Petr Koc

Petr Koc pracuje ve společnosti Grant Consulting jako obchodní analytik v oblasti strukturálních fondů EU.

Specializuje se na problematiku informačních a komunikačních technologií, zpracovatelský a výrobní průmysl, vzdělávání a rozvoj venkova.

Další autoři

Michal Štorek

Jana Malíková

Jana Malíková je odborným konzultantem v oboru Facility Management a její specializací je nákladová optimalizace s využitím synergií a efektivizace procesů provozu. Zkušenosti čerpá ze své rozsáhlé praxe, kde v minulosti, mimo jiné, zastávala pozici ředitele divize FM pro Českou republiku ve společnosti AB Facility, a.s. při obratu 800 mil.Kč. Vystudovala obor TZB a posléze rozšířila své vzdělání o autorizaci v oboru Pozemního stavitelství. Absolvovala rekvalifikační kurz Facility manager v FM institutu. V současné době zastává funkci tajemníka v IFMA CZ a je členem konzultantské sekce při IFMA CZ.

Jan Vozňák

JUDr. Barbora Karo

Bára je spoluzakladatelkou advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners.Bára je spoluzakladatelkou advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners. Pochází z Českých Budějovic a v Praze vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 2006 získala titul Mgr. a v roce 2007 titul JUDr. Advokátkou je Bára od roku 2010. Před založením advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners Bára více než 10 let působila v největší české advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, kde se specializovala na poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru, a to jak na straně orgánů veřejné správy, tak na straně soukromých subjektů. Bára k oblasti veřejného investování pravidelně publikuje a přednáší na odborných seminářích a konferencích.

Ing. Petr Dostál

Petr Dostál působí jako poradce při zavádění systémů bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci ISO 9001, OHSAS 18001.Úspěšně zastupuje společnosti při jednání s kontrolními orgány, jakými jsou státní požární dozor, státní úřad inspekce práce či hygienické stanice. Vlastní autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Je autorem populárního softwarového programu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, e-Seminářů a příspěvků do časopisu Statutární zástupce firmy.

Ing. Jiří Kliner

Autorizovaný inženýr v oboru TZS - Technologická zařízení staveb, místopředseda zkušební komise ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).