Mgr. Roman Ziegler

Roman Ziegler je zkušeným pedagogem a ředitelem základní školy. Je také pedagogickým konzultantem v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu a lektorem programu Kritické myšlení. Podílí se na revizi RVP ZV jako člen pracovní skupiny pro vzdělávací oblast člověk a společnost. Úzce spolupracuje s NPI ČR a dalšími vzdělávacími organizacemi.

Další autoři

Mgr. Petra Koktavá

Petra Koktavá vystudovala filozofii a bohemistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.Od roku 1998 pracuje jako redaktorka ve vydavatelství CCB. Je autorkou několika úspěšných publikací o obchodní korespondenci. V současné době se věnuje také problematice komunikace a rétorice.

JUDr. Eva Janečková

Vystudovala Právnickou fakultu ZČU a zároveň Filozofickou fakultu UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů, také na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu, následně na MPSV. Specializuje se zejména na pracovní právo, ochranu osobních údajů, na právní problematiku vztahující se ke školským zařízením. Je autorkou řady článků a knih.

Michal Štorek

Ing. Irena Lapešová

Irena Lapešová je jednatelkou společnosti TNT Consulting, spol.s r. o., která se zabývá komplexními službami a poradenstvím v oblasti dotací, od zpracování žádosti přes monitoring akce, administraci dotace a veškeré služby s tím související vč. realizace výběrových řízení. Společnost TNT Consulting, spol. s r. o. je členem  Sekce EU při Hospodářské komoře hlavního města Prahy. Na trhu působí již od roku 2009 a zaměřuje se na dotace z OPŽP, MŽP, MMR, OPPIK a SZIF. Většinu klientů tvoří města a obce po celé České republice.

PhDr. Jana Kropáčková

Jana Kropáčková je proděkanka PedF UK Praha, členka Asociace předškolní výchovy.

Bc. Zuzana Bartůšková

Je daňovou poradkyní a lektorkou s více jak patnáctiletou praxí.  Jako daňová poradkyně se zaměřuje především na malé a střední firmy a OSVČ. Od roku 2012 píše odborné články pro účetní i podnikatele. V oblasti daní a účetnictví působí jako lektorka téměř 10 let.