Logo AIVD
Konference

Konference: Nálož legislativních změn v inkluzi 2023

Kolosální novely zákonů – hodnocení žáků se SVP – sociální znevýhodnění

Termín: 25. 4. 2023
Místo konání: Hotel Artemis****

Největší novely zákonů a vyhlášek, které mají zcela zásadní vliv na inkluzi, jsou již za dveřmi. Pravděpodobně už od 1. 9. 2023 bude účinná novela zákona o pedagogických pracovnících a novela zákoníku práce a hned v patách jim jdou kolosální změny týkající se zaměstnávání a financování asistentů pedagoga. Buďte perfektně připraveni díky naší konferenci.
Konference se koná pod záštitou časopisu Průvodce společným vzděláváním.

3 290 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Důležitá informace:

Účast na této konferenci můžete hradit z nových šablon OP JAK.

Cíl konference:

V průběhu konferenčního dne se můžete těšit na pětici přednášek napěchovaných radami a tipy, jak co nejlépe a v souladu s aktuální legislativou zvládnout společné vzdělávání na všech stupních škol. Představíme vám nejdůležitější legislativní změny roku 2023, které se týkají inkluze ve školách. Zaměstnáváte pracovníky na DPP/DPČ? Koho budete moci již v příštím školním roce zaměstnat na pozici školního psychologa, speciálního pedagoga a z čeho tyto pozice financovat? Jak hodnotit žáky a studenty se SVP? Co v tomto ohledu požaduje inspekce? Jak pomoci žákům v těžké rodinné situaci a jak komunikovat se znesvářenými rodiči? To a mnoho dalšího se dozvíte na naší konferenci.

Výhody prezenční účasti na konferenci:

  • Není nad osobní setkání s odborníky i kolegy z jiných škol – proberte to, co vás zajímá, v příjemném prostředí, kde se o vás perfektně postaráme.
  • Mnoho inspirace načerpáte také v doprovodném programu.
  • Vychutnejte si výborné celodenní občerstvení.
  • Zúčastněte se tomboly o zajímavé ceny.
  • Obdržíte dárečky od našich partnerů a můžete navštívit jejich stánky.
  • Nemusíte řešit žádné technické problémy a nechávat se neustále vytrhovat pracovními záležitostmi.
  • Také pro vás platí možnost zhlédnout nahrávky jednotlivých vystoupení ještě tři měsíce po konferenci.

Pokud se nemůžete zúčastnit prezenčně, zprostředkujeme vám na vyžádání online přímý přenos.

Podívejte se na připravovaný program konference.

Komu je konference určena:

Ředitelům, výchovným poradcům a metodikům prevence i oborovým pedagogům základních a středních škol, speciálních škol a pracovníkům školských zařízení.

Další informace:

Každý účastník naší konference obdrží certifikát. V ceně konference jsou zahrnuty podkladové materiály, dárkové tašky, občerstvení v průběhu konference a teplý čtyřchodový oběd. Všichni účastníci obdrží nahrávky jednotlivých vystoupení.

Z připravovaného programu konference 25. 4. 2023 (9.00–15.30; 8 vyučovacích hodin):

Velký přehled legislativních změn 2023 ve společném vzdělávání

Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.
• Novela zákona o pedagogických pracovnících od 1. 9. 2023
• Novela školského zákona 
• Lex Ukrajina v novém kabátě do roku 2024

Legislativní změny v zaměstnávání ve škole v roce 2023

JUDr. Hana Poláková
• Co se změní po novele zákoníku práce pro (ne)pedagogy v roce 2023?
• Koho může škola zaměstnat z řad školních psychologů, speciálních pedagogů, školských logopedů?
• Z čeho čerpat na platy odborníků?

Asistent pedagoga v kleštích legislativních změn

Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
• Jaké jsou zásadní změny v zaměstnávání AP po novele školského zákona?
• Jaké jsou nové kvalifikační předpoklady?
• Jak bude možné nově financovat AP ve školách?

Úskalí hodnocení žáků se SVP

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.
• Jak na „úlevy“ v doporučeních PPP a SPC
• Co je třeba dokumentovat pro kontrolní orgány
• Nejčastější výtky při kontrolách a v odborných posudcích

Jak pracovat se žáky v těžké rodinné situaci

PhDr. Václav Mertin
• Kritická situace v neúplných rodinách, vyhrocené vztahy mezi rodiči a těžká finanční situace se promítají do prospěchu žáka i jeho chování.
• Jak k těmto žákům přistupovat?
• Jak komunikovat se znesvářenými rodiči?

