Bc. Zdeňka Salačová

Zdeňka Salačová je vedoucí oddělení kontroly při Okresní správě sociálního zabezpečení.

Další autoři

David Říčný

David Říčný pracuje jako člen analytického týmu veřejných zakázek a koncesí ve společnosti Hirst, a.s., která se zaměřuje na poradenskou a konzultační činnost pro oblast veřejných zakázek.Od května 2008 do konce roku 2013 působil na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže nejprve jako referent, poté jako ředitel odboru veřejných zakázek. Předtím pracoval jako referent na legislativním odboru Ministerstva vnitra ČR, kde se kromě jiného věnoval přednáškové činnosti související s přijetím zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Dále působil na oddělení pojišťovnictví odboru Finanční trhy Ministerstva financí ČR. Má jedinečné zkušenosti s kontrolou zadávacích řízení, aplikací zákona o veřejných zakázkách a správním řízením a se zpracováváním odborných stanovisek týkajících se konkrétních otázek práva veřejných zakázek.

Jiří Beranovský

Jednatel a společník ve společnosti EkoWATT CZ s. r. o., energetický a ekonomický analytik, specialista MPO č. 072, fyzikální inženýr a certifikovaný projektant pasivních domů, LEED Green Associate, SB Tool CZ Consultant, odborný asistent na Katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd při FEL na ČVUT Praha.Specializace: Analýza a optimalizace energetických systémů, efektivní využívání energie, obnovitelné zdroje, investiční strategie, tvorba podnikatelských záměrů, ekonomická a finanční analýza, studie proveditelnosti, energetické audity OZE a budov, Průkazy energetické náročnosti budov (PENB).

Mgr. Marek Buday

Marek Buday je právník a metodik veřejných zakázek. Působí na Univerzitě Karlově, odbor veřejných zakázek.

Tomáš Ervín Dombrovský

Tomáš Ervín Dombrovský pracuje ve společnosti LMC, která vyvíjí například portály Jobs.cz, Prace.cz a Seduo.cz.Tomáš Ervín Dombrovský se věnuje analýze dat, jevů a trendů v propojených světech vzdělávání a práce. Snaží se nacházet, pojmenovávat a rozvíjet to, co je zásadní pro smysluplné uplatnění lidí a jejich lepší spolupráci ve firmách i veřejných institucích. Přednáší pro lidi z HR i vedení firem, pro odbornou i širší veřejnost.

Mgr. Markéta Fáberová

Od roku 2014 pracuje jako marketingový manažer na volné noze. Mezi její klienty patří drobní živnostníci, malé a střední firmy i velké korporace.Po studiích marketingové a sociální komunikace na Baťově univerzitě ve Zlíně pracovala jako marketingový manažer obchodního centra. Starala se o jeho mnohamilionový rozpočet a zároveň pomáhala malým obchodům, aby obstály ve velké konkurenci. Podobnou zkušenost získala u Bílých Tygrů Liberec, kde partnerům klubu pomáhala s přípravou jejich efektivní prezentace. Více informací na www.marketting.cz nebo https://www.linkedin.com/in/marketa-faber/.

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Lukáš Bohuslav je advokátem a odborným asistentem na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a je tvůrcem několika desítek Compliance programů.Tématem trestní odpovědnosti právnických osob se ve své praxi dlouhodobě zabývá, pravidelně na toto téma přednáší, dobře zná konkrétní problémy ve firmách. Obahjuje právnické osoby v trestním řízení. Je autorem či spoluautorem několika monografií či vysokošloských učebnic v dané oblasti. .