Logo AIVD

Prakticky zaměřený časopis se zabývá ožehavou problematikou školské legislativy v praxi. Představuje cenného rádce a pomocníka pro každého ředitele školy, ale i další vedoucí pracovníky a pedagogy při řešení konkrétních problémů se zaměstnáváním, financováním, provozem školy, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami apod. Nedílnou součástí je také bohatý portál s aktualitami, užitečnými vzory, bonusovým videem a pomůckami pro snazší práci.

3 390 

bez DPH a expedičních nákladů.


Portál pro předplatitele

Prolistujte si ukázkové číslo

Popis produktu:

Časopis Průvodce ředitele školy čtivou, přehlednou a ucelenou formou reflektuje aktuální legislativní dění a problémy v oblasti školské legislativy. Přináší cenné zkušenosti ředitelů přímo ze škol, rady renomovaných odborníků a doporučení užitečná pro řešení obtíží v každodenní školní praxi. Představuje vhodné metody, aktivity a pomůcky využitelné při výchově a vzdělávání v podmínkách běžné i speciální školy.

Výhody časopisu:

 • Informujeme vás stručně, jasně a prakticky – krátké, návodné články s rychlou orientací v textu
 • Přinášíme přesné postupy a rady pro ředitele a širší vedení školy
 • Jsme vaší legislativní oporou  srozumitelné vysvětlení zákonů, vyhlášek a nařízení
 • Poradna pro čtenáře – odpovídáme na vaše dotazy, pomáháme při nejasnostech
 • Rozebíráme zásadní problémy na školách a hledáme jejich možná východiska
 • Inspirujeme vás k činnostem a aktivitám se žáky ve škole i mimo ni

Ukázkové strany:

Ukázkové číslo časopisu si můžete prolistovat zde. Prohlédněte si také obsah aktuálního čísla a pravidelné rubriky časopisu.

Portál k časopisu vám přinese:

 • Aktuální číslo časopisu dříve, než přijde poštou
 • Nejnovější informace k připravovaným legislativním změnám i současným právním předpisům
 • Rozsáhlou zásobárnu metodických doporučení, aktivit a her pro děti, žáky a studenty
 • Přehledný elektronický archiv předchozích čísel časopisu s možností vyhledávání
 • Bonusové materiály v podobě záznamů webinářů, audiočlánků a dalších užitečných pomůcek
 • Vzory smluv, dohod a písemností nezbytných pro řízení školy

Komu je produkt určen:

Časopis Průvodce ředitele školy s portálem je určen ředitelkám a ředitelům škol mateřských, základních, středních i speciálních, manažerům zařízení zajišťujících volnočasové aktivity dětí, žáků a studentů, ředitelům, pedagogům a vychovatelům domů dětí a mládeže i dalších středisek poskytujících náhradní rodinnou péči nebo zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu dětí a mládeže a dalším specialistům všech typů škol a školských zařízení.

Specifikace produktu:

Celobarevný odborný časopis s metodickým portálem, formát A4, 32 stran. Vychází jako měsíčník (vyjma prázdnin).

Obsah aktuálního čísla:

 • Smršť legislativních novinek v roce 2024/2025
 • Školní radar na červen, červenec a srpen
 • Jak škole přilepšit: Alternativní zdroje financování
 • Poradna k uvádějícím učitelům
 • Schéma k nové hygienické vyhlášce
 • Zadávání veřejných zakázek: Tvorba směrnice v otázkách a odpovědích
 • Sociální práce ve školách jako klíč k pomoci ohroženým dětem
 • Psychický zápřah na konci roku: 10 tipů, jak jej zvládnout
 • Škola bez poražených: Jak žákům aktivně naslouchat

V rámci 12. ročníku pro vás připravujeme

 • Aktuální novinky ve školské legislativě
 • Školní radar: průvodce legislativními novinkami a administrativními povinnostmi v jednotlivých měsících školního roku
 • 2x ročně bonus v podobě čtyřstránkového speciálu
 • Přehledné schéma v každém čísle
 • Velký seriál o přípravě na nové RVP
 • Články k revizím školních interních směrnic
 • Společné vzdělávání: žáci s psychickými problémy, problémy s učením a chováním, handicapy, ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Oblíbenou právní poradnu

Pravidelné rubriky:

Aktuálně: stručný přehled novinek ze světa školské legislativy a připravovaných změn

Legislativa: závazná legislativa v běžném provozu školy; odpovídající závazné předpisy v oblasti školské legislativy a jejich správná aplikace

Školní radar: průvodce legislativními novinkami a administrativními povinnostmi v jednotlivých měsících školního roku

Téma měsíce: objasnění a řešení vybraného aktuálního problému vážícího se k provozu školy; zásadní téma, které hýbe odbornou veřejností

Poradna: zodpovídání odborných dotazů z řad čtenářů (legislativní nařízení v podmínkách konkrétní školy, metodologická doporučení apod.)

Rozhovor: interview s osobností z oblasti školství (psycholog, speciální pedagog, poradce, terapeut, lékař, právník atd.)

Z praxe škol: doporučení odborníků, náměty na aktivity přispívající k řešení problémů vzdělávání, didaktické pomůcky, zajímavé metodiky

Mgr. Bc. Eliška Wellech, LL.M.

Eliška Wellech působí jako advokátka, lektorka, poradce školám a školským zařízením. Dlouhodobě se věnuje problematice školství a pomoci školám a školským zařízením v oblastech školského, pracovního, správního a občanského práva. Specializuje se na správné použití právních předpisů při řízení škol a školských zařízení. Ve školství se pohybuje již mnoho let nejen v oblasti právního poradenství, zkušenosti má i dlouhodobého působení jako učitelka na základní a střední škole. Vystudovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v oboru Mezinárodní vztahy a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity oboru Právo a právní věda. Od ukončení studií působí v advokacii. Je autorkou a spoluautorkou publikací k novému občanskému zákoníku. 

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Lektorka je právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustředí se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

PhDr. Václav Mertin

Jeden z nejvýznamnějších českých dětských psychologů s bohatou poradenskou praxí zaměřenou na výchovné a vzdělávací problémy dětí a dospívajících. Zabývá se například obtížemi v komunikaci rodiny a školy, specifickými poruchami učení a chování, ADHD, psychickými problémy dětí v komplikovaných rodinných situacích, jakými jsou v současné době především rozvody rodičů. Pracuje na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pravidelně publikuje v pedagogických periodikách.

PhDr. Veronika Blaho Vitošková, Ph.D.

Veronika Blaho Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu. Vyučuje na PedF Univerzity Karlovy v Praze ve specializačními studiu výchovného poradenství a v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství. Provozuje též vlastní poradenskou praxi.

JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zaměřuje se zejména na problematiku školské legislativy. Působí jako lektorka školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce. Díky této činnosti je více vnímavá k problémům pedagogických pracovníků v Brně. Je také autorkou řady publikací určených pro ředitele škol a školských zařízení. Pro školská zařízení lektoruje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků témata funkčního vzdělávání.

Také doporučujeme