Průvodce ředitele školy

Prakticky zaměřený časopis se zabývá ožehavou problematikou školské legislativy v praxi. Představuje cenného rádce a pomocníka pro každého ředitele školy, ale i další vedoucí pracovníky a pedagogy při řešení konkrétních problémů se zaměstnáváním, financováním, provozem školy, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami apod. Nedílnou součástí je také bohatý portál s aktualitami, užitečnými vzory, bonusovým videem a pomůckami pro snazší práci.

3 390 

bez DPH a expedičních nákladů.


Portál pro předplatitele

Prolistujte si ukázkové číslo

Popis produktu:

Časopis Průvodce ředitele školy čtivou, přehlednou a ucelenou formou reflektuje aktuální legislativní dění a problémy v oblasti školské legislativy. Přináší cenné zkušenosti ředitelů přímo ze škol, rady renomovaných odborníků a doporučení užitečná pro řešení obtíží v každodenní školní praxi. Představuje vhodné metody, aktivity a pomůcky využitelné při výchově a vzdělávání v podmínkách běžné i speciální školy.

Výhody časopisu:

 • Informujeme vás stručně, jasně a prakticky – krátké, návodné články s rychlou orientací v textu
 • Přinášíme přesné postupy a rady pro ředitele a širší vedení školy
 • Jsme vaší legislativní oporou  srozumitelné vysvětlení zákonů, vyhlášek a nařízení
 • Poradna pro čtenáře – odpovídáme na vaše dotazy, pomáháme při nejasnostech
 • Rozebíráme zásadní problémy na školách a hledáme jejich možná východiska
 • Inspirujeme vás k činnostem a aktivitám se žáky ve škole i mimo ni

Ukázkové strany:

Ukázkové číslo časopisu si můžete prolistovat zde. Prohlédněte si také obsah aktuálního čísla a pravidelné rubriky časopisu.

Portál k časopisu vám přinese:

 • Aktuální číslo časopisu dříve, než přijde poštou
 • Nejnovější informace k připravovaným legislativním změnám i současným právním předpisům
 • Rozsáhlou zásobárnu metodických doporučení, aktivit a her pro děti, žáky a studenty
 • Přehledný elektronický archiv předchozích čísel časopisu s možností vyhledávání
 • Bonusové materiály v podobě záznamů webinářů, audiočlánků a dalších užitečných pomůcek
 • Vzory smluv, dohod a písemností nezbytných pro řízení školy

Komu je produkt určen:

Časopis Průvodce ředitele školy s portálem je určen ředitelkám a ředitelům škol mateřských, základních, středních i speciálních, manažerům zařízení zajišťujících volnočasové aktivity dětí, žáků a studentů, ředitelům, pedagogům a vychovatelům domů dětí a mládeže i dalších středisek poskytujících náhradní rodinnou péči nebo zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu dětí a mládeže a dalším specialistům všech typů škol a školských zařízení.

Specifikace produktu:

Celobarevný odborný časopis s metodickým portálem, formát A4, 32 stran. Vychází jako měsíčník (vyjma prázdnin).

Obsah aktuálního čísla:

 • Agresivní projevy a násilí: Možnosti školy v otázkách a odpovědích
 • Školní radar na únor a březen 2024
 • Revoluční změny v přijímačkách na SŠ: Na co si dát obzvlášť pozor?
 • Tipy a triky pro správnou tvorbu interní směrnice
 • Schéma: Přehled klíčových směrnic
 • Místo tělocvičny šapitó: Cirkusové umění jako zpestření tělocviku
 • Poradna
 • Soutěž
 • Když dítě ovládne strach: Jak pomoci žákům s fobií
 • Matematika jako jazyk: Inspirace hravou metodou MathRiders

V rámci 11. ročníku pro vás připravujeme

 • Aktuální novinky ve školské legislativě
 • Školní radar: průvodce legislativními novinkami a administrativními povinnostmi v jednotlivých měsících školního roku
 • 2x ročně bonus v podobě čtyřstránkového speciálu
 • Audiočlánky k vybraným textům
 • Přehledné schéma v každém čísle
 • Velký seriál o přijímacích zkouškách po novele školského zákona
 • Společné vzdělávání: žáci s psychickými problémy, problémy s učením a chováním, handicapy, ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Oblíbenou právní poradnu

Pravidelné rubriky:

Aktuálně: stručný přehled novinek ze světa školské legislativy a připravovaných změn

Legislativa: závazná legislativa v běžném provozu školy; odpovídající závazné předpisy v oblasti školské legislativy a jejich správná aplikace

Školní radar: průvodce legislativními novinkami a administrativními povinnostmi v jednotlivých měsících školního roku

Téma měsíce: objasnění a řešení vybraného aktuálního problému vážícího se k provozu školy; zásadní téma, které hýbe odbornou veřejností

Poradna: zodpovídání odborných dotazů z řad čtenářů (legislativní nařízení v podmínkách konkrétní školy, metodologická doporučení apod.)

