Vladislava Dvořáková, DiS.

Vladislava Dvořáková je mzdová a personální auditorka s více než 25letou zkušeností se zpracováním mezd a s personalistikou.

Působila ve veřejném sektoru i v komerční sféře, kde spolupracovala se společnostmi s 300-600 zaměstnanci. Má také zkušenosti se zpracováním vnitřních předpisů (pracovní řád, mzdový předpis, zpracování platových předpisů) a je certifikovaným mzdově-personálním profesionálem IES a certifikovaným mzdovým účetním IES.

Další autoři

Mgr. Slavomír Trnkócy

Slavomír Trnkócy pôsobí na katedre ústavného práva PF TU v Trnave od roku 2001.Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa venuje najmä problematike Ústavného práva a jeho vzťahu s ostatnými odvetviami právneho poriadku, vzťahu práva a morálky a zabezpečuje výučbu predmetov Ústavné právo Slovenskej republiky I. a II. Rozhodovacia činnosť ústavných súdov I. a II. a Ústavný súd Slovenskej republiky a význam jeho rozhodovacej činnosti I. a II..

Mgr. Helena Freyová

Helena Freyová je advokátkou v Deloitte Legal s.r.o. Ve své praxi se věnuje zejména právu společností, oblasti fúzí a akvizic a komplexních restrukturalizací. Helena svým klientům poskytuje konstruktivní poradenství v oblastech správy a řízení společností, odpovědnosti statutárních orgánů a obchodněprávních vztahů.Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Helena je držitelkou certifikátu Diploma in Introduction to English an EU law udělovaného British Law Centre pod patronátem University of Cambridge (ICE) se zaměřením mj. na právo korporátní a smluvní. 

Mgr. Hynek Veselý

Hynek Veselý je odborníkem na obecné nařízení EU neboli GDPR.Hynek Veselý má bohaté zkušenosti se školením firem i organizací a kromě otevřených seminářů vede rovněž vzdělávací kurzy pro pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro svůj srozumitelný výklad a řadu praktických příkladů patří mezi naše nejlépe hodnocené lektory. Kromě ochrany osobních údajů se Hynek Veselý věnuje rovněž insolvenčnímu řízení a správě pohledávek. Spolupracuje také se společností DC Group s. r. o.

Michal Rada

Předseda Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb. Dlouhodobě se věnuje eGovernmentu a modernizaci veřejné správy na národní i evropské úrovni.Stál u zrodu klíčových projektů eGovernmentu, jako jsou základní registry, je jedním z mnoha spoluautorů datových schránek. Je spoluautorem právních předpisů v oblasti eGovernmentu a výkonu veřejné správy. Věnuje se dlouhodobě také oblasti architektury eGovernmentu. 

Ing. Jan Šašek

Jan Šašek v současnosti pracuje na pozici projektového manažera v Evropské rozvojové agentuře, kde se podílí především na přípravě a administraci zjednodušených projektů pro mateřské a základní školy po celé ČR v rámci tzv. šablon a projektů v rámci vybraných českých operačních programů. Mimo to spolupracuje na přípravě, realizaci a administraci projektů mezinárodních, zejména v rámci programu Erasmus+, Višegrádských a EHP fondů.V minulosti pracoval jako dotační specialista pro jedno z největších zemědělských družstev v ČR, kde připravoval a realizoval větší investiční projekty, zejména v rámci Programu rozvoje venkova, národních programů Ministerstva zemědělství a operačního programu SOT Ovoce a zelenina.

Ing. Ráma Rajnošek, Ph.D.

Ráma Rajnošek působí jako CEO a jako konzultant pro komunikační strategie v online agentuře Aqua Digital.Zabývá se komplexním navrhováním kampaní v prostředí internetu. Vytváří koncepty využívající výhody v propojení online nástrojů a klasických komunikačních kampaní. Navrhuje akviziční strategie a využívání loajalitních nástrojů dle nastavených marketingových cílů klienta. Do komunikační strategie integruje jako součást mixu sociální sítě s hlavní orientací na Facebook a jeho nástroje.