 Změna programu vyhrazena

Těšíme se na vás!

Tým Nakladatelství FORUM

Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Dagmar Vilášková je speciální pedagožka. Na pozici vedoucí školních poradenských pracovišť na základních školách zajišťuje inkluzivní podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rovněž se věnuje podpoře a akceleraci žáků nadaných. Zkušenosti se vzděláváním dětí a žáků s kombinovaným postižením, dětí a žáků s autismem a vadou zraku předává na katedře speciální pedagogiky Ostravské Univerzity jako externí vyučující akreditovaného předmětu Strukturované učení a autismus, ale také formou bezplatných konzultací rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra. Vystudovala speciální pedagogiku a speciální andragogiku na Masarykově Univerzitě v Brně. V roce 2006 vydala metodiku Strukturované učení pro žáky s autismem (s přihlédnutím k postižení zraku a mentální retardaci). Profesní zkušenosti získala jako učitelka v mateřské škole, asistent pedagoga, učitel na 1. stupni ZŠ, speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně, odborný rada – odborník v oblasti speciální pedagogiky pro ČŠI, odborný pracovník – speciální pedagog pro NPI ČR, školní speciální pedagog a lektor. Od roku 2011 se věnuje metodickému vedení asistentů pedagogů na mateřských, základních a středních školách a tvorbě koncepcí školních poradenských pracovišť. V rámci lektorské činnosti se věnuje tématům: Školní poradenské pracoviště, Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra, Diagnostika a reedukace specifických poruch učení, Asistent pedagoga ve školní praxi, Podpůrná opatření a legislativa v MŠ, ZŠ a SŠ, Syndrom vyhoření.

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Lektorka je právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustředí se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

PhDr. Václav Mertin

Jeden z nejvýznamnějších českých dětských psychologů s bohatou poradenskou praxí zaměřenou na výchovné a vzdělávací problémy dětí a dospívajících. Zabývá se například obtížemi v komunikaci rodiny a školy, specifickými poruchami učení a chování, ADHD, psychickými problémy dětí v komplikovaných rodinných situacích, jakými jsou v současné době především rozvody rodičů. Pracuje na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pravidelně publikuje v pedagogických periodikách.

Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.

Vítězslav Němčák v současnosti působí jako ředitel odboru legislativy MŠMT. Podílí se na zpracování návrhů právních předpisů nejen v tomto ministerstvu, ale také jako člen poradního orgánu vlády – v pracovní komisi Legislativní rady vlády. Je právním expertem v rozkladových komisích ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně spravedlnosti. Ve státní správě působil také na Ministerstvu spravedlnosti, kde zastával vedoucí pozice v právních a legislativních odděleních. Působil také jako odborný stážista na Velvyslanectví ČR ve Francii a u Soudního dvora Evropské unie. Dále se věnoval výuce legislativního procesu v seminářích ústavního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Publikoval články v odborných časopisech (Právník, Správní právo, Časopis pro právní vědu a praxi, Státní zastupitelství), články na odborných webových stránkách a příspěvky ve sbornících z odborných konferencí.

JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zaměřuje se zejména na problematiku školské legislativy. Působí jako lektorka školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce. Díky této činnosti je více vnímavá k problémům pedagogických pracovníků v Brně. Je také autorkou řady publikací určených pro ředitele škol a školských zařízení. Pro školská zařízení lektoruje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků témata funkčního vzdělávání.

Hotel Artemis****

Akce se koná v prostorách luxusního 4* hotelu Artemis, který je součástí hotelového komplexu (společně s hotely Olympik a Tristar). Hotel se nachází nedaleko stanice metra Invalidovna linky B.

Adresa:

U Sluncové 71/14,

180 00 Praha 8

Doprava:

Metrem do stanice Invalidovna (linka B), poté asi 5 minut pěšky.

Tramvají č. 3 nebo 8 do zastávky Invalidovna, poté asi 4 minuty pěšky.

Autem – parkovat lze na placeném parkovišti přímo před hotelem.

Přečtěte si více informací o hotelu.

Místo konání je bezbariérově přístupné.

Mapa

Také doporučujeme