PhDr. Václav Mertin

Jeden z nejvýznamnějších českých dětských psychologů s bohatou poradenskou praxí zaměřenou na výchovné a vzdělávací problémy dětí a dospívajících.

Zabývá se například obtížemi v komunikaci rodiny a školy, specifickými poruchami učení a chování, ADHD, psychickými problémy dětí v komplikovaných rodinných situacích, jakými jsou v současné době především rozvody rodičů. Pracuje na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pravidelně publikuje v pedagogických periodikách.

Další autoři

Mgr. Martin Krobot

Místopředseda České asociace nutričních terapeutů a odborný asistent Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Vlastnil ambulanci v Šumperku, kde se soustředil na potravinové alergie u dětí. Zabývá se dietním stravováním ve školních jídelnách.

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva.Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej školy technickej v Košiciach. Pracoval v ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére. V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadové hospodárstva na Ministerstva životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti už tretí rok pracuje v poradensko-konzultačnej firme pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo. Je externým odborným posudzovateľom projektov z fondov EÚ.

Mgr. Veronika Odrobinová

Veronika Odrobinová je zakládající partnerkou advokátní kanceláře GT Legal. Předtím Veronika působila více než 20 let v několika mezinárodních advokátních kancelářích.Veronika Odrobinová je zakládající partnerkou advokátní kanceláře GT Legal. Předtím Veronika působila více než 20 let v několika mezinárodních advokátních kancelářích. Veronika je zprostředkovatelem kolektivních sporů jmenovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí a místopředsedkyní spolku Czech Employment Lawyers Association, který sdružuje advokáty specializované na pracovní právo.  Veronika je doporučena mezinárodními žebříčky Chambers a Legal 500 pro pracovní právo. Vedle advokátní praxe se věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti, mj. přednáší pro vzdělávací agenturu VOX, nakladatelství Forum a je spoluautorkou komentáře k zákoníku práce nakladatelství C.H. Beck (2018).

Bc. Karel Kuchařík

Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým.Působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů. Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu škol a školní dokumentace, projektů v MŠ, aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a na problematiku osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola". V rámci magisterského studia se specializovala na oblast propagace a využití nástrojů marketingové komunikace v praxi škol. Je autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky, například publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole a článků v časopisech Poradce ředitelky mateřské školy a Průvodce společným vzděláváním.

Bc. František Gráfek

František Gráfek zahájil svou pracovní kariéru v České spořitelně a.s., kde zprvu zastával pozici metodika a specialisty vývoje produktů.  Z této pozice již také realizoval interní kurzy na jednotlivých pobočkách banky. Tato zkušenost pak vedla k tomu, že se stal lektorem a koučem na plný úvazek a samostatně zabezpečoval vedení kurzů z pozice interního lektora. Po 8 letech v bankovnictví působil v oboru telekomunikací. Zde zodpovídal za veškeré procesy v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Z pozice interního lektora a kouče realizoval rozvojové programy. V rámci této své pozice se také aktivně podílel na náboru nových zaměstnanců a nastavení adaptačního procesu pro nové kolegy. Zároveň také realizoval Assesment/Development centra zejména pro obchodní pozice ve společnosti.