Ing. MgA. Barbora Podhrázská

Barbora Podhrázská je držitelkou mezinárodního certifikátu projektového řízení IPMA, level C a členkou Společnosti pro projektové řízení.

Má za sebou přípravu stovek projektů a realizaci desítek z nich. Má bohaté zkušenosti jak z celého procesu života projektu, tak z nesčetných kontrol ministerstev a dalších úřadů. Vede tým poradců ve své poradenské firmě DRING Consulting, zpracovává a realizuje dotační projekty, facilituje, přednáší, lektoruje, je hlavním metodikem kurzů projektového řízení pro komerční subjekty i pro státní sféru. Hodnotitelka projektů z řady operačních programů.

Společnost DRING Consulting působí na trhu dotačního poradenství od roku 2003. Součástí našeho portfolia činností je vyhledávání vhodných dotačních zdrojů, zpracování žádostí o dotaci, realizace a supervize projektů, zpracování analytických studií (studie proveditelnosti, analýzy konkurence, strategie rozvoje ad.). Za dobu svého působení firma připravila více než 200 projektových žádostí o dotaci a supervizovala více než 50 projektů. Na projekty našich klientů jsme již získali více než 1,4 mld. korun. Současně zpracováváme strategické dokumenty pro kraje, města, obce, mikroregiony, jejichž součástí je i facilitace při jednáních se zástupci různých sektorů vč. veřejnosti.

Další autoři

Ing. Dagmar Matějková

Dagmar Matějková se pohybuje v oblasti lidských zdrojů již od roku 2001. Doposud ve své kariéře vedla nadnárodní týmy a nastavovala HR strategie a procesy.Ve své kariéře pracovala v různých globálních i mezinárodních společnostech. Kromě vypracovávání strategií se věnovala obvyklým každodenním činnostem, jako je rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, průzkumy mezd, příprava rozpočtu, talentový management,  řízení výkonnosti, ale také ukončování pracovního poměru (spravedlivým a ne bolestivým způsobem) či nejasnosti a spory týkající se pracovně právní legislativy.  

JUDr. Samuel Král

Samuel Král je seniorním advokátem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL a ve své více jak 7 leté praxi se zaměřuje zejména na právní poradenství v oblasti práva IT, kybernetické bezpečnosti, duševního vlastnictví, a uzavírání smluv. Jeho klienti jsou české a mezinárodní společnosti ze sektorů IT, on-line služeb, finančních služeb a výrobního průmyslu.

Mgr. Hana Hlobilová

Hana Hlobilová je absolventkou jednooborové psychologie na MUNI. Absolvovala kompletní kurz krizové intervence, kurz diagnostiky schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, kurz práce s terapeutickým pískovištěm. Čerpá ze své praxe školní psycholožky na ZŠ a z praxe v krizovém Centru Annabell pro lidi s poruchami příjmu potravy. V současnosti aktivně spolupracuje s online psychologickou poradnou MOJRA.cz (www.mojra.cz).

Mgr. Alice Kourkzi – Kašlíková

Alice Kourkzi - Kašlíková je garantkou vzdělávání žáků s OMJ a žáků nadaných v Národním pedagogickém institutu České republiky. Má zkušenosti na pozici redaktorky, učitelky cizích jazyků, výchovné poradkyně ZŠ a metodičky prevence ZŠ.Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor pedagogika a anglický jazyk a literatura s didaktikou a specializační studium pro výchovné poradce. V současné době studuje doktorské studium na katedře pedagogiky a absolvuje sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii typu SUR na Skálově institutu v Praze. 

Mgr. Bc. Alice Kubů Frýbová

Alice Frýbová je advokátka v advokátní kanceláři Holubová advokáti s. r. o. Ve své praxi se zaměřuje na problematiku školství a územní samosprávy, a to především v souvislosti s ochranou osobních údajů, svobodným přístupem k informacím či pořádáním školních zájezdů.Je hlavní autorkou publikace První zkušenosti s GDPR ve školství (2019) vydané nakladatelstvím Wolters Kluwer. Pravidelně přispívá do časopisu Řízení školy a všech jeho speciálů. Podílela se na přípravě interaktivních vzorů k problematice GDPR v právním systému aspi.

Petra Dolejšová

Petra Dolejšová je advokátka, která se specializuje na právo v oblasti e-commerce, marketingu a ochranu osobních údajů. Často a ráda předává své know-how na školeních, ze kterých vynechává paragrafy, na jejich místo sází příklady z praxe, lehkost a vtip. Hledá cesty, kudy jít, ne důvody, proč se zastavit.