Rozhovor: interview s osobností z oblasti školství (psycholog, speciální pedagog, poradce, terapeut, lékař, právník atd.)

Z praxe škol: doporučení odborníků, náměty na aktivity přispívající k řešení problémů vzdělávání, didaktické pomůcky, zajímavé metodiky

Mgr. Bc. Eliška Wellech, LL.M.

Eliška Wellech působí jako advokátka, lektorka, poradce školám a školským zařízením. Dlouhodobě se věnuje problematice školství a pomoci školám a školským zařízením v oblastech školského, pracovního, správního a občanského práva. Specializuje se na správné použití právních předpisů při řízení škol a školských zařízení. Ve školství se pohybuje již mnoho let nejen v oblasti právního poradenství, zkušenosti má i dlouhodobého působení jako učitelka na základní a střední škole.Portál pro předplatitele Prolistujte si ukázkové číslo Popis produktu: Časopis Průvodce ředitele školy čtivou, přehlednou a ucelenou formou reflektuje aktuální legislativní dění a problémy v oblasti školské legislativy. Přináší cenné zkušenosti ředitelů přímo ze škol, rady renomovaných odborníků a doporučení užitečná pro řešení obtíží v každodenní školní praxi. Představuje vhodné metody, aktivity a pomůcky využitelné při výchově a vzdělávání v podmínkách běžné i speciální školy. Výhody časopisu: Informujeme vás stručně, jasně a prakticky – krátké, návodné články s rychlou orientací v textu Přinášíme přesné postupy a rady pro ředitele a širší vedení školy Jsme vaší legislativní oporou – srozumitelné vysvětlení zákonů, vyhlášek a nařízení Poradna pro čtenáře – odpovídáme na vaše dotazy, pomáháme při nejasnostech Rozebíráme zásadní problémy na školách a hledáme jejich možná východiska Inspirujeme vás k činnostem a aktivitám se žáky ve škole i mimo ni Ukázkové strany: Ukázkové číslo časopisu si můžete prolistovat zde. Prohlédněte si také obsah aktuálního čísla a pravidelné rubriky časopisu. Portál k časopisu vám přinese: Aktuální číslo časopisu dříve, než přijde poštou Nejnovější informace k připravovaným legislativním změnám i současným právním předpisům Rozsáhlou zásobárnu metodických doporučení, aktivit a her pro děti, žáky a studenty Přehledný elektronický archiv předchozích čísel časopisu s možností vyhledávání Bonusové materiály v podobě záznamů webinářů, audiočlánků a dalších užitečných pomůcek Vzory smluv, dohod a písemností nezbytných pro řízení školy Komu je produkt určen: Časopis Průvodce ředitele školy s portálem je určen ředitelkám a ředitelům škol mateřských, základních, středních i speciálních, manažerům zařízení zajišťujících volnočasové aktivity dětí, žáků a studentů, ředitelům, pedagogům a vychovatelům domů dětí a mládeže i dalších středisek poskytujících náhradní rodinnou péči nebo zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu dětí a mládeže a dalším specialistům všech typů škol a školských zařízení. Specifikace produktu: Celobarevný odborný časopis s metodickým portálem, formát A4, 32 stran. Vychází jako měsíčník (vyjma prázdnin).

