Mgr. Martin Synkule, MA

Martin Synkule je jednatelem Evropské rozvojové agentury, s.r.o.

Mgr. Martin Synkule, MA je jednatelem Evropské rozvojové agentury, s.r.o. Absolvoval magisterské programy Evropská studia na Univerzitě Karlově a Mezinárodní vztahy na Durham University ve Velké Británii. V současné době dokončuje doktorské studium a zároveň přednáší na Univerzitě Karlově aktuální zahraniční problematiku. Přes 8 let se věnuje návrhům a realizaci projektů v oblastech sociálních inovací, vzdělávání, spolupráce měst a regionálního rozvoje. Působil jako externí hodnotitel projektů Národní agentury, je registrovaným hodnotitelem Technologické agentury ČR a zároveň se podílel na vyhodnocování projektů financovaných ERDF. Má rozsáhlou zkušenost s programem Erasmus+, OP VVV a mnoha dalších.

Další autoři

Eva Hruštincová

Eva Hruštincová je hodnotitelkou a členkou komise projektu Ligy lidských práv Férová škola.

Mgr. Lukáš Krejčí

Lukáš Krejčí nastoupil po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity do společnosti ŠKODA AUTO jako právník v oblasti řízení lidských zdrojů.Zde se od počátku zaměřoval na problematiku pracovního práva, a to především v oblastech vysílání zaměstnanců, manažerská personalistika, agenturní zaměstnávání a v neposlední řadě i problematika tarifních vztahů, a to na úrovni nadnárodní společnosti. V posledních několika letech vede tým, který má na starosti sociální dialog ve ŠKODA AUTO, tj. nejenom samotné kolektivní vyjednávání, ale mezinárodní spolupráci v této oblasti a dále společné personální projekty zaměstnavatele a odborů (Master Vendor koncept v oblasti agenturního zaměstnávání, nasazení časového konta u výrobních zaměstnanců, organizace práce v atypických směnných systémech apod.).

PhDr. Zdenko Matula

Zaměřuje se na mezilidskou komunikaci, týmovou práci a efektivní vedení, motivování lidí. Podílí se na vzdělávání a rozvoji dovedností pedagogických pracovníků základních a středních škol v rámci spolupráce s občanskými sdruženími.

Mgr. Ondřej Dráb

Ondřej Dráb vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Sedm let pracoval ve významných mezinárodních poradenských společnostech jako daňový poradce zodpovědný nejenom za klientskou práci, ale zejména za oblast know-how a právních otázek.Nyní vedle správy svých klientů spolupracuje s předními českými poradenskými kancelářemi. Vedle každodenního poradenství pomáhá klientům z různých oborů nastavovat správné fungování jejich interních procesů a zastupuje je v jejich kauzách jak v rámci daňového tak soudního řízení. Zabývá se českým a mezinárodním plánováním v oblasti přímých daní včetně optimalizace v rámci akvizičních a restrukturalizačních projektů. Je spoluautorem komentáře k daňovému řádu a autorem řady odborných článků a publikací o daních z příjmů a daňovém řízení se zaměřením na daňovou kontrolu.

Ing. Miroslav Kalous

Miroslav Kalous je náměstek ministra Ministerstva pro místní rozvoj ČR a spoluautor návrhu novely koncesního zákona.Zaměřuje se na právní a praktické otázky PPP projektů a koncesních smluv.

Ing. Jeanne Bočková, MBA

Jeanne Bočková je ředitelkou  Centra pro talentovanou mládež, z.s.(CTM). CTM nabízí individualizovanou výuku v online kurzech pro talentované a motivované žáky a studenty od 11 do 18 let. Kurzy jsou vedeny v angličtině našim mezinárodním týmem instruktorů či instruktory partnerských univerzit a organizací. CTM dále nabízí přípravu na SAT zkoušku absolvováním testů PSAT, přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky Advanced Placement (AP exam).  Ve spolupráci s The College Board organizuje zkoušky Advanced Placement na českých a slovenských gymnáziích. Pro děti a studenty od 5 do 14 let organizuje víkendový program Objevitelské soboty a Letní program CTM. Jeanne Bočková zodpovídá za rozvoj programu zejména v České republice, rozšiřuje povědomost o programu, motivuje další studenty, školy, rodiče a učitele k zapojení do programu CTM. Má dlouholeté manažerské a poradenské zkušenosti se strategickým poradenstvím pro různé typy organizací včetně neziskovek. Věnuje se rozvoji programu a nabídky vzdělávání pro talentované studenty, vytvořila  a organizuje program Objevitelské soboty podle vzoru CTY Ireland pro zvídavé a nadané žáky od 5 do 14 let.