Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D., profesionálně školí témata řízení finančních zdrojů podniku, kalkulace nákladů, zhodnocování investic a další.

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Spolupracuje na tvorbě ekonomických aplikací – například EkonomikaFirmy.cz. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.

Další autoři

Mgr. Adéla Šípová

Adéla Šípová působí jako advokát v advokátní kanceláři Weinhold Legal.Již řadu let se soustavně věnuje právu veřejného zadávání a úspěšně jej kombinuje s právem obchodních korporací a obecným občanským a obchodním právem.

JUDr. Michal Žižlavský

Michal Žižlavský je expert na správu korporací, restrukturalizaci a insolvenci. Je vedoucím partnerem advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti AS ZIZLAVSKY (počtem insolvenčních správců největší v České republice).JUDr. Michal Žižlavský získal jako první v České republice zvláštní povolení k řešení úpadku korporací a finančních institucí. Pracuje na nejvýznamnějších případech korporátních úpadků (OKD, Vítkovice, Sazka). V minulosti působil jako soudce. Je členem představenstva České advokátní komory a předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Působí jako člen senátu Nejvyššího správního soudu pro kárné delikty soudců. Je členem Legislativní rady vlády České republiky. Získal celojustiční ocenění Právník roku 2017 v kategorii JUDr insolvenční právo.

Mgr. Lukáš Kohoutek

Lukáš Kohoutek působí řadu let v oblasti školství, prevence a adiktologie. Začínal jako lektor a později metodik preventivních programů Nekuřátka zaměřených na prevenci užívání tabákových výrobků a následně i dalších návykových látek. Stál v čele České koalice proti tabáku (dnes AdiPoint) a se svým týmem vybudoval Národní linku pro odvykání 800 350 000. V rámci certifikované preventivní organizace Jules a Jim se kromě jejího řízení specializoval na programy selektivní prevence a asistenci při šetření šikanování s následnými intervencemi. Vedl specializační studium pro školní metodiky prevence a je autorem několika odborných článků pro pedagogy. V posledních dvou letech byl ředitelem základní školy. Nyní se vrací do světa prevence ke svému oblíbenému DVPP, šetření šikanování a podpoře ŠMP. Působí též jako nezávislý konzultant v oblasti řízení škol pro jejich management a zřizovatele.

JUDr. Ing. Martin Adamec

Martin Adamec působí jako interní doktorand na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty UK a současně v AK Gřivna & Šmerda, s. r. o. Ve své praxi se zabývá obecným správním právem, správním řízením a zejména správním trestáním právnických osob. Je autorem několika článků a odborných statí.

JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. je advokátem působícím v mezinárodní advokátní kanceláři Kinstellar v Praze a spoluvede celofiremní praxi práva ICT.Ve své praxi se zaměřuje zejména na řešení sporů, obchodní právo a IT právo. V rámci IT práva se specializuje zejména na strukturování komplexních projektů, akvizic IT společností, softwarové právo, otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů a právní úpravu on-line marketingu. Věnuje se i otázkám nových technologií a řešitelem projektu Právní aspekty virtuální a rozšířené reality TAČR. V roce 2017 získal ocenění Právník roku v oblasti práva informačních a komunikačních technologií. Pro tuto oblast jej doporučuje například i žebříček Chambers Europe.

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. vyučuje na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakultě stavební, ČVUT v Praze.Krom akademické pozice také pracuje na Děkanátu FSv v Praze jako analytik informačních procesů. V rámci své specializace v oboru Facility Management se věnuje přednáškové činnost v odborných kurzech a výuce na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu - AMBIS a Business Institutu. Zabývá se posudkovou činností v oblasti inženýrských staveb a vývojem softwarových nástrojů. Je členem mezinárodní profesní organizace IFMA.