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Lektorka je právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustředí se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.Portál pro předplatitele Prolistujte si ukázkové číslo Popis produktu: Časopis Průvodce ředitele školy čtivou, přehlednou a ucelenou formou reflektuje aktuální legislativní dění a problémy v oblasti školské legislativy. Přináší cenné zkušenosti ředitelů přímo ze škol, rady renomovaných odborníků a doporučení užitečná pro řešení obtíží v každodenní školní praxi. Představuje vhodné metody, aktivity a pomůcky využitelné při výchově a vzdělávání v podmínkách běžné i speciální školy. Výhody časopisu: Informujeme vás stručně, jasně a prakticky – krátké, návodné články s rychlou orientací v textu Přinášíme přesné postupy a rady pro ředitele a širší vedení školy Jsme vaší legislativní oporou – srozumitelné vysvětlení zákonů, vyhlášek a nařízení Poradna pro čtenáře – odpovídáme na vaše dotazy, pomáháme při nejasnostech Rozebíráme zásadní problémy na školách a hledáme jejich možná východiska Inspirujeme vás k činnostem a aktivitám se žáky ve škole i mimo ni Ukázkové strany: Ukázkové číslo časopisu si můžete prolistovat zde. Prohlédněte si také obsah aktuálního čísla a pravidelné rubriky časopisu. Portál k časopisu vám přinese: Aktuální číslo časopisu dříve, než přijde poštou Nejnovější informace k připravovaným legislativním změnám i současným právním předpisům Rozsáhlou zásobárnu metodických doporučení, aktivit a her pro děti, žáky a studenty Přehledný elektronický archiv předchozích čísel časopisu s možností vyhledávání Bonusové materiály v podobě záznamů webinářů, audiočlánků a dalších užitečných pomůcek Vzory smluv, dohod a písemností nezbytných pro řízení školy Komu je produkt určen: Časopis Průvodce ředitele školy s portálem je určen ředitelkám a ředitelům škol mateřských, základních, středních i speciálních, manažerům zařízení zajišťujících volnočasové aktivity dětí, žáků a studentů, ředitelům, pedagogům a vychovatelům domů dětí a mládeže i dalších středisek poskytujících náhradní rodinnou péči nebo zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu dětí a mládeže a dalším specialistům všech typů škol a školských zařízení. Specifikace produktu: Celobarevný odborný časopis s metodickým portálem, formát A4, 32 stran. Vychází jako měsíčník (vyjma prázdnin).

PhDr. Václav Mertin

Jeden z nejvýznamnějších českých dětských psychologů s bohatou poradenskou praxí zaměřenou na výchovné a vzdělávací problémy dětí a dospívajících.Portál pro předplatitele Prolistujte si ukázkové číslo Popis produktu: Časopis Průvodce ředitele školy čtivou, přehlednou a ucelenou formou reflektuje aktuální legislativní dění a problémy v oblasti školské legislativy. Přináší cenné zkušenosti ředitelů přímo ze škol, rady renomovaných odborníků a doporučení užitečná pro řešení obtíží v každodenní školní praxi. Představuje vhodné metody, aktivity a pomůcky využitelné při výchově a vzdělávání v podmínkách běžné i speciální školy. Výhody časopisu: Informujeme vás stručně, jasně a prakticky – krátké, návodné články s rychlou orientací v textu Přinášíme přesné postupy a rady pro ředitele a širší vedení školy Jsme vaší legislativní oporou – srozumitelné vysvětlení zákonů, vyhlášek a nařízení Poradna pro čtenáře – odpovídáme na vaše dotazy, pomáháme při nejasnostech Rozebíráme zásadní problémy na školách a hledáme jejich možná východiska Inspirujeme vás k činnostem a aktivitám se žáky ve škole i mimo ni Ukázkové strany: Ukázkové číslo časopisu si můžete prolistovat zde. Prohlédněte si také obsah aktuálního čísla a pravidelné rubriky časopisu. Portál k časopisu vám přinese: Aktuální číslo časopisu dříve, než přijde poštou Nejnovější informace k připravovaným legislativním změnám i současným právním předpisům Rozsáhlou zásobárnu metodických doporučení, aktivit a her pro děti, žáky a studenty Přehledný elektronický archiv předchozích čísel časopisu s možností vyhledávání Bonusové materiály v podobě záznamů webinářů, audiočlánků a dalších užitečných pomůcek Vzory smluv, dohod a písemností nezbytných pro řízení školy Komu je produkt určen: Časopis Průvodce ředitele školy s portálem je určen ředitelkám a ředitelům škol mateřských, základních, středních i speciálních, manažerům zařízení zajišťujících volnočasové aktivity dětí, žáků a studentů, ředitelům, pedagogům a vychovatelům domů dětí a mládeže i dalších středisek poskytujících náhradní rodinnou péči nebo zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu dětí a mládeže a dalším specialistům všech typů škol a školských zařízení. Specifikace produktu: Celobarevný odborný časopis s metodickým portálem, formát A4, 32 stran. Vychází jako měsíčník (vyjma prázdnin).

PhDr. Veronika Blaho Vitošková, Ph.D.

