Multimediální publikace

Žák s psychickými problémy: Jak s ním pracovat ve škole

Praktický rádce pro učitele, vedení školy a školní psychology

Žák s psychickými problémy: Jak s ním pracovat ve škole

Máte zkušenost s pořezaným žákem, žákyní kolabující kvůli nesmyslné dietě či s žákem s nutkavým chováním? Víte, jak učit dítě sužované úzkostmi či fobií? Na takové situace nejsou pedagogové připraveni. Přitom počet žáků, kteří potřebují odbornou psychologickou péči, strmě roste a na pomoc čekají i půl roku! Nezbývá než se jejich obtížím postavit přímo ve škole. Pomozte jim zvládnout akutní projevy, nastavte účinnou podporu při výuce a staňte se plnohodnotným článkem v procesu jejich léčby.

3 290 

bez DPH a expedičních nákladů.


Cíl publikace

Cílem publikace je zvýšit povědomí o psychických obtížích žáků. Vyučující je často tím, kdo problém zaznamená jako první a měl by žákovi zajistit pomoc. Jak nepřesáhnout kompetence pedagoga či školního psychologa, ale pomoci dítěti situaci zvládnout natolik, aby mohlo dál fungovat v třídním kolektivu a účastnit se výuky. Díky tomuto přehledu se jednotliví pedagogové, školní psychologové a vedení školy stane plnohodnotným spolupracujícím členem v celém procesu léčby. Vyvarují se předsudků a mýtů, které žákovu situaci zhoršují. Žákovi se včas dostane potřebná pomoc a zamezí se prohlubování obtíží, které může způsobit v dobré víře laický přístup ze strany pedagogů.

Prohlédněte si OBSAH publikace ZDE.

Tato příručka vám pomůže:

 • vyznat se ve spleti projevů nejrůznějších psychických obtíží žáků, udržet si díky těmto znalostem kritický odstup, akceschopnost a ochotu žákům pomoci.
 • nezaleknout se situace při zjištění vážného problému žáka, postupovat přesně podle připravených kroků a opřít se o osvědčené postupy.
 • vést s žákem rozhovor bez předsudků či mýtů a nezaplést se do kontroverzních příslibů, postupů v rozporu se zákonem apod.
 • nastavit vhodnou pomoc žákovi při pobytu ve škole a při vyučování (ve spolupráci s dalšími odborníky).
 • spolupracovat s rodiči žáků s problémy, zejména jim pomoci přemostit dobu, než žák začne s léčbou, a následně pokračovat v účinné podpoře.

Komu je produkt určen

Publikace Žák s psychickými problémy: Jak s ním pracovat ve škole je určena především učitelům a vedení škol a školských zařízení a školním psychologům. Užitečné informace a rady k doplnění své pracovní agendy v ní najdou také výchovní poradci, metodici prevence, asistenti pedagoga, speciální pedagogové a další členové školního poradenského pracoviště.

Specifikace produktu

Produkt Žák s psychickými problémy: Jak s ním pracovat ve škole zahrnuje tištěnou publikaci a přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály a online poradnou.

Obsah publikace:

 1. Úzkostné poruchy a panická ataka

  • Co je úzkostná porucha a jak se projevuje
  • Co je panická ataka a jak se projevuje
  • Proč vzniká úzkostná porucha a jaké vnější příčiny ji mohou ovlivnit
  • Jak nastavit žákovi s úzkostnou poruchou účinnou podporu ve škole
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 2. Sebepoškozování

  • Co je sebepoškozování
  • Proč se žáci sebepoškozují a s čím může sebepoškozování souviset
  • Jak nastavit žákovi se sklony k sebepoškozování účinnou podporu ve škole
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 3. Nutkavé stavy

  • Co jsou obsedantně-kompulsivní poruchy
  • Jak se nutkavé stavy projevují a proč počet dětí s těmito obtížemi narůstá
  • Jak nastavit ve škole účinnou podporu žákovi s obsedantně-kompulsivní poruchou
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 4. Poruchy příjmu potravy

  • Co jsou poruchy příjmu potravy a jak se projevují
  • Jaké jsou poruchy příjmu potravy jsou aktuálně mezi žáky rozšířené: užívání energy drinků, ortorexie…
  • Jak nastavit ve škole účinnou podporu žákovi s poruchou příjmu potravy
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 5. Žák týraný, zanedbávaný a zneužívaný

  • Co je syndrom CAN
  • Jaké příznaky mohou učitele varovat, že je žák týraný, zanedbávaný či zneužívaný
  • Jak splnit ohlašovací povinnost
  • Jak nastavit ve škole účinnou podporu žákovi týranému, zanedbávanému či zneužívanému
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se řešení situace promítá do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 6. Sexuální identita a problematika transgenderu

  • Proč mají někteří žáci zmatek ve své sexuální orientaci či pohlavní identitě
  • Jaké vnější příčiny mohou tyto stavy ovlivnit
  • Jak nastavit žákovi účinnou podporu ve škole
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jaké jsou možnosti terapie
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 7. Závislosti

  • Co je závislost a jaké druhy závislostí (látkové i nelátkové)
  • Moderní návykové látky ve škole: kratom, nikotinové sáčky, léky, energy drinky…
  • Závislost na sociálních sítích a kyberprostoru
  • Jak nastavit žákovi ve škole účinnou podporu žákovi, který se léčí se závislostí
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 8. Fobie

  • Co jsou fobie a jak se projevují
  • Jaké fobie jsou aktuálně nejrozšířenější u dětí a mladistvých a proč
  • Jak nastavit ve škole účinnou podporu žákovi s fobií
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 9. Depresivní stavy

