Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.

Vítězslav Němčák v současnosti působí jako ředitel odboru legislativy MŠMT. Podílí se na zpracování návrhů právních předpisů nejen v tomto ministerstvu, ale také jako člen poradního orgánu vlády – v pracovní komisi Legislativní rady vlády. Je právním expertem v rozkladových komisích ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně spravedlnosti.

Ve státní správě působil také na Ministerstvu spravedlnosti, kde zastával vedoucí pozice v právních a legislativních odděleních. Působil také jako odborný stážista na Velvyslanectví ČR ve Francii a u Soudního dvora Evropské unie. Dále se věnoval výuce legislativního procesu v seminářích ústavního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Publikoval články v odborných časopisech (Právník, Správní právo, Časopis pro právní vědu a praxi, Státní zastupitelství), články na odborných webových stránkách a příspěvky ve sbornících z odborných konferencí.

Další autoři

Ing. Eva Wernerová, Ph.D

Eva Wernerová působí jako odborná asistentka na katedře Městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.Její hlavní oblastí zájmu je facility management. Problematiku správy majetku a provozu budov přednáší. Na tato témata také četně publikuje.

Bc. Martin Mikuš

Jan Metelka

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Veronika Odrobinová

Veronika Odrobinová je zakládající partnerkou advokátní kanceláře GT Legal. Předtím Veronika působila více než 20 let v několika mezinárodních advokátních kancelářích.Veronika Odrobinová je zakládající partnerkou advokátní kanceláře GT Legal. Předtím Veronika působila více než 20 let v několika mezinárodních advokátních kancelářích. Veronika je zprostředkovatelem kolektivních sporů jmenovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí a místopředsedkyní spolku Czech Employment Lawyers Association, který sdružuje advokáty specializované na pracovní právo.  Veronika je doporučena mezinárodními žebříčky Chambers a Legal 500 pro pracovní právo. Vedle advokátní praxe se věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti, mj. přednáší pro vzdělávací agenturu VOX, nakladatelství Forum a je spoluautorkou komentáře k zákoníku práce nakladatelství C.H. Beck (2018).

Václav Chvalovský

Václav Chvalovský strávil převážnou část své profesionální kariéry v oblasti vývoje a zavádění podnikových IS (včetně vývoje software) v ČR a v zahraničí (Anglie, USA). V polovině 60.let začal jako programátor, prošel postupně mnoha vedoucími funkcemi, mnoho let se věnoval řízení projektů a na začátku tohoto století, než se začal věnovat výlučně výuce na University of New York in Prague (UNYP), pracoval jako Business Development Executive pro společnost Volkswagen/ŠkodaAuto v oblasti IS.V současné době je zástupcem vedoucího katedry Business Administration na UNYP a působí rovněž na pražské Metropolitní univerzitě.

Mgr. Radek Roušar

Mgr. Radek Roušar je prezidentem Elektrotechnického svazu českého, z.s. a také je členem představenstva a předseda Sekce pro VTZ HK ČR