Logo AIVD
Konference

Konference: Mimořádné dotační příležitosti pro města a obce

Dotace mohou pokrýt až 95 % nákladů – poradíme, jak je získat a obhájit

Termín: 21. 10. 2015
Místo konání: Rezidence RoSa

Konference: Mimořádné dotační příležitosti pro města a obce

Řadu starostů trápí problémy s dopravní, zdravotnickou či sociální infrastrukturou. Hledají efektivní řešení pro nakládání s odpadem, obcím by ulevilo vybudování čističek, náklady by snížil provoz veřejných budov v nízkoenergetickém standardu. Občané by uvítali zřízení mateřské školy a řešení mnoha dalších palčivých problémů. Nové dotační období přitom skýtá možnost řešit tyto problémy prostřednictvím jednotlivých operačních programů a pokrýt přes 90 % nákladů. Získejte praktické návody, jak řešit zcela konkrétní obecní problémy pomocí dotací, na celostátní konferenci.

3 990 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl konference

Konference se zaměří na čtyři problematické oblasti, které korespondují s dotačními programy dostupnými pro města a obce a mají pro jejich správu zcela zásadní význam. Nastíníme si možná řešení konkrétních obecních problémů pomocí příslušných operačních programů.

Na konferenci vystoupí odborníci z grantových agentur, které se mohou pochlubit mnoha úspěšnými projekty pro obce a bohatými zkušenostmi s daným dotačním programem. V jednotlivých vystoupeních nebudou chybět praktické příklady a upozornění na nejčastější prohřešky a pasti.

Dozvíte se také, jak správně pracovat s novým administrativním systémem pro podávání žádostí MS 2014+, který činí žadatelům v praxi stále velké obtíže. V neposlední řadě se zaměříme na zásady udržitelnosti projektu, které je třeba dodržet, abychom dotaci nemuseli vracet.

Celostátní konference nabízí jedinečnou příležitost také ke sdílení zkušeností. Nenajdete-li mezi nabízenými příspěvky oblast, která by souvisela s problémy vaší obce, můžete se o jejich řešení využitím dotačních prostředků poradit v rámci odborných diskusí v průběhu celého konferenčního dne.

Komu je konference určena                                     

Konference Mimořádné dotační příležitosti pro města a obce je určena zástupcům měst a obcí, starostům a místostarostům, případně dalším osobám zodpovědným za čerpání dotací z fondů EU.

Další informace

Každý účastník konference obdrží CERTIFIKÁT. V ceně konference jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu konference a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k dispozici zde.

Konference začíná v 9 hodin, předpokládané ukončení programu je cca do 16:30 hodin. Po každém vystoupení bude následovat odborná diskuse, v rámci níž budou účastníci moci klást dotazy.

Časový harmonogram

8:00–9:00 Registrace účastníků 
9:00–9:05 Zahájení konference
Dopolední blok

Možnosti řešení problémů měst a obcí prostřednictvím dotací z programu IROP (Ing. MgA. Barbora Podhrázská, Dring Consulting)

Nové prostředí pro podávání žádostí MS 2014+ (Ing. Martin Dítě, Grant Advisor) 

11:15–12:00 Oběd
Polední blok

Dotační příležitosti pro zřizovatele školských zařízení (Petr Koc, Grant Consulting a.s.)

Možnosti řešení problémů měst a obcí prostřednictvím dotací z programu OPŽP (Ing. Irena Lapešová, TNT Consulting)

14:00 –14:30 Coffee break
Odpolední blok

Možnosti řešení problémů měst a obcí prostřednictvím dotací z programu OP Zaměstnanost (Mgr. Martin Synkule, MA, Evropská rozvojová agentura)

Dotační projekt v ohrožení – jak eliminovat riziko vracení dotací (Mgr. Jana Valová; CYRRUS ADVISORY)

Závěrečná diskuse

16:30 Závěrečné slovo

(změna programu vyhrazena)

Ing. Irena Lapešová

Irena Lapešová je jednatelkou společnosti TNT Consulting, spol. s r. o., která se zabývá komplexními službami a poradenstvím v oblasti dotací, od zpracování žádosti přes monitoring akce, administraci dotace a veškeré služby s tím související vč. realizace výběrových řízení. Společnost TNT Consulting, spol. s r. o. je členem  Sekce EU při Hospodářské komoře hlavního města Prahy. Na trhu působí již od roku 2009 a zaměřuje se na dotace z OPŽP, MŽP, MMR, OPPIK a SZIF. Většinu klientů tvoří města a obce po celé České republice.

Ing. MgA. Barbora Podhrázská

Barbora Podhrázská je držitelkou mezinárodního certifikátu projektového řízení IPMA, level C a členkou Společnosti pro projektové řízení. Má za sebou přípravu stovek projektů a realizaci desítek z nich. Má bohaté zkušenosti jak z celého procesu života projektu, tak z nesčetných kontrol ministerstev a dalších úřadů. Vede tým poradců ve své poradenské firmě DRING Consulting, zpracovává a realizuje dotační projekty, facilituje, přednáší, lektoruje, je hlavním metodikem kurzů projektového řízení pro komerční subjekty i pro státní sféru. Hodnotitelka projektů z řady operačních programů. Společnost DRING Consulting působí na trhu dotačního poradenství od roku 2003. Součástí našeho portfolia činností je vyhledávání vhodných dotačních zdrojů, zpracování žádostí o dotaci, realizace a supervize projektů, zpracování analytických studií (studie proveditelnosti, analýzy konkurence, strategie rozvoje ad.). Za dobu svého působení firma připravila více než 200 projektových žádostí o dotaci a supervizovala více než 50 projektů. Na projekty našich klientů jsme již získali více než 1,4 mld. korun. Současně zpracováváme strategické dokumenty pro kraje, města, obce, mikroregiony, jejichž součástí je i facilitace při jednáních se zástupci různých sektorů vč. veřejnosti.

Ing. Martin Dítě

Martin Dítě je odborníkem na dotační problematiku, je zároveň autorem i lektorem. V praxi řeší požadavky žadatelů o dotace EU, profesionálně se zabývá poradenstvím, přípravou a administrací jednotlivých projektů v jedné z nejúspěšnějších dotačních agentur v ČR. Pro individuální pomoc s přípravou nebo realizací projektů navštivte stránky www.dotaceonline.cz.

Mgr. Jana Valová

Jana Valová je vedoucí pražského zastoupení společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s., specializující se na zprostředkování dotací a dotační poradenství. Zároveň je provozovatelem největšího portálu o dotacích www.dotacni.info a vydavatelem Dotačních novin. Ve firmě působí od jejího založení. Dnes se vedle manažerské práce věnuje zejména Operačnímu programu Životní prostředí. Ze své praxe ví, jaká úskalí na žadatele v dotačním světě číhají a jak se jim vyvarovat. Dlouhodobě spolupracuje například s městy Blansko, Kunovice, Mikulčice, Žarošice, Rájec- Jestřebí , Doudleby nad Orlicí a dalšími. Mezi její referenční projekty patří také například rekonstrukce chlazení ve společnosti Madeta a.s. nebo ekologizace provozu společnosti Prádelna Kyselý a.s. za více než 120 mil. Kč.

Mgr. Martin Synkule, MA

Martin Synkule je jednatelem Evropské rozvojové agentury, s.r.o. Mgr. Martin Synkule, MA je jednatelem Evropské rozvojové agentury, s.r.o. Absolvoval magisterské programy Evropská studia na Univerzitě Karlově a Mezinárodní vztahy na Durham University ve Velké Británii. V současné době dokončuje doktorské studium a zároveň přednáší na Univerzitě Karlově aktuální zahraniční problematiku. Přes 8 let se věnuje návrhům a realizaci projektů v oblastech sociálních inovací, vzdělávání, spolupráce měst a regionálního rozvoje. Působil jako externí hodnotitel projektů Národní agentury, je registrovaným hodnotitelem Technologické agentury ČR a zároveň se podílel na vyhodnocování projektů financovaných ERDF. Má rozsáhlou zkušenost s programem Erasmus+, OP VVV a mnoha dalších.

Petr Koc

Petr Koc pracuje ve společnosti Grant Consulting jako obchodní analytik v oblasti strukturálních fondů EU. Specializuje se na problematiku informačních a komunikačních technologií, zpracovatelský a výrobní průmysl, vzdělávání a rozvoj venkova.

Rezidence RoSa

Vzdělávací akce se koná v konferenčním sále nově zrekonstruované Rezidence ROSA na adrese Střelničná 1680, 182 00 Praha 8 - Kobylisy (cca 3 minuty chůze od stanice metra C Kobylisy).

Parkovat lze zdarma v okolních ulicích, případně za 50 kč/den na parkovišti Ládví P+M v ulici Dolejškova (asi 100m od stanice metra Ládví).

RosaRosaRosa

Mapa

Také doporučujeme