PaedDr. Věra Kolmerová

Věra Kolmerová je vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí, je zároveň manažerkou evropského informačního a poradenského systému EURES.

Další autoři

PhDr. Vladimír Pelc

Vladimír Pelc je ekonomickým poradcem s daňovou specializací, renomovaným autorem daňových publikací.Periodika, v nichž autor publikoval mj. zahrnují Credit Line, Daně a právo v praxi, Daňová a hospodářská kartotéka, Daňový a účetní poradce podnikatele, Ekonom, Ekonomický a právní poradce podnikatele, Hospodářské noviny, Human Resources Management, Medical Tribune CZ, Personální servis, Pohledy, Poradce podnikatele, Právní normy ČR, Profit, Průmyslové infórum, Průmyslový žurnál, Sondy, Stavební kontakt, Stavitel, Svět hospodářství, Technik, Účetnictví v praxi, Účetnictví, daně a právo v zemědělství. Mezi jeho autorské publikace patří například "Daňové odpisy - Strategie pro podnikatelskou praxi", "Zaměstnanecké benefity - jak zaměstnancům poskytovat více s menšími náklady", "Daňové výdaje - Položky snižující základ daně, daňové režimy, specifika neziskových subjektů", "Daňové rezervy", nebo "Místní poplatky - Úplné znění zákona o místních poplatcích s poznámkami".

Jakub Zakouřil

Jakub začal studium na Vysoké škole s oborem Bankovnictví a pojišťovnictví. Na magisterském studiu se však začal věnovat daním, u kterých zůstal do dnes. Od roku 2021 pracuje v PKF APOGEU jako Senior Tax Consultant a věnuje se dani z příjmu u právnických osob.

Ing. Radka Vokurková

Ing. Radka Vokurková pracuje v poradenské společnosti Consulteco s.r.o., která působí v oblasti chemie, ekologie a bezpečnosti práce.

Ing. Tomislav Langkramer

Má více než patnáctileté zkušenosti na vedoucích pozicích s údržbou a správou nemovitostí a s vedením úklidových firem.Obdržel certifikáty ve všech stupních kvalifikace managementu pro úklid u České společnosti pro jakost (nejvyšší stupeň certifikátu - Úklidový specialista). Je expertem Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. pro úklidové služby a jako manažer údržby. Má zkušenosti z úklidového oboru v oblasti zadávání zakázek.

JUDr. Michal Morawski

JUDr. Michal Morawski pracuje jako advokát v AK Kříž a partneři.Ve své praxi se specializuje na občanské, obchodní a pojistné právo. V uvedených právních odvětvích má rozsáhlé zkušenosti, a to včetně četného zastupování klientů ve sporných soudních řízeních především při uplatňování nároků klientů vůči pojišťovnám. Dále se věnuje problematice hazardního a loterijního práva a poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek a hospodářské soutěže.

Mgr. Petra Koktavá

Petra Koktavá vystudovala filozofii a bohemistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.Od roku 1998 pracuje jako redaktorka ve vydavatelství CCB. Je autorkou několika úspěšných publikací o obchodní korespondenci. V současné době se věnuje také problematice komunikace a rétorice.