kontrolní složka o revizích VTZ od 1. 7. 2022  je určen všem firmám a organizacím. Ocení ji nejen bezpečnostní technici, ale také ten, kdo má na starosti bezpečné pracoviště a kdo zodpovídá za zdraví zaměstnanců a technickou správu budovy.

Specifikace

Multimediální produkt Kontrolní složka o revizích VTZ od 1. 7. 2022 zahrnuje šanon (formátu A4) a šablony, vzory dokumentů, formulářů i aktuální legislativy a další užitečné materiály v elektronické podobě, které využijete ve své praxi.

Kontrolní složka o revizích VTZ od 1. 7. 2022

 • praktický šanon formátu A4
 • vzorové formuláře, šablony, dokumenty, legislativa a užitečné nástroje v elektronické podobě
 • vybraný obsah rovněž v elektronické podobě se snadným vyhledáváním

Složka (šanon) zahrnuje informace, praktické návody a checklisty z následujících oblastí:

1.      Technický stav budov

·        Právní úprava požadavků na pracoviště

·        Požadavky na pracoviště (větrání a osvětlení)

·        Kontroly a revize technických zařízení v budovách a vedení dokumentace

 

2.       Tlaková a plynová zařízení

·         Kontroly a revize vyhrazených tlakových zařízení

·         Kontroly a revize vyhrazených plynových zařízení

3.       Elektrická zařízení

·         Vyhrazená elektrická zařízení

·         Uvedení do provozu a provoz vyhrazených elektrických zařízení

4.       Zdvihací zařízení

·         Vyhrazená zdvihací zařízení

·         Uvedení do provozu a provoz vyhrazených zdvihacích zařízení

·         Kontroly a revize výtahů

5.       Klimatizace a rozvody pitné vody

·         Kontroly klimatizačních systémů

·         Sanitace a údržba

·         Ochrana před legionellou

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

Jiří Tilhon se v rámci své činnosti specializuje na vzdělávání, analýzy a prognózy v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace. Rovněž je v rámci spolupráce s odborným pracovištěm Ministerstva životního prostředí posuzovatelem dokumentace prevence závažných havárií. Ing. Tilhon, Ph.D. je také vítězem národní soutěže Profesionál BOZP.

Ing. Petr Dostál

Petr Dostál působí jako poradce při zavádění systémů bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci ISO 9001, OHSAS 18001. Úspěšně zastupuje společnosti při jednání s kontrolními orgány, jakými jsou státní požární dozor, státní úřad inspekce práce či hygienické stanice. Vlastní autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Je autorem populárního softwarového programu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, e-Seminářů a příspěvků do časopisu Statutární zástupce firmy.

Tomáš Fencl

Tomáš Fencl je odborník v oblasti prevence rizik a požární ochrany s více než 20letou praxí. Tomáš Fencl je odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a v požární ochraně. Působí také jako specialista havarijního plánování a jako koordinátor BOZP na staveništi a je zároveň garantem akreditovaného kurzu a zkoušek osob odborně způsobilých k prevenci rizik při Domu techniky Pardubice. Je majitelem a jednatelem společnosti FENCL SAFETY s.r.o.

Také doporučujeme