Veronika Blaho Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu.Portál pro předplatitele Prolistujte si ukázkové číslo Popis produktu: Časopis Průvodce ředitele školy čtivou, přehlednou a ucelenou formou reflektuje aktuální legislativní dění a problémy v oblasti školské legislativy. Přináší cenné zkušenosti ředitelů přímo ze škol, rady renomovaných odborníků a doporučení užitečná pro řešení obtíží v každodenní školní praxi. Představuje vhodné metody, aktivity a pomůcky využitelné při výchově a vzdělávání v podmínkách běžné i speciální školy. Výhody časopisu: Informujeme vás stručně, jasně a prakticky – krátké, návodné články s rychlou orientací v textu Přinášíme přesné postupy a rady pro ředitele a širší vedení školy Jsme vaší legislativní oporou – srozumitelné vysvětlení zákonů, vyhlášek a nařízení Poradna pro čtenáře – odpovídáme na vaše dotazy, pomáháme při nejasnostech Rozebíráme zásadní problémy na školách a hledáme jejich možná východiska Inspirujeme vás k činnostem a aktivitám se žáky ve škole i mimo ni Ukázkové strany: Ukázkové číslo časopisu si můžete prolistovat zde. Prohlédněte si také obsah aktuálního čísla a pravidelné rubriky časopisu. Portál k časopisu vám přinese: Aktuální číslo časopisu dříve, než přijde poštou Nejnovější informace k připravovaným legislativním změnám i současným právním předpisům Rozsáhlou zásobárnu metodických doporučení, aktivit a her pro děti, žáky a studenty Přehledný elektronický archiv předchozích čísel časopisu s možností vyhledávání Bonusové materiály v podobě záznamů webinářů, audiočlánků a dalších užitečných pomůcek Vzory smluv, dohod a písemností nezbytných pro řízení školy Komu je produkt určen: Časopis Průvodce ředitele školy s portálem je určen ředitelkám a ředitelům škol mateřských, základních, středních i speciálních, manažerům zařízení zajišťujících volnočasové aktivity dětí, žáků a studentů, ředitelům, pedagogům a vychovatelům domů dětí a mládeže i dalších středisek poskytujících náhradní rodinnou péči nebo zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu dětí a mládeže a dalším specialistům všech typů škol a školských zařízení. Specifikace produktu: Celobarevný odborný časopis s metodickým portálem, formát A4, 32 stran. Vychází jako měsíčník (vyjma prázdnin).

JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.Portál pro předplatitele Prolistujte si ukázkové číslo Popis produktu: Časopis Průvodce ředitele školy čtivou, přehlednou a ucelenou formou reflektuje aktuální legislativní dění a problémy v oblasti školské legislativy. Přináší cenné zkušenosti ředitelů přímo ze škol, rady renomovaných odborníků a doporučení užitečná pro řešení obtíží v každodenní školní praxi. Představuje vhodné metody, aktivity a pomůcky využitelné při výchově a vzdělávání v podmínkách běžné i speciální školy. Výhody časopisu: Informujeme vás stručně, jasně a prakticky – krátké, návodné články s rychlou orientací v textu Přinášíme přesné postupy a rady pro ředitele a širší vedení školy Jsme vaší legislativní oporou – srozumitelné vysvětlení zákonů, vyhlášek a nařízení Poradna pro čtenáře – odpovídáme na vaše dotazy, pomáháme při nejasnostech Rozebíráme zásadní problémy na školách a hledáme jejich možná východiska Inspirujeme vás k činnostem a aktivitám se žáky ve škole i mimo ni Ukázkové strany: Ukázkové číslo časopisu si můžete prolistovat zde. Prohlédněte si také obsah aktuálního čísla a pravidelné rubriky časopisu. Portál k časopisu vám přinese: Aktuální číslo časopisu dříve, než přijde poštou Nejnovější informace k připravovaným legislativním změnám i současným právním předpisům Rozsáhlou zásobárnu metodických doporučení, aktivit a her pro děti, žáky a studenty Přehledný elektronický archiv předchozích čísel časopisu s možností vyhledávání Bonusové materiály v podobě záznamů webinářů, audiočlánků a dalších užitečných pomůcek Vzory smluv, dohod a písemností nezbytných pro řízení školy Komu je produkt určen: Časopis Průvodce ředitele školy s portálem je určen ředitelkám a ředitelům škol mateřských, základních, středních i speciálních, manažerům zařízení zajišťujících volnočasové aktivity dětí, žáků a studentů, ředitelům, pedagogům a vychovatelům domů dětí a mládeže i dalších středisek poskytujících náhradní rodinnou péči nebo zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu dětí a mládeže a dalším specialistům všech typů škol a školských zařízení. Specifikace produktu: Celobarevný odborný časopis s metodickým portálem, formát A4, 32 stran. Vychází jako měsíčník (vyjma prázdnin).

Také doporučujeme