JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Lukáš Bohuslav je advokátem a odborným asistentem na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a je tvůrcem několika desítek Compliance programů.

Tématem trestní odpovědnosti právnických osob se ve své praxi dlouhodobě zabývá, pravidelně na toto téma přednáší, dobře zná konkrétní problémy ve firmách. Obahjuje právnické osoby v trestním řízení. Je autorem či spoluautorem několika monografií či vysokošloských učebnic v dané oblasti.

.

Další autoři

Ing. Ivan Macháček

Ivan Macháček se věnuje ekonomickým otázkám národního hospodářství jednak v rámci činností u podnikatelských firem a jednak jako lektor na Univerzitě Palackého v Olomouci.Od roku 1993 je rovněž daňovým poradcem se zaměřením na daň z příjmů. Dosud  publikoval  více  než 1 100 odborných článků k daňové problematice, prezentovaných v renomovaných nakladatelstvích. Je rovněž autorem více než 15 publikací k daňové problematice.

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D. je prezidentem Logistické akademie. Rovněž založil Komoru logistických auditorů v ČR a na Slovensku.Od roku 1995 odborně působí v oblasti logistiky jako poradce, projektant, lektor a auditor.

PhDr. Irena Hajzlerová

Irena Hajzlerová působí jako ředitelka a archivní inspektorka Státního okresního archivu Karviná.Je autorkou vyhledávané publikace Spisová služba ve školské praxi. Nově začala spolupracovat na aktualizacích publikace Archivnictví a spisová služba ve veřejném sektoru Nakladatelství Forum. Mezi její další publikační počiny patří naučná kniha Karviná. Věnuje se také lektorství v oblasti spisové služby a archivnictví, a  to zejména v oblasti státní správy, samosprávy a školských institucí.

Mgr. Roman Ziegler

Roman Ziegler je zkušeným pedagogem a ředitelem základní školy. Je také pedagogickým konzultantem v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu a lektorem programu Kritické myšlení. Podílí se na revizi RVP ZV jako člen pracovní skupiny pro vzdělávací oblast člověk a společnost. Úzce spolupracuje s NPI ČR a dalšími vzdělávacími organizacemi.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a jiné. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice.

Mgr. Martin Strnad

Advokát s 15+ lety zkušeností v advokacii, který prošel také inhouse pozicemi ve dvou velkých firmách, specializující se na právo v oblasti IT, IP a telekomunikací. Člen obou rozkladových komisí ČTÚ.