PhDr. Helena Franke, Ph.D.

PhDr. Helena Franke, Ph.D. pracovala v neziskové organizaci Otevřená společnost, o.p.s.

jako koordinátorka projektu Rovnost 2.0. V současnosti působí jako školní psycholožka na soukromé ZŠ Univerzum v Praze, vyučuje psychologii na Akcent College a externě spolupracuje s PedF UK na výzkumu jazykových schopností romských dětí. Věnuje se také výzkumu a poradenské činnosti v oblasti rodiny, rodinné terapie a psychosomatických onemocnění.

Další autoři

Mgr. Karolina Diallo, Ph.D.

Karolina Diallo vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK, psychologické vzdělání završila atestací z klinické psychologie a atestací z psychoterapie. Vedle práce ve zdravotnictví, která obnáší zejména psychodiagnostiku a psychoterapii, přednáší na univerzitě a věnuje se lektorské činnosti s převažujícím zaměřením na psychopatologii, psychologii osobnosti a vývojovou psychologii. Podílí se na řešení výzkumných projektů a publikuje odborné články.

PhDr. Lenka Neřoldová

Lenka Neřoldová absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor archivnictví.V současné době působí jako ředitelka Státního okresního archivu v Kolíně, pracovala též jako odborná archivářka ve Státním oblastním archivu v Praze, oddělení fondů veřejné správy. Zabývá se metodikou předarchivní péče u původců. Spolupodílela se na tvorbě vzorových spisových řádů (krajské úřady, zdravotnická zařízení). Působí jako lektorka seminářů zaměřených na problematiku vedení spisové služby.

Mgr. Jan Lašmanský, LL.M.

Je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners.Narodil se v Chrudimi a vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2002). V roce 2010 získal titul LL.M. Advokátní zkoušky složil v roce 2006. Před založením advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners Honza působil v největší české advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, kde se specializoval na poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru. Jan má rovněž rozsáhlé zkušenosti s obchodněprávními konzultacemi (obchodní a závazkové právo a M&A) a zastupováním před soudy. V roce 2011 obdržel ocenění Asociace pro podporu projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru za činnost v oblasti PPP v České republice. Je členem právní komise Sdružení odboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). Jan se podílel na přípravě části důvodové zprávy k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek (část RIA) a na zpracování připomínek v legislativním procesu za různé odborné spolky. Má bohaté zkušenosti s přednáškovou činností, a to v rámci několika vzdělávacích institucí. Publikuje články v odborných časopisech, aktivně se věnuje přednáškové činnosti na konferencích a vede specializovaná školení.

Tomáš Chadim

Odborník v oblasti energetické efektivity, produktový manažer společnosti ČEZ ESCO a.s. pro oblasti energetického managementu a energetického poradenství

Ing. Miroslav Kalous

Miroslav Kalous je náměstek ministra Ministerstva pro místní rozvoj ČR a spoluautor návrhu novely koncesního zákona.Zaměřuje se na právní a praktické otázky PPP projektů a koncesních smluv.

Karel Kupka

Karel Kupka je majitelem grafického studia a spolumajitelem nakladatelství, disponuje 15letou zkušeností v oboru, spolupracuje s řadou nakladatelství, firem, vysokých škol a dalších organizací při přípravě a tvorbě publikací i dalších typů tiskových materiálů, zabezpečuje poradenskou činnost.Je členem Unie grafického designu.