PhDr. Václav Mertin

Jeden z nejvýznamnějších českých dětských psychologů s bohatou poradenskou praxí zaměřenou na výchovné a vzdělávací problémy dětí a dospívajících.

Zabývá se například obtížemi v komunikaci rodiny a školy, specifickými poruchami učení a chování, ADHD, psychickými problémy dětí v komplikovaných rodinných situacích, jakými jsou v současné době především rozvody rodičů. Pracuje na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pravidelně publikuje v pedagogických periodikách.

Další autoři

Mgr. Ing. Martin Lukáš

Martin Lukáš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu mezinárodního obchodu se specializací obchodního práva na Vysoké škole ekonomické v Praze.Od roku 1998 pracuje v advokátní kanceláři Weinhold Legal a od roku 2003 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Ve své advokátní praxi se věnuje převážně obchodnímu právu a zastupování v soudních řízeních. V advokátní kanceláři má na starosti oddělení duševního vlastnictví, kde se věnuje poskytování právních služeb souvisejících s právy duševního vlastnictví a jejich vymáháním.

Michaela Nedorostová

Michaela Nedorostová má dlouholetou zkušenost v oblasti šetrných budov, v současnosti se zabývá trendy zvyšující kvalitu a zdraví vnitřního prostředí.Od roku 2011 pracovala v CBRE na projektech zaměřených na zefektivnění, trvalou udržitelnost a úsporný provoz komerčních budov, nyní navázala spolupráci s CA Immo. Její zkušenosti zahrnují certifikaci budov BREEAM či LEED, konzultanství v oblasti úsporných opatření a šetrný provoz komerčních budov.

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D. je prezidentem Logistické akademie. Rovněž založil Komoru logistických auditorů v ČR a na Slovensku.Od roku 1995 odborně působí v oblasti logistiky jako poradce, projektant, lektor a auditor.

Lukáš Hutta

Lukáš Hutta je výkonným manažerem Asociace Záchranný kruh a ředitelem Světa záchranářů – praktického centra zdraví a bezpečí v Karlových Varech.Více než deset let působí jako lektor preventivně výchovné činnosti, lektor první pomoci a pedagog volného času. Ve svém oboru také publikuje.

Mgr. Michal Kandráč

Michal Kandráč od roku 2015 pracuje v kanceláři Weinhold Legal, kde se zaměřuje především na právo duševního vlastnictví, právo informačních technologií, mediální právo a ochranu osobních údajů. V rámci své praxe se dále specializuje na právo závazkové a právo korporátní, a to zejména na právní poradenství v oblasti právních prověrek a procesu prodeje či koupě obchodních společností.Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval též roční studium na University of Glasgow (2016 – 2017), kde se věnoval právu duševního vlastnictví, právu závazkovému a právu korporátnímu. Od roku 2018 je zapsán jako advokátní koncipient v České advokátní komoře.

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Zora Syslová pracovala jako učitelka mateřské školy a od roku 1992 do roku 2009 jako ředitelka mateřské školy v Brně.Nyní působí jako odborná asistentka na katedře primární pedagogiky PdF MU v Brně, kde je garantem oboru učitelství pro mateřské školy. Je dlouholetou členkou řídicího týmu Projektu podpory zdraví v mateřské škole, lektoruje pro vzdělávací střediska v celé České republice a přispívá do většiny časopisů s předškolní tematikou. Rovněž je členkou výboru Asociace předškolní výchovy, rady Asociace profese učitelství a Národní rady Unie školských asociací ČR – CZESHA.