  • Co je deprese
  • Jak se deprese projevují a jaké vnější příčiny mají vliv na depresivní stavy
  • Jak nastavit žákovi s neurotickými stavy účinnou podporu ve škole
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jaké jsou možnosti terapie
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 10. Posttraumatická stresová porucha

  • Co je posttraumatická stresová porucha
  • Jak se projevuje a kdo je nejvíce ohrožen jejím vznikem
  • Jak nastavit žákovi s posttraumatickou stresovou poruchou účinnou podporu ve škole
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jaké jsou možnosti terapie
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 11. Legislativní mantinely a podpora pro vedení školy a ředitele

  • Kdy má škola oznamovací povinnost
  • Kdy volat rychlou záchrannou službu a kdy policii
  • Jak se zachovat, pokud je žák nebezpečný sobě a svému okolí
  • Co mít ve školním řádu ohledně návykových látek a bezpečnosti ve škole

+ Privátní stránka s doplňujícími a rozšiřujícími materiály (přehledy, checklisty, schématy, krizovými plány, vzorovým minimálním preventivním programem apod.) a online poradnou.

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Lektorka je právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustředí se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.Cíl publikace Cílem publikace je zvýšit povědomí o psychických obtížích žáků. Vyučující je často tím, kdo problém zaznamená jako první a měl by žákovi zajistit pomoc. Jak nepřesáhnout kompetence pedagoga či školního psychologa, ale pomoci dítěti situaci zvládnout natolik, aby mohlo dál fungovat v třídním kolektivu a účastnit se výuky. Díky tomuto přehledu se jednotliví pedagogové, školní psychologové a vedení školy stane plnohodnotným spolupracujícím členem v celém procesu léčby. Vyvarují se předsudků a mýtů, které žákovu situaci zhoršují. Žákovi se včas dostane potřebná pomoc a zamezí se prohlubování obtíží, které může způsobit v dobré víře laický přístup ze strany pedagogů. Prohlédněte si OBSAH publikace ZDE. Tato příručka vám pomůže: vyznat se ve spleti projevů nejrůznějších psychických obtíží žáků, udržet si díky těmto znalostem kritický odstup, akceschopnost a ochotu žákům pomoci. nezaleknout se situace při zjištění vážného problému žáka, postupovat přesně podle připravených kroků a opřít se o osvědčené postupy. vést s žákem rozhovor bez předsudků či mýtů a nezaplést se do kontroverzních příslibů, postupů v rozporu se zákonem apod. nastavit vhodnou pomoc žákovi při pobytu ve škole a při vyučování (ve spolupráci s dalšími odborníky). spolupracovat s rodiči žáků s problémy, zejména jim pomoci přemostit dobu, než žák začne s léčbou, a následně pokračovat v účinné podpoře. Komu je produkt určen Publikace Žák s psychickými problémy: Jak s ním pracovat ve škole je určena především učitelům a vedení škol a školských zařízení a školním psychologům. Užitečné informace a rady k doplnění své pracovní agendy v ní najdou také výchovní poradci, metodici prevence, asistenti pedagoga, speciální pedagogové a další členové školního poradenského pracoviště. Specifikace produktu Produkt Žák s psychickými problémy: Jak s ním pracovat ve škole zahrnuje tištěnou publikaci a přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály a online poradnou.

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Veronika Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu.Cíl publikace Cílem publikace je zvýšit povědomí o psychických obtížích žáků. Vyučující je často tím, kdo problém zaznamená jako první a měl by žákovi zajistit pomoc. Jak nepřesáhnout kompetence pedagoga či školního psychologa, ale pomoci dítěti situaci zvládnout natolik, aby mohlo dál fungovat v třídním kolektivu a účastnit se výuky. Díky tomuto přehledu se jednotliví pedagogové, školní psychologové a vedení školy stane plnohodnotným spolupracujícím členem v celém procesu léčby. Vyvarují se předsudků a mýtů, které žákovu situaci zhoršují. Žákovi se včas dostane potřebná pomoc a zamezí se prohlubování obtíží, které může způsobit v dobré víře laický přístup ze strany pedagogů. Prohlédněte si OBSAH publikace ZDE. Tato příručka vám pomůže: vyznat se ve spleti projevů nejrůznějších psychických obtíží žáků, udržet si díky těmto znalostem kritický odstup, akceschopnost a ochotu žákům pomoci. nezaleknout se situace při zjištění vážného problému žáka, postupovat přesně podle připravených kroků a opřít se o osvědčené postupy. vést s žákem rozhovor bez předsudků či mýtů a nezaplést se do kontroverzních příslibů, postupů v rozporu se zákonem apod. nastavit vhodnou pomoc žákovi při pobytu ve škole a při vyučování (ve spolupráci s dalšími odborníky). spolupracovat s rodiči žáků s problémy, zejména jim pomoci přemostit dobu, než žák začne s léčbou, a následně pokračovat v účinné podpoře. Komu je produkt určen Publikace Žák s psychickými problémy: Jak s ním pracovat ve škole je určena především učitelům a vedení škol a školských zařízení a školním psychologům. Užitečné informace a rady k doplnění své pracovní agendy v ní najdou také výchovní poradci, metodici prevence, asistenti pedagoga, speciální pedagogové a další členové školního poradenského pracoviště. Specifikace produktu Produkt Žák s psychickými problémy: Jak s ním pracovat ve škole zahrnuje tištěnou publikaci a přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály a online poradnou.

Také doporučujeme