Ing. Martin Dítě

Martin Dítě je odborníkem na dotační problematiku, je zároveň autorem i lektorem. V praxi řeší požadavky žadatelů o dotace EU, profesionálně se zabývá poradenstvím, přípravou a administrací jednotlivých projektů v jedné z nejúspěšnějších dotačních agentur v ČR. Pro individuální pomoc s přípravou nebo realizací projektů navštivte stránky www.dotaceonline.cz.

Další autoři

Michaela Antalíková

Michaela Antalíková vystudovala Státní konzervatoř, posléze sociální pedagogiku a teologii na VOŠ Jabok.Učila na 1. i 2. st. běžné státní základní školy, soukromé ZŠ Klíček, ale také na ZŠ s Montessori programem. V její třídě vždy byly začleněny děti se znevýhodněním, ať zdravotním, mentálním nebo sociálním. Je lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Řadu let se věnuje práci s dětmi s postižením a lektoruje semináře pro pedagogy, asistenty pedagoga, rodiče a sociální pracovníky. Také vede prožitkové dílny se školními třídami, kde je začleněno dítě s postižením nebo do třídy má teprve přijít – cílem je dětem a učitelům pomoci nastavit ve třídě základy dobrých vztahů. Zajímá se o praktické využití nástrojů Plánování zaměřeného na člověka ve škole. Pro Rytmus-od klienta k občanovi, o.p.s. pracuje ve Středisku podpory inkluze jako metodička a lektorka.

Kateřina Uveričová

PhDr. Jana Schwallerová

Jana Schwallerová vystudovala historii, archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.Od roku 1999 pracuje v Archivu hlavního města Prahy (mezi lety 1999–2002 jako odborná archivářka, od roku 2002 dosud jako metodička spisové služby). Lektorsky se podílí na zajištění kurzů spisové služby na Magistrátu hlavního města Prahy.

Zuzana Komůrková

Vaření a pečení podle nejrůznějších receptů ji provází už od dětství. Velice ráda si dává nové cíle, poznává zajímavé chutě a originální způsoby přípravy jídel. Poslední roky pracuje s celiaky a lidmi s nesnášenlivostí lepku a pomáhá jim zejména po praktické stránce stravování bez lepku a s bezlepkovým vařením a pečením, které jsou výzvou pro každého kuchaře.Díky snaze se učit a zkoušet nové recepty nyní dokáže uspokojit chuťové pohárky i toho nejnáročnějšího strávníka. I zdravé jídlo musí chutnat. 

Mgr. Ing. Martin Števko

Specialista na IT právo, advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.

Ing. Bc. Eva Směšná

Eva Směšná je odbornou poradkyní v oblasti ochrany životního prostředí.Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti o nakládání s odpady, obalech, předcházení ekologické újmě, správním řízení v odpadovém hospodářství, zpětném odběru apod. Je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích a oboru Právo v podnikání na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze. Má více než dvacetiletou praxi na různých provozních a poradenských pozicích a ve službách v oblasti ochrany životního prostředí. Je držitelkou osvědčení Projektový manažer OPŽP, Manažer udržitelné spotřeby a výroby a je pověřenou osobou k hodnocení nebezpečných vlastností dle zákona o